27.4.2022
ID: 5409upozornenie pre užívateľov

Právnická firma roka 2022

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2022. Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. apríla 2022 v Hilton Double Tree Hotel v Bratislave.

 

Hlavná cena:

Domáca advokátska kancelária - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.


Zvláštna kategória: 

Medzinárodná advokátska kancelária - HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Pro Bono & CSR - SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Najlepšie klientské služby - HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

 

Odborné kategórie:  

1. Právo obchodných společnosti - Paul Q       

2. Hospodárska súťaž - HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

3. Reštrukturalizácia a insolvencia - IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

4. Developerské projekty a nehnuteľnosti - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

5. Fúzie a akvizície - RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

6. Bankovníctvo a financie  - PRK Partners s.r.o.

7. Duševné vlastníctvo  - BRICHTA & PARTNERS

8. Telekomunikácie, právo informačných technológií  - act MPH advocates

9. Pracovné právo - KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

10. Verejné obstarávanie  - RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

11. Sporová agenda - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

12. Daňové právo  - PRK Partners s.r.o.

13. Trestné právo  - Advokátska kancelária Strémy s. r. o.

14. Energetika a energetické projekty - SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

15. ogistika a dopravné stavby - act MPH advocates

16. Zdravotnícke právo  - Advokátska kancelária Chrenek, Kotrba spol. s r.o., organizacná zložka

17. Právo životného prostredia - URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

18. Compliance - G. Lehnert, s.r.o.

 

PODROBNÉ VÝSLEDKY VRÁTANE VEĽMI ODPORÚČANÝCH A ODPORÚČANÝCH:

 

Právo obchodných společnosti    

Víťaz kategórie: Paul Q

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • HKV Law Firm s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

 

Hospodárska súťaž    

Víťaz kategórie: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Böhm & Partners
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • HKV Law Firm s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária


Reštrukturalizácia a insolvencia       

Víťaz kategórie: IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates   
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.       
 • LEGATE, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.         
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.       
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. 

Odporúčané:

 • DEDÁK & Partners, s. r. o.     
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária  
 • Kinstellar, s.r.o.         
 • LawService, s.r.o.      
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.   
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.    

 

Developerské projekty a nehnuteľnosti    

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • HKV Law Firm s.r.o.
 • Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • BDO Legal s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Paul Q
 • Squire Patton Boggs s.r.o.
 • Stentors advokátska kancelária s.r.o.

 

Fúzie a akvizície        

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • HKV Law Firm s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.

Odporúčané:

 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Paul Q
 • Stentors advokátska kancelária s.r.o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka

 

Bankovníctvo a financie       

Víťaz kategórie: PRK Partners s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka

Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Böhm & Partners
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

 

Duševné vlastníctvo 

Víťaz kategórie: BRICHTA & PARTNERS

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • MATHISON legal s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MG LEGAL s.r.o.
 • Paul Q
 • Vojčík & Partners, s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
 • Stentors advokátska kancelária s.r.o.
 • V4 Legal, s.r.o.
   

Telekomunikácie, právo informačných technológií         

Víťaz kategórie: act MPH advocates

Velmi odporúčané:

 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • MATHISON legal s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Paul Q
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Odporúčané:

 • BRICHTA & PARTNERS
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • GHS Legal, s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

 

Pracovné právo         

Víťaz kategórie: KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • LEGATE, s.r.o.
 • NK Law Group, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Vojčík & Partners, s.r.o.

 

Verejné obstarávanie        

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Böhm & Partners
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária Chrenek, Kotrba spol. s r.o., organizacná zložka
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Paul Q
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

 

Sporová agenda       

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Böhm & Partners
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Squire Patton Boggs s.r.o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

 

Daňové právo          

Víťaz kategórie: PRK Partners s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HALADA advokátska kancelária s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • V4 Legal, s.r.o.
   

Trestné právo       

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária Strémy s. r. o.

Velmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Paul Q
 • Synergy Lawyers - advokátska kancelária, s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária


Energetika a energetické projekty   

Víťaz kategórie: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • BDO Legal s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s.r.o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • HKV Law Firm s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

 

Logistika a dopravné stavby 

Víťaz kategórie: act MPH advocates

Velmi odporúčané:

 • HKV Law Firm s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.


Zdravotnícke právo

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária Chrenek, Kotrba spol. s r.o., organizacná zložka

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Deloitte Legal s. r. o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Paul Q
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

 

Právo životného prostredia

Víťaz kategórie: URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • BDO Legal s. r. o.
 • Böhm & Partners
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Stentors advokátska kancelária s.r.o.

 

Compliance   

Víťaz kategórie: G. Lehnert, s.r.o.

Velmi odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • A4 Legal, s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • HKV Law Firm s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk