18.1.2016
ID: 3181upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo vnitra oficiálne sprístupnilo dve elektronické služby pre podnikateľov, ktorí vo svojich zariadeniach ubytúvajú cudzincov. Konkrétne ide o zápis do knihy ubytovaných a výmaz z knihy ubytovaných. Služby a informácie k nim aktuálne nájdu na portáli Elektronické služby MV SR.

VLÁDA

Schválila plán eliminácie rasizmu, xenofóbie a iných foriem intolerancie
13. januára (TASR) – Predchádzať vzniku predsudkov, stereotypov a nenávistných prejavov podmienených národnostnou, rasovou, etnickou, náboženskou a inou obdobnou neznášanlivosťou, ako aj zabrániť vzniku a šíreniu postojov a aktivít smerujúcich k podpore rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie. To je cieľ Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018, ktorý dnes schválila vláda. Programový dokument rozpracúva úlohy vyplývajúce z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike prijatej vládou vo februári 2015.

Slovensko pošle do Macedónska a Slovinska policajtov
13. januára (TASR) - Slovensko pošle do Macedónska na základe jeho žiadosti 25 policajtov. Na grécko-macedónskej hranici budú počas februára vykonávať spoločnú hliadkovú činnosť s maďarskými a českými kolegami. Ich pôsobenie sa po februári môže predĺžiť. Vláda dnes zobrala na vedomie informáciu o ich vyslaní.

Odsúhlasila protokol medzi SR a Moldavskom k zmluve z roku 1982
13. januára (TASR) – Slovensko sa snaží uviesť do súladu svoje záväzky voči tretím štátom so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii. Podarilo sa mu to už v prípade Čiernej Hory a Moldavska.

Schválila Národnú stratégiu manažmentu bezpečnostných rizík Slovenska
13. januára (TASR) – Na Slovensku sa od roku 1990 zvýšil počet a vážnosť prírodných a človekom spôsobených mimoriadnych udalostí. V Národnej stratégii manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky, ktorú dnes schválila vláda, to konštatuje ministerstvo vnútra.

Schválila strategický dokument pre predchádzanie diskriminácií
13. januára (TASR) – Zvyšovať povedomie verejnosti o nediskriminácii je jedným z cieľov nového Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 až 2019, ktorý dnes schválila vláda. Slovensko má po viacerých rokoch opäť strategický dokument so všeobecným zameraním pre túto oblasť.

Priority štátu v oblasti práce s mládežou bude určovať nová koncepcia
13. januára (TASR) – Priority štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 bude určovať nová koncepcia. Tú dnes na svojom rokovaní odsúhlasila vláda. Za napĺňanie cieľov v dokumente bude zodpovedné ministerstvo školstva.

Nový Vodný plán má pomôcť zlepšeniu stavu slovenských vôd
13. januára (TASR) - Zlepšenie stavu vôd najneskôr do roku 2027 je cieľom nového Vodného plánu Slovenska, ktorý dnes schválila vláda. Vypracovanie súhrnného dokumentu vodného plánovania vyplýva zo spoločnej vodnej politiky členských štátov Európskej únie a transpozície smernice o vode. Jej cieľom je dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015, respektíve do roku 2027. Naplnenie jej cieľov si vyžiada stámilióny eur.

Odsúhlasila povýšenie štyroch plukovníkov PZ SR na generálov
13. januára (TASR) – V Policajnom zbore SR pribudnú ďalší štyria generáli. Vláda dnes odsúhlasila povýšenie troch krajských policajných riaditeľov – plukovníkov Csabu Faragóa (KR PZ Bratislava), Vladimíra Šramku (KR PZ Trenčín) a Mariana Slobodníka (KR PZ Banská Bystrica).

V regióne Kaukazu by mal vzniknúť ďalší zastupiteľský úrad SR
13. januára (TASR) - Rezort diplomacie má naďalej záujem zriadiť v regióne Kaukazu ďalší zastupiteľský úrad (ZÚ). Zatiaľ tam funguje iba jeden v gruzínskom Tbilisi, ktorý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák otvoril v apríli 2014. Dovtedy Gruzínsko pokrývalo veľvyslanectvo v Ankare.

Likvidácia starých envirozáťaží si vyžiada 210 miliónov eur
13. januára (TASR) - Na riešenie environmentálnych záťaží je do roku 2021 potrebných 210 miliónov eur. Najviac peňazí, 180 miliónov eur, treba na sanáciu záťaží, ďalšie si vyžiada prieskum či monitoring lokalít. Slovensko môže na tento účel čerpať eurofondy vo výške 180 miliónov eur. Vyplýva to zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží, ktorý dnes schválila vláda.


Pozn.:

MV SR: Sprístupnilo nové elektronické služby z oblasti dopravných evidencií
11. januára (TASR) – Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo pre občanov i podnikateľskú verejnosť tri nové elektronické služby z oblasti dopravných evidencií. Vlastníkom vozidiel sa tak rozširujú možnosti splniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke bez potreby navštíviť dopravný inšpektorát či pristaviť vozidlo ku kontrole. Ide o žiadosť o oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla, žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva a žiadosť o zrušenie oznámenia ukončenia vlastníctva vozidla. TASR informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

MV SR: Ubytovacie zariadenia môžu hlásiť pobyt cudzincov elektronicky
15. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra dnes oficiálne sprístupnilo dve elektronické služby pre podnikateľov, ktorí vo svojich zariadeniach ubytúvajú cudzincov. Konkrétne ide o zápis do knihy ubytovaných a výmaz z knihy ubytovaných. Služby a informácie k nim aktuálne nájdu na portáli Elektronické služby MV SR.

ESĽP: Zamestnávateľ môže sledovať elektronickú komunikáciu zamestnanca
14. januára (TASR) – Zamestnávateľ si môže overiť, či si jeho zamestnanci plnia pracovné povinnosti tým, že vstúpi do ich pracovných účtov v počítači. Za primerané to vo svojom rozsudku označil Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.


Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk