3.2.2015
ID: 2772upozornenie pre užívateľov

Posledný deň v štandardnom režime

Dnes je posledný deň, kedy na daňových úradoch funguje register v plnom nasadení. Finančná správa posilnila v týchto dňoch oddelenia registra na daňových úradoch. Nakoľko do konca mesiaca budú fungovať v zmenenom režime, teraz zvládajú vybaviť viac občanov či podnikateľov.

Registráciu novej firmy či novej elektronickej registračnej pokladnice bude v štandardnom režime možné vybaviť ešte dnes. Od stredy 4. februára do konca mesiaca bude FS využívať na úkony zákonnú lehotu (ktorá je spravidla 30 dní). Dotkne sa to najmä činností:

Lehota na registráciu:

  • pre daň z príjmov fyzickej osoby,
  • pre daň z príjmov právnickej osoby,
  • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • pre daň z pridanej hodnoty.

Lehota na zrušenie registrácie:

  • pre daň z príjmov fyzickej osoby,
  • pre daň z príjmov právnickej osoby,
  • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • pre daň z pridanej hodnoty.

Lehota na zmenu registrácie pre daň z pridanej hodnoty:

  • vyznačenie zmeny v osvedčení pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí platiteľa do skončenia dedičského konania,
  • zmena registrácie platiteľa.

Občania či podnikatelia môžu služby dnes využiť v rozšírených úradných hodinách a to do 17,00 hod. Rovnako bude pracovať aj CallCentrum FS. Pre skoršie vybavenie odporúčame priniesť všetky potrebné doklady k registrácií, aby nebolo potrebné vyzývať podnikateľov na doplnenie údajov.

Daňovníkom sa odporúča vybaviť všetky náležitosti spojené s registrom v termíne do 3. februára 2015. Registrácia sa na daňových úradoch vráti do pôvodného režimu počas prvého marcového týždňa. Vybavovanie prideľovania DKP pre elektronické registračné pokladnice bude plynule fungovať počas celého februára. Všetky informácie nájdete aj na www.financnasprava.sk a tiež na call centre 048/431 72 22.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk