14.12.2023
ID: 5948upozornenie pre užívateľov

Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti

Dňa 4. decembra 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala diseminačná medzinárodná konferencia s názvom „Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti“. Pod záštitou štátneho tajomníka Pavla Gašpara ju v rámci projektu JUSTIN Erasmus+ organizoval odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, ktorý je súčasťou sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“).

Nadväzujúc na nedávny „Týždeň restoratívnej justície“, ako aj na schválené Programové vyhlásenie vlády, ministerstvo potvrdzuje prioritnú orientáciu trestnej politiky s dôrazom na princíp restorácie a spolu s koordinátorom projektu, Inštitútom pre restoratívnu justíciu Českej republiky, tak ministerstvo pokračuje v otváraní témy restoratívnej spravodlivosti aj pre širokú verejnosť. 

Je to jedinečná správa nielen pre obete, páchateľov, ale aj pre celkovú komunitu a slovenskú spoločnosť ako takú. Slovensko sa tak vydáva cestou vyspelých európskych krajín a aktívne začína presadzovať víziu, že každý, kto sa ocitol na strane poškodeného alebo obvineného, by mal mať garantované právo na prístup k profesionálnym službám restoratívnej justície vo všetkých fázach trestného konania, a to bez ohľadu na spôsobenú ujmu a stupeň závažnosti spáchaného trestného činu.

Počas projektu boli v rámci pilotného restoratívneho programu preškolení aj prví probační a mediační úradníci, ktorí sa stali špecialistami (facilitátormi) restoratívnych stretnuití v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom.  

V prvej časti programu so svojimi príspevkami vystúpil štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti – Pavol Gašpar, prodekan pre grantovú činnosť Univerzity Komenského – Tomáš Strémy a riaditeľka restoratívnych programov Inštitútu pre restoratívnu justíciu Českej republiky – Tereza Řeháková. Nasledovalo premietanie fínskeho dokumentárneho filmu „Z očí do očí“ zameraného na restoratívne stretnutia/dialóg obetí (pozostalých) a páchateľov vo fínskych väzniciach.

Množstvo zaujímavých podnetov odznelo aj v  panelovej diskusii, moderovanej Tomášom Horehájom, v rámci ktorej boli prezentované vízie rozvoja restoratívnej justície v podmienkach Českej i Slovenskej republiky a  prvýkrát bol na verejnosti prezentovaný vzdelávací manuál s názvom „Manuál pre facilitátorov restoratívnych stretnutí v prípadoch závažnej trestnej činnosti“. Panelistami diskusie boli riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality ministerstva – Vladimír Cehlár, riaditeľka restoratívnych programov Inštitútu pre restoratívnu justíciu Českej republiky – Tereza Řeháková, žilinský krajský prokurátor – Tomáš Balogh, Anna Semanová zo Zboru väzenskej a justičnej stráže a Martina Timkaničová – špecialistka na úseku trestnej mediácie za Krajský súd v Žiline.

V radoch účastníkov boli tak zahraniční študenti a doktorandi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj zástupcovia súdov, prokuratúry, Akadémie Policajného zboru, samotní probační a mediační úradníci ako vykonávatelia restoratívnej justície, a v neposlednom rade i zástupcovia mimovládneho sektora.

Veríme, že konferencia nastavila to správne smerovanie v budúcom prístupe využívania programov restoratívnej justície v praxi.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR      


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk