27.8.2020
ID: 4874upozornenie pre užívateľov

Prečo je správna voľba financovania startupu kľúčom k jeho úspechu?

Podľa nedávnej štúdie viac ako 90% novo-založených startupových subjektov skončí už v prvom roku. Jedným z najčastejších dôvodov zlyhania je nedostatok finančných zdrojov. Okrem dobre načasovaného biznis nápadu sú finančné zdroje nevyhnutnou hybnou silou, ktorá je kľúčová pre úvodný, ako aj nasledujúci rozvoj startupu.

Dnešný svet je variabilný a ponúka startupovým projektom viaceré reálne možnosti ich financovania. V praxi sa stretávame s piatimi najbežnejšími možnosťami financovania novo-založených a rýchlo rastúcich spoločností.

Financovanie z vlastných zdrojov

Financovanie z vlastných zdrojov je efektívny spôsob financovania startupu, najmä keď sa ešte len začína s podnikaním. Začínajúci podnikatelia majú často problémy so získaním financovania bez toho, aby najprv preukázali určitú hybnú silu a plán možného úspechu. Môžu investovať z vlastných úspor, alebo môžu presvedčiť svoju rodinu a priateľov, aby im prispeli. “Bez nejakých zložitejších formalít a dodržiavania predpisov sa takto dajú ľahko získať financie, čo znamená obvykle aj nižšie náklady.,” hodnotí Peter Víglaský, partner advokátskej kancelárie HKV.

Financovanie z vlastných zdrojov alebo tzv. bootstrapping (t.j. použitie vlastných zdrojov  pri rozbehu startupu bez potreby financovania z vonkajších zdrojov, a teda minimalizáciu vstupných nákladov) by sa malo považovať za prvú možnosť financovania z dôvodu výhod takéhoto financovania. Ak zakladatelia investujú vlastné peniaze, sú osobne zaangažovaní a motivovaní podnikať. Zároveň, v neskoršej fáze fungovania startupu to investori zvyčajne považujú za výborný signál.

Crowdfunding (kolektívne/ skupinové financovanie)

Tzv. crowdfunding (kolektívne/ skupinové financovanie) je jedným z novších spôsobov financovania startupu, ktorý si v poslednej dobe získal veľkú popularitu. Je to niečo ako vziať si pôžičku, získať predbežnú objednávku, príspevok alebo investíciu od viac ako jednej osoby súčasne.

Podnikateľ zvyčajne na začiatku uvedie podrobný opis svojho podnikania na platforme crowdfundingu. Predstaví ciele svojho podnikania, plány na dosiahnutie zisku, koľko finančných prostriedkov potrebuje, z akých dôvodov atď. Zákazníci/ klienti si potom môžu prečítať o zámere podnikania a prispieť určitou finančnou sumou, ak sa im tento nápad páči. Klienti prispievajúci peniazmi sa zvyčajne zaviažu online prísľubom, že si vopred kupujú produkt alebo poskytujú dar. Startupu môže pomocť každý, kto danému subjektu naozaj dôveruje.

Najlepšie na crowdfundingu je to, že sa prostredníctvom neho môže iniciovať záujem o produkt, a teda popri financovaní pomáha aj pri marketingu produktu. Výhodou je tiež, ak už preukázateľne existuje dopyt po produkte, na ktorom startup pracuje. Ak bude mať startup mimoriadne úspešnú kampaň, mohlo by to tiež postupom času prilákať výrazne vyššie investície rizikového kapitálu.

Získanie investície od tzv. podnikateľských anjelov

Anjelskí investori sú osoby, ktoré majú prebytočnú hotovosť a záujem investovať do vznikajúcich startupov. Aj oni pracujú v skupinách sietí, aby pred investovaním kolektívne spoločne preskúmali prichádzajúce návrhy na kapitálový vstup. Súčasne s kapitálom anjelskí investori zvyknú ponúkať aj určitý mentoring alebo poradenstvo v biznise.

Anjelskí investori pomohli založiť mnoho významných spoločností vrátane spoločností Google, Yahoo a Alibaba.to alternatívna forma investovania sa zvyčajne vyskytuje v počiatočných fázach rastu startupov. Anjelskí investori uprednostňujú podstupovanie väčších rizík pri investíciách s vyššou návratnosťou.

Získanie rizikového kapitálu

V tomto prípade ide o veľkú stávku. Fondy rizikového kapitálu sú profesionálne spravované fondy investujúce do spoločností, ktoré majú obrovský potenciál. Zvyčajne investujú do cieľovej spoločnosti kúpou obchodného podielu (investovaním do vlastného imania) a subjekt opúšťajú uskutočnením verejnej ponuky (IPO) alebo pri akvizícii. Poskytujú priebežne aj odborné znalosti, mentorstvo a pôsobia ako lakmusový papier, ktorý skúma, kam organizácia smeruje, hodnotia podnikateľský subjekt z hľadiska udržateľnosti a možnosti ďalšieho rozširovania.

Investície do rizikového kapitálu môžu byť vhodné pre malé podnikateľské subjekty, ktoré už majú počiatočnú fázu za sebou a ktoré už generujú príjmy. Rýchlo rastúce spoločnosti, ako napríklad Uber, ktoré už prijali stratégiu ukončenia angažovanosti v spoločnosti, vedia získať až desiatky miliónov dolárov, ktoré môžu použiť na investovanie, vytváranie sietí a rýchly rast spoločnosti,” dopĺňa advokát Peter Víglaský.

Fondy rizikového kapitálu sú opatrnejšie pokiaľ ide o lojalitu spoločnosti a často sa snažia získať svoje investície späť do troch až piatich rokov. Ak má startup produkt, ktorý potrebuje dlhší čas na prerazenie na trhu, investori rizikového kapitálu sa oň asi nebudú veľmi zaujímať.

Financovanie od podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov

Startupy môžu zvážiť programy financovania od inkubátorov a akcelerátorov, ako jednu z možností financovania. Tieto programy skutočne pomáhajú stovkám začínajúcich startupov každý rok.

Hoci sa tieto dva pojmy často zamieňajú, existuje medzi nimi niekoľko zásadných rozdielov. Inkubátory sú ako rodič dieťaťa, starajú sa o podnikateľský subjekt poskytovaním zastrešenia činnosti a školení, ako aj sietí pre podnikanie. Akcelerátory sú viac-menej to isté, ale inkubátor pomáha/ asistuje/ stará sa o podnikateľský subjekt, aby postupne po krokoch napredoval, zatiaľ čo akcelerátor pomáha podnikateľskému subjektu rozvíjať sa rýchlym tempom/ urobiť obrovský skok.

Tieto programy zvyčajne trvajú maximálne 12 mesiacov a vyžadujú si od vlastníkov firiem silný časový záväzok. Pomocou platformy inkubátorov alebo akcelerátorov sa dajú často nadviazať aj dobré vzťahy s inými mentormi, investormi a ďalšími začínajúcimi startupmi.

Finančné potreby startupov by sa mali riešiť už v podnikateľskom zámere a pri tvorbe biznis modelu. V opačnom prípade sa problém s financiami zvyčajne prejaví hneď v začiatočnej fáze projektu. Podnikateľské požiadavky sa môžu diferencovať, z čoho vyplývajú aj odlišné preferencie financovania. Investori si pred vstupom do projektu vykonávajú hĺbkovú previerku budúceho podnikania, preto očakávania podnikateľov vzhľadom k návratnosti projektu musia byť realistické.

 
 
Poštová 3, 
811 06 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 5441 0160
e-mail:  office@hkv.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk