4.1.2019
ID: 4346upozornenie pre užívateľov

Štatistiky trestnej agendy za uplynulých 11 mesiacov roku 2018

​Aj v uplynulom roku museli slovenské súdy vydať rozsudky, ktorými uznali vinnými zo spáchania trestných činov 21 488 osôb. Z tohto celkového počtu odsúdených bolo 3414 žien, čo predstavuje 18%. V súvislosti s ukladaním trestov je potrebné uviesť, že do výkonu trestu odňatia slobody muselo nastúpiť len necelých 16% z celkového počtu odsúdených.

​V trestných konaniach ukladali súdy všetky druhy trestov, či už tresty odňatia slobody, podmienečné tresty alebo alternatívne tresty. Pri rozhodovaní o zaradení odsúdených do ústavov na výkon trestu boli 36 odsúdení (1 žena) umiestnení do ústavu s maximálnym stupňom stráženia, so stredným stupňom stráženia to bolo 1668 odsúdených (z toho 97 žien) a 1680 odsúdených bolo zaradených do ústavu s minimálnym stupňom stráženia (z toho 259 žien). V prípadoch odsúdenia mladistvých – trest odňatia slobody bol uložený 69 mladistvým a takzvaná „podmienka“ 587 mladistvým.

V rámci ukladania trestov uložili súdy za uplynulých 11 mesiacov aj 7 doživotných trestov odňatia slobody, pričom v jednom prípade odsúdený ani po odpykaní si 25 ročného trestu nebude môcť  požiadať o podmienečné prepustenie.

Podmienečný trest odňatia slobody, „podmienka“, bola celkovo uložená 9667 osobám, pričom v 1693 prípadoch mali odsúdení uložené aj primerané povinnosti a obmedzenia a v 1146 prípadoch súdy uložili odsúdeným aj probačný dohľad.

Nie každý trestný čin je nutné potrestať trestom odňatia slobody alebo podmienečným trestom. Mnohí páchatelia trestnej činnosti viedli dlhé roky riadny a slušný život a do rozporu so zákonom sa dostali z nedbanlivosti – napríklad spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví pri autonehode, porušenie povinnosti pri výkone práce. Súdy môžu v takýchto prípadoch ukladať aj alternatívne tresty (častejšie však bývajú súčasťou trestu odňatia slobody alebo podmienečného trestu).  K alternatívnym trestom patrí peňažný trest, trest povinnej práce, trest prepadnutia majetku alebo veci, vyhostenie, zákaz pobytu, zákaz účasti na verejných podujatiach, zákaz činnosti vedenia motorových vozidiel, zákaz činnosti výkonu funkcie, zákaz činnosti výkonu povolania a zákaz činnosti výkonu zamestnania. Trest domáceho väzenia bol za uplynulých 11 mesiacov uložený 20 osobám.

Počet uložených alternatívnych trestov od 1.1.2018 do 31.12.2018:

Zpravodajství


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk