30.12.2014
ID: 2737upozornenie pre užívateľov

Ste pripravení na zmeny v zákone o DPH od 1.1.2015?

Už len niekoľko dní majú poskytovatelia vybraných digitálnych služieb možnosť zaregistrovať sa na Portáli finančnej správy (PFS) do zjednodušujúcej úpravy MOSS. Systém – Mini One Stop Shop, teda jednotné kontaktné miesto, im umožní podať daňové priznanie a zaplatiť daň za všetky ich dodávané digitálne služby v rámci EÚ v ich krajine identifikácie, teda v našom prípade na Slovensku.

Registrácia sa týka poskytovateľov :

  • elektronických služieb
  • telekomunikačných služieb
  • služieb rozhlasového a televízneho vysielania.

Registrácia do zjednodušujúcej úpravy MOSS nie je povinná, poskytovateľom zákonom stanovených služieb však uľahčí plnenie si ich daňových povinností. Keďže väčšina uvedených elektronicky dodávaných služieb sa dodáva opakovane a nepretržite, poskytovatelia sa budú musieť zaregistrovať, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte EU, do ktorého služby dodávajú svojim zákazníkom.

Aplikácia pre zjednodušujúcu úpravu MOSS je dostupná cez Portál finančnej správy akémukoľvek používateľovi autorizovaných elektronických služieb. Samotný postup podania žiadosti o registráciu je jednoduchý a jednotlivé kroky pri registrácii a návod na vyplnenie registračného formulára sú zverejnené a prístupné na webovej stránke FR SR, www.financnasprava.sk, v sekcii  eSlužby, časti Príručky a návody.

Príklad:

subjekt, ktorý dodáva digitálne služby, ktoré spadajú pod túto zjednodušujúcu úpravu MOSS sa do 1.1.2015 zaregistruje v MOSS. Finančná správa  SR mu ako jeho členský štát identifikácie následne pošle oznámenie, že mu to povoľuje, oznámi mu číslo účtu na ktorý bude platiť daň a sprístupní mu aplikáciu na portáli, cez ktorú podá daňové priznanie.

Okrem „Príručky ako používať aplikáciu MOSS“ sú pre podnikateľov v sekcii Podnikatelia a organizácie, v časti Dane – DPH – MOSS schéma, k dispozícii dostatočné informácie o systéme MOSS aj o samotnej registrácii. Navyše,  pre lepšie pochopenie fungovania osobitnej úpravy MOSS-u nájdu daňové subjekty v príkladoch, v sekcii FaQ, v kategórii DPH – MOSS konkrétne príklady.

Dokument - Mini One Stop Shop ako osobitná úprava pre vybrané služby

Zdroj: TS - FS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk