2.12.2014
ID: 2702upozornenie pre užívateľov

Nový informačný systém na finančnej správe

Finančná správa o dva týždne spúšťa nový informačný systém Centrálny elektronický priečinok (IS CEP). Je to už štvrtá tohtoročná novinka. Ďalšie nové systémy budeme spúšťať počas budúceho roka.

Slovensko sa realizáciou projektu ES CEP zaradí k najvyspelejším krajinám EÚ, ktoré koncept „Single window for Customs“ (pozn: Jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu) zaraďujú k svojim strategickým zámerom v dlhodobom horizonte. Pre občanov a podnikateľov sa týmto riešením dosiahne zníženie časových strát a administratívnej záťaže pri realizácii zahranično-obchodnej transakcie.

Centrálny elektronický priečinok je nadrezortný projekt, do ktorého je zapojených 58 orgánov verejnej moci a svojím rozsahom pokrýva vyše 380 procesov s využitím 264 elektronických formulárov. Spustenie informačného systéme je naplánované na 15. decembra 2014.

Finančná správa bude prevádzkovateľom informačného systému CEP a hlavným komunikačným bodom s jeho budúcimi používateľmi. Pri nábehu systému sa očakáva jeho používanie zo strany cca 1 200 podnikateľských subjektov a 1 100 používateľov na strane štátnej správy (úradníkov zo zapojených organizácií). Potenciálne je použiteľný pre viac ako 200 000 podnikateľských subjektov. Viac informácií o projekte nájdete na www.projektcep.sk.

Tento rok ide už o štvrtú novinku v oblasti informačných systémov. V januári finančná správa spustila nový portál www.financnasprava.sk. Nasledovalo februárové zavedenie kontrolného výkazu DPH a informačného systému, ktorý páruje jednotlivé faktúry a vyhodnocuje informácie z kontrolných výkazov. Ďalšou novinkou, ktorú sme spustili pred mesiacom je informačný systém Mini One Stop Shop (IS MOSS). Jeho úlohou je zjednodušiť firmám z niektorých odvetví platbu DPH v rámci Európskej únie.   

Nové informačné systémy bude finančná správa zavádzať počas roka 2015. Doterajšie novinky bolo možné nasadiť počas plnej prevádzky colných aj daňových úradov. Pri pripravovaných zmenách to už možné nebude. Oddelenie registra na daňových úradoch bude počas posledných týždňov v roku pracovať v upravenom režime. O nevyhnutných obmedzeniach v procese registrácie (napríklad novej firmy, či novej elektronickej registračnej pokladnice) bude verejnosť vopred informovať.

Zdroj: Finančná správa


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk