3.1.2022
ID: 5304upozornenie pre užívateľov

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Vypĺňanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa už v najbližších dňoch (od 8.1.) rozpošle predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2022.

Finančná správa zabezpečí predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) aj tento rok. Ide o benefit pre daňovníkov, ktorý finančná správa poskytuje tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020. Predvyplnenie DP k DzMV predstavila finančná správa ako novinku ešte koncom roka 2017 a vzhľadom na úspešnosť projektu pokračuje finančná správa v tomto proklientskom opatrení už štvrtý rok.

Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si nájdu daňovníci priamo v osobnej elektronickej schránke na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní bude vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Ak sa nič oproti minulému roku nezmenilo, daňovník údaje len skontroluje a daňové priznanie následne podá. Týmto proklientskym opatrením chce finančná správa zjednodušovať plnenie si povinností daňových subjektov.

Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu v časti História komunikácie - Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2021, ktoré neboli uvedené v DP za ZO 2020 a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zohľadnené a zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý je daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným DP na  linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV.

Spolu s predvyplneným DP k DzMV nájdu daňové subjekty v elektronickej schránke na portáli aj odkaz na Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel. V nej sú  zaznamenané informácie a upozornenia k predvyplneným riadkom priznania určené daňovníkovi pre správne doplnenie a opravu predvyplnených údajov podľa skutočného stavu používania vozidiel.  DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2021 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2022. Toto daňové priznanie podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri).  

Všetky dôležité informácie k dani z motorových vozidiel nájdu daňovníci aj na portáli finančnej správy tu : https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/zakon-o-dani-z-motorovych-vozi

Zdroj: FS, 29.12.2021


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk