16.11.2015
ID: 3108upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Zvýšenie transparentnosti a informovania verejnosti je cieľom zavedenia informačného systému Register úpadcov, ktorého vznik od júla 2016 dnes odobrili poslanci NR SR. V registri, ktorý bude k dispozícii na stránke ministerstva spravodlivosti, sa širokej verejnosti sprístupní taxatívny výpočet informácií o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach či informácií o osobách, ktoré sú v úpadku.

VLÁDA

Odsúhlasila rozšírenie pôsobnosti štátnej komisie pre volby
11. novembra (TASR) - Politické strany a kandidáti vo voľbách budú mať možnosť vyhnúť sa porušeniu novozavedených volebných pravidiel. V prípade nejasností budú môcť požiadať štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán o stanovisko k vzniknutému problému. Takéto doplnenie pôsobnosti štátnej komisie, ktoré v parlamente presadzuje skupina poslancov, dnes odsúhlasila vláda SR.

Odsúhlasila rozšírenie pôsobnosti štátnej komisie pre voľby 
11. novembra (TASR) - Politické strany a kandidáti vo voľbách budú mať možnosť vyhnúť sa porušeniu novozavedených volebných pravidiel. V prípade nejasností budú môcť požiadať štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán o stanovisko k vzniknutému problému. Takéto doplnenie pôsobnosti štátnej komisie, ktoré v parlamente presadzuje skupina poslancov, dnes odsúhlasila vláda SR.

Slovensko prispeje do zvereneckého fondu na pomoc Afrike pol miliónom eur
11. novembra (TASR) – Slovensko bude jedným zo zakladajúcich členov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike. Na svojom zasadnutí to dnes odsúhlasila vláda, ktorá zároveň potvrdila príspevok do fondu vo výške pol milióna eur.


NÁRODNÁ RADA

Každý poslanec bude mať maximálne troch asistentov
10. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR bude môcť zamestnať maximálne troch asistentov. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú dnes schválili poslanci. Zároveň bude platiť, že jeden asistent nebude môcť pracovať pre viacerých poslancov tak, ako je to v súčasnosti bežné. Tieto zmeny budú platiť od najbližších parlamentných volieb.

Väčšine ústavných činiteľov sa opäť zmrazia platy
10. novembra (TASR) - Platy väčšiny ústavných činiteľov sa ani na budúci rok zvyšovať nebudú. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú dnes 88 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR. Predpokladá sa, že štát týmto krokom usporí 3,06 milióna eur.

Vláda nemusí prísť do parlamentu referovať o plnení svojho programu
10. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR dnes nezaviazali vládu, aby prišla do parlamentu referovať o plnení svojho programu na roky 2012 až 2016. Odpočet kabinetu navrhoval poslanec Miroslav Kadúc (OĽaNO), väčšinu pléna však nepresvedčil.

Vrátenie nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov bude od januára ľahšie
11. novembra (TASR) - Nezákonne vyvezené kultúrne predmety by sa mali od januára 2016 vracať ľahšie a účinnejšie. Počíta s tým novela zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov, ktorú dnes 93 hlasmi schválili poslanci NR SR.

Poslanci schválili nové pravidlá pre dotácie v kultúre
11. novembra (TASR) - Pravidlá pre poskytovanie dotácií v kultúre sa od 2. januára 2016 zmenia. Poslanci NR SR dnes 80 hlasmi schválili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry (MK), ktorú rezort predložil v nadväznosti na vznik novej verejnoprávnej inštitúcie - Fondu na podporu umenia.

Cudzie politické strany budú mať zákaz pôsobiť na Slovensku
12. novembra (TASR) - Pôsobenie politických strán a jej predstaviteľov, ak nevznikli podľa nášho alebo európskeho práva, bude na území SR zakázané. Poslanci Národnej rady SR dnes schválili zmenu zákona o politických stranách a hnutiach, a to cez zákon o zrušení Fondu národného majetku (FNM). S pozmeňujúcim návrhom, za ktorý hlasovalo 115 poslancov, prišiel predseda NR SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Ide o reakciu na podpredsedu maďarskej extrémistickej opozičnej strany Jobbik Istvána Szávaya, ktorý si 14. októbra otvoril poslaneckú kanceláriu v Dunajskej Strede.

Obce budú môcť zakázať používanie pyrotechniky na svojom území
12. novembra (TASR) - Obce budú môcť obmedziť až zakázať používanie pyrotechnických výrobkov napríklad na námestiach či sídliskách, ale aj na celom svojom území. S možnosťou regulácie počíta novela zákona o výbušninách, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR schválili.

Pravidlá používania fluórovaných skleníkových plynov sa od januára upravia
12. novembra (TASR) - Slovensko od januára spresní svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluórovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu dnes 107 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Fungovanie nízkoemisných zón sa bude riadiť európskymi pravidlami
12. novembra (TASR) - Nízkoemisné zóny budú na Slovensku od januára fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však zmenia na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú dnes 114 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Poslanci odobrili spustenie dobrovoľnej vojenskej prípravy
12. novembra (TASR) – Trend ubúdania vojakov, ktorí sú v zálohách Ozbrojených síl (OS) SR, by sa mohol v roku 2016 zastaviť. Ministerstvo obrany totiž spustí projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy. Prinášajú ho vládna novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny a nový zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave. Právne normy dnes schválili poslanci Národnej rady SR.

Bezpečnosť Slovenska bude monitorovať Situačné centrum SR
12. novembra (TASR) - Neustále monitorovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku, ale aj vo svete bude mať od januára na starosti Situačné centrum SR ako súčasť Bezpečnostnej rady SR. Vyplýva to z novely zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, ktorú dnes 96 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Slovenskí vojaci budú v Afganistane cvičiť letecký personál
12. novembra (TASR) - Slovenským vojakom v rámci operácie Resolute Support v Afganistane pribudnú nové úlohy. Po novom budú cvičiť technický personál Afganskej národnej armády na vrtuľníkoch Mi-17/171. Vyplýva to z návrhu na doplnenie úloh príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) v operácii v Afganistane, ktorý dnes 123 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR.

Na Slovensku bude pôsobiť tím vojenských plánovačov z NATO
12. novembra (TASR) - Na Slovensku budú od budúceho roka pôsobiť vojenskí plánovači z NATO, a to v rámci styčného integračného tímu NATO Force Integration Units – NFIU. Vytvorenie tímu potvrdili ministri obrany členských krajín NATO 8. októbra tohto roku na rokovaní v Bruseli. Prítomnosť príslušníkov ozbrojených síl členských štátov NATO z dôvodu ich pôsobenia v NFIU na území SR dnes 115 hlasmi odobrili poslanci NR SR.

Poslanci schválili zlepšenie ochrany obetí násilia v členských štátoch EÚ
12. novembra (TASR) – Už aj obete násilia na Slovensku by mali mať zaručenú lepšiu ochranu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Postarať sa má o to zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach, ktorý dnes schválili poslanci NR SR.

Na Slovensku vznikne elektronický register úpadcov
12. novembra (TASR) - Zvýšenie transparentnosti a informovania verejnosti je cieľom zavedenia informačného systému Register úpadcov, ktorého vznik od júla 2016 dnes odobrili poslanci NR SR. V registri, ktorý bude k dispozícii na stránke ministerstva spravodlivosti, sa širokej verejnosti sprístupní taxatívny výpočet informácií o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach či informácií o osobách, ktoré sú v úpadku.

Spotrebiteľské spory sa budú riešiť aj pomocou mediácie
12. novembra (TASR) - Spotrebiteľské spory bude možné od januára riešiť alternatívne, pomocou mediácie. Postarať sa o to má novela zákona o mediácii, ktorú dnes 88 hlasmi schválili poslanci NR SR. Týmto sa čiastočne preberá európska smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

A. Hlina navrhuje trestať právnické osoby za neoprávnené podnikanie
12. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR z klubu KDH Alojz Hlina navrhuje, aby právnické osoby boli trestané aj za neoprávnené podnikanie. Takýto trestný čin navrhuje vo svojom pozmeňujúcom návrhu k vládnemu zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Poslanci odobrili sprísnenie trestov za predaj a distribúciu anabolík
13. novembra (TASR) - Priekupníkov s anabolikami bude štát od budúceho roku trestať prísnejšie. Kým doteraz hrozilo väzenie iba tým, ktorí ich podávali deťom do 18 rokov alebo aktívnym športovcom, po novom tak bude aj v prípade ich dovozu, distribúcie či predaja. Doterajšie tresty sa sprísnia tiež. Počíta s tým novelizácia Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorú dnes 81 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Konanie o sťažnostiach obvinených a odsúdených bude jednoduchšie
13. novembra (TASR) – Konanie o sťažnostiach obvinených a odsúdených bude od januára jednoduchšie. Slovenské ústavy na výkon väzby a trestu sú totiž sťažnosťami zahltené. Ministerstvo spravodlivosti SR preto pripravilo osobitný postup pri vybavovaní sťažností, ktorý je súčasťou novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Dnes ju 110 hlasmi schválili poslanci NR SR.

Pravidlá pre sprístupňovanie informácií na opakované použitie sa upravia
13. novembra (TASR) - Pravidlá pre sprístupňovanie informácií na opakované použitie sa upravia. Zmeny sa dotknú aj múzeí, knižníc, archívov, galérií, divadiel či akademických knižníc, ktoré sú povinnou osobou alebo ich povinná osoba zriadila. Prináša ich novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú dnes 76 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR. Opakovaným použitím je použitie informácie na iný účel, ako bol pôvodný, s ktorým bola informácia vytvorená.

Poslanci schválili trestnú zodpovednosť právnických osôb, štátu sa netýka
13. novembra (TASR) - Za spáchanie trestného činu už nebudú trestaní len ľudia, ale aj právnické osoby. Od júla 2016 im budú hroziť rôzne tresty od zrušenia firmy cez peňažné pokuty či zákaz účasti na verejnom obstarávaní. Vyplýva to zo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý dnes 119 hlasmi schválili poslanci NR SR.

O post sudcu ÚS SR majú záujem aj poslanci Smeru J. Laššáková a M. Mamojka
14. novembra (TASR) - O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR má záujem deväť kandidátov. Medzi nimi aj poslanci Smeru-SD Jana Laššáková (podpredsedníčka NR SR) a Mojmír Mamojka (predseda školského výboru). Parlament má voliť kandidátov na sudcu ÚS SR na aktuálnej schôdzi.

Poslanci rozšírili skutky, ktoré budú spadať pod trestný čin úžery
15. novembra (TASR) - Stíhanie trestného činu úžery by malo byť od januára efektívnejšie. Skutková podstata tohto deliktu totiž bude mať širší záber, postihne aj subjekty, ktoré poskytujú pôžičky za neprimerané úroky. Novú skutkovú podstatu trestného činu úžery schválil parlament na návrh predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Róberta Madeja (Smer-SD). Nový trestný čin sa najskôr bude týkať fyzických osôb a od júla 2016 aj právnických.


Pozn.:

Minister T. Borec obmenil členov komisie na prípravu Občianskeho zákonníka
9. novembra (TASR) – Príprava nového Občianskeho zákonníka by sa mala zrýchliť. Docieliť to chce minister spravodlivosti Tomáš Borec, ktorý dnes vymenoval nových členov Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.

NSSR: Zablokované občianskoprávne kolégium žiada posily a zastavenie nápadu vecí
10. novembra (TASR) – Úplne zastaviť nápad vecí občianskoprávnemu kolégiu Najvyššieho súdu SR a rovnomerne ich prerozdeliť medzi ostatné kolégiá. S takýmto návrhom dnes prišli civilní sudcovia v snahe riešiť mimoriadnu situáciu na súde. Najvyšší súd sa dostal do situácie, keď je zavalený hromadnými podaniami niektorých právnických firiem. Predsedníčka súdu Daniela Švecová sa preto dnes stretla s členmi občianskoprávneho kolégia. O výsledkoch informoval hovorca súdu Boris Urbančík.

GP: Trestné oznámenie už možno podať aj elektronicky
11. novembra (TASR) - Trestné oznámenie možno oddnes podať aj cez internet, bez toho, aby bolo potrebné niekam chodiť. Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk to občanom – držiteľom elektronických občianskych preukazov so zaručeným elektronickým podpisom, umožňuje projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry (GP) SR.

D. ŠVECOVÁ: Nie všetci advokáti by mali mať právo podávať dovolania
11. novembra (TASR) – Okruh advokátov, ktorí by mali mať oprávnenie podávať mimoriadne opravné prostriedky v súdnom konaní, by mal byť zúžený. Takéto riešenie kritickej situácie na Najvyššom súde (NS) SR vidí jeho predsedníčka Daniela Švecová. Na utorňajšom (10.11.) stretnutí s predsedom Slovenskej advokátskej komory Ľubomírom Hrežďovičom navrhla Švecová zavedenie takzvaného princípu Numerus Clausus.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk