5.6.2023
ID: 5768upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Úrad vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 270 z 31.5.2023 k Návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku vyhlasuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku. Uchádzač musí okrem formálnych náležitostí splniť aj minimálne sedemročnú prax v oblasti externého auditu alebo v nasledujúcich oblastiach – finančný audit, výkazníctvo, dohľad nad finančným trhom, rozpočtovanie prostriedkov Európskej únie.

Vláda

Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Centrálna evidencia interných predpisov

29. 05. 2023 - Cieľom projektu Centrálna evidencia interných predpisov /CEIP/je vybudovanie rezortného informačného systému, ktorý bude slúžiť na tvorbu interných predpisov prostredníctvom preddefinovaných šablón s využitím automatizovaných pravidiel pre formálnu a obsahovú kontrolu povinných náležitostí návrhu interného predpisu s aktuálne platným legislatívnymi pravidlami.

Transparentné a férové voľby, ponúkame praktické fakty a vysvetlenia

29. 05. 2023 - Slovenská republika má vysokú mieru transparentnosti, integrity a férovosti parlamentných volieb. Spoľahlivé kontrolné mechanizmy vylučujú falšovanie pri sčítavaní hlasov. „Urobíme všetko pre to, aby boli nadchádzajúce parlamentné voľby bez škandálov a bez toho, aby niekto mohol spochybňovať ich výsledky,“ uviedol minister vnútra SR Ivan Šimko.
Platná zákonná právna úprava je podľa predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislava Orosza „kvalitná a obsahuje viacero kontrolných mechanizmov, ktoré  sú spôsobilé garantovať transparentnosť volieb“. Integritu volieb do Národnej rady SR potvrdzujú aj doterajšie závery Ústavného súdu SR pri posudzovaní volebných sťažností.

Dozorná rada VšZP doručila ministrovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne

29. 05. 2023 - Na základe pokynu ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča doručila Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú za cieľ ekonomickú stabilizáciu zdravotnej poisťovne. Tento podklad bude slúžiť pre rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa poisťovni nariadia konkrétne úlohy. Jednotlivé opatrenia, ktoré ministerstvo nariadi VšZP, budú pred ich uvedením do praxe prekonzultované s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Následne budú predstavené Dozornej rade VšZP a manažmentu poisťovne. Základným kritériom je, aby v žiadnom prípade neohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Schválenie dohovoru o justičnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní najzávažnejších medzinárodných zločinov

29. 05. 2023 - V piatok 26. mája 2023 bol v Ľubľane schválený Dohovor o medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní zločinu genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov ďalších medzinárodných zločinov. Dohovor uľahčí justičnú a policajnú spoluprácu v tejto oblasti, čím umožní potrestanie páchateľov najzávažnejších medzinárodných zločinov. Ľubľansko-haagsky dohovor bude otvorený na podpis v Haagu začiatkom roka 2024. Ide o najvýznamnejší dohovor v oblasti medzinárodného trestného práva od schválenia Rímskeho štatútu (1998), ktorým bol založený Medzinárodný trestný súd.

Ministerstvo práce spúšťa online semináre pre žiadateľov k ostrej výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR

29.05.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo informačné semináre pre žiadateľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z Plánu obnovy a odolnosti SR. Uskutočnia sa 30. a 31. mája 2023 prostredníctvom platformy MS Teams. Online semináre sú primárne určené pre žiadateľov, ktorí predložili projektový zámer a chcú v tzv. ostrej výzve žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu či rekonštrukciu zariadenia.
Semináre tak majú pomôcť, aby sa projekty zariadení sociálnych služieb vo výške 176 mil. eur. úspešne a včas realizovali. Výsledkom bude vyššia kvalita sociálnej starostlivosti a vznik viac ako 2300 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb po celom Slovensku.

Na Slovensku bude 25 nových cyklotrás, ministerstvo dopravy má pre samosprávy ešte 55 miliónov

29.05.2023 - Ministerstvo dopravy vyhodnotilo I. cyklovýzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Za 30 miliónov eur podporí 25 projektov, vďaka ktorým na Slovensku pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás.
„Veľký záujem o výzvu jednoznačne svedčí o tom, že cyklodoprava na Slovensku má budúcnosť. Týchto 25 projektov je veľkým krokom k zlepšeniu podmienok cyklistov a verím, že budeme motivovať ľudí, aby autá vymenili za bicykle. Verím, že úspešné samosprávy sa čo najskôr pustia do realizácie projektov. Tí, ktorí neuspeli, nemusia byť sklamaní. Už dnes totiž môžeme sľúbiť, že to rozhodne nebola posledná výzva a kolegovia veľmi usilovne pracujú na tom, aby sme ďalšiu vyhlásili začiatkom leta,“ povedal minister dopravy Pavol Lančarič.

Čakacie doby na oddeleniach dokladov v krajských klientskych centrách výraznejšie neklesajú, na väčšine menších pracovísk sa čaká minimálne

30. 05. 2023 - Prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov Policajného zboru na celom Slovensku v týždni od 22. do 26. mája 2023. S dlhými čakacími dobami stále treba rátať na pracoviskách v Bratislavskom kraji, kde vybavili minulý týždeň 4152 klientov, čo je o 242 viac ako týždeň predtým. Najviac -  1100 osôb  - na najväčšom klientskom centre pri OÚ Bratislava na Tomášikovej ulici. Až 1313 klientov vybavili v klientskom centre v Košiciach, kde sú čakacie doby porovnateľné s bratislavskými pracoviskami. Obdobná situácia je na klientskych centrách v Prešove či Trnave.

Minister investícií Balík: EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v národnom záujme Slovenska

30.05.2023 - Ak má byť Európska únia úspešná, musí byť súdržná a silná. Preto je dôležité, aby kohézna politika zostala pevným európskym pilierom aj v nasledujúcom období a eurofondy sa čo najviac priblížili potrebám obyvateľov EÚ. Na summite ministrov a zástupcov deviatich krajín o budúcnosti eurofondov to zdôraznil minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Envirorezort upozorňuje na nepravdivé informácie v súvislosti so zonáciou národných parkov

30.05.2023 - Ministerstvo životného prostredia eviduje nepravdivé tvrdenia ohľadom procesov zonácií. Pre ochranu našich najvzácnejších lokalít je podľa rezortu nevyhnutné, aby diskusia medzi všetkými zainteresovanými stranami prebiehala otvorene, pravdivo a konštruktívne. Ministerstvo životného prostredia považuje za nevyhnutné, aby sa pri hľadaní riešení všetky strany opierali o vecne podložené argumenty, príklady z praxe a jednoznačné fakty. Len týmto prístupom možno preklenúť dlhodobé spory a umožniť regiónom rozvoj postavený na úcte k prírodnému dedičstvu.

Novou štátnou tajomníčkou MIRRI SR pre regionálny rozvoj je Barbora Lukáčová

31.05.2023 - Vláda na návrh ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka vymenovala novú štátnu tajomníčku pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja. Stala sa ňou dlhoročná odborníčka na rozvoj regiónov Barbora Lukáčová.
Na post štátnej tajomníčky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prináša množstvo skúseností z práce pre rozvoj regiónov. Lukáčová doteraz pôsobila ako riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Svoje poznatky chce využiť najmä pri spustení implementácie integrovaných územných stratégií, ktoré sú súčasťou nových eurofondov, Programu Slovensko.

Vláda schválila aktualizáciu Akčného plánu pre hornú Nitru a nový Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

31.05.2023 - Konkrétne kroky na pomoc tradičnému baníckemu regiónu horná Nitra v prechode na čistú ekonomiku mapuje Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Materiál, ktorý predložil minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík, dnes schválila vláda. Aktualizácia reaguje na minuloročné schválenie Programu Slovensko Európskou komisiou. Súčasťou takmer 13-miliardového balíka nových eurofondov je totiž aj Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý je určený na podporu prechodu priemyselných regiónov na zelenú ekonomiku. Fond je určený pre hornú Nitru a Košický a Bankobystrický kraj. Z celkového rozpočtu fondu 441 miliónov eur je takmer 226 miliónov eur adresovaných práve baníckemu regiónu horná Nitra. Keďže transformácia regiónu je dlhodobý proces, jej postup mapuje pravidelná aktualizácia Akčného plánu.

I. Brocková na slovensko-kórejskom podnikateľskom fóre: Chceme spoločne rozvíjať nielen výrobu, ale aj výskumno-vývojové centrá

31.05.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vystúpila 30. mája 2023 v Bratislave s príhovorom na slovensko-kórejskom podnikateľskom fóre. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo zhruba 60 zástupcov slovenských a kórejských firiem, akademických inštitúcií a verejnej správy, bolo zamerané na rozvoj spolupráce v oblastiach ako robotika, umelá inteligencia či zelené technológie.

Minister Wlachovský: Izrael je náš kľúčový partner na Blízkom východe, spája nás partnerstvo postavené na hodnotách aj záujem o užšiu spoluprácu v inováciách či turizme

31.05.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský rokoval 30. mája 2023 v Bratislave s ministrom zahraničných vecí Izraelského štátu Elim Cohenom. Partneri vyzdvihli význam slovensko-izraelského priateľstva a zhodli sa na potrebe rozvoja vzájomných vzťahov. Osobitne vyjadrili záujem o prehĺbenie spolupráce v oblasti obchodu, výskumu, inovácií a moderných technológií, ale tiež v cestovnom ruchu, čo privítajú turisti z oboch krajín.

Prostredníctvom Rodinných poradní našla pomoc už takmer tisícka klientov

31.05.2023 - Rodinné poradne, ktoré fungujú už vyše roka, sa stali bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými a výchovnými problémami. V piatich mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom spoločne poskytli už 3 026 konzultácií. Poradensko-psychologické služby pomohli celkom 977 individuálnym klientom. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa na odborníkov obracajú, patria popri manželských a partnerských problémoch, tiež osobnostné a rodinné vzťahové problémy.

Agentúra Moody's ponechala rating Slovenska na úrovni A2 s negatívnym výhľadom

31.05.2023 - Agentúra Moody's vo svojej najnovšej správe potvrdila rating Slovenska na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Hodnotenie odzrkadľuje vysokú závislosť krajiny od dovozu plynu, geopolitické riziká v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, ale aj obavy v súvislosti s právnym štátom a bojom s korupciou. Tieto riziká sú čiastočne vyvážené hospodárskym rastom, členstvom v eurozóne a miernou zadlženosťou krajiny.

Od 1. júna 2023 sa na Slovensku spúšťa najväčšia reforma súdnictva

31.05.2023 - Vo štvrtok 1. júna 2023 začnú na Slovensku platiť zmeny  v dôsledku jednej z najväčších reforiem v oblasti súdnictva za posledné roky, tzv. nová súdna mapa. Hlavná záťaž realizácie je momentálne už na jednotlivých súdoch, ministerstvo spravodlivosti v tomto prípade plní hlavne metodickú a koordinačnú úlohu a snaží sa súdom v maximálnej miere pomôcť zmeny zrealizovať. Základnou zmenou je zväčšenie súdnych obvodov – na Slovensku bude od 1. júna 2023 pracovať 36 súdov v 33 obvodoch. Zväčšenie súdnych obvodov znamená, že v obvode bude pracovať viac sudcov, ktorí sa zároveň budú môcť špecializovať na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá aj kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutie.

Zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII) navštívili najvýznamnejšiu a najväčšiu investíciou do výskumnej infraštruktúry na Slovensku – projekt ACCORD

31.05.2023 - Súčasťou rokovania Monitorovacieho výboru pre OPII dňa 29.5.2023 bola aj návšteva významných slovenských univerzít, ktoré implementujú projekt ACCORD. Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave spolu realizujú najvýznamnejšiu a najväčšiu investíciu z európskych fondov do výskumnej infraštruktúry na Slovensku.

Plán obnovy pre zdravotníctvo podporuje aj paliatívnu zdravotnú starostlivosť - ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu

31.05.2023 - Realizáciou investície vo výzve: „Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti“ dôjde k rozšíreniu a obnove paliatívnej zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu počtu lôžok pre poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti v dvoch programoch: 1. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre deti - žiadateľ realizáciou investície vytvorí minimálne 8 paliatívnych lôžok v maximálne 2-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie jedného rodiča spolu s dieťaťom a zároveň vytvorí minimálne 2 paliatívne lôžka pre pacientov v akútnom stave v 1-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie oboch rodičov spolu s dieťaťom. 2. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých – žiadateľ realizáciou investície vytvorí paliatívne lôžka v maximálne 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením, pričom dve susediace izby môžu mať spoločný priestor na využívanie sociálneho zariadenia, avšak v susediacich izbách zdieľajúcich tento spoločný priestor môže byť len rovnaké pohlavie.

Zdravie je na prvom mieste - s povinnými ePN už žiadne behanie po úradoch

31.05.2023 - Elektronizácia v zdravotníctve pokračuje, papierové PN budú čoskoro minulosťou. Ak vás lekár po návšteve ambulancie uzná práceneschopným, od 1. júna 2023 je povinný vystaviť Vám potvrdenie v elektronickej podobe. Pacient tak nemusí obiehať úrady, administratívnu záťaž za neho vybavia príslušné inštitúcie. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a Národným centrom zdravotníckych informácií naďalej evidujú narastajúci počet všeobecných lekárov, gynekológov a lekárov zdravotníckych zariadení, ktorí sa do systému elektronických PN zapájajú. Od 1. januára 2024 navyše v systéme pribudnú aj lekári špecialisti.

Na Ministerstvo hospodárstva SR nastupuje nový štátny tajomník Branislav Sušila

31.05.2023 - Od 1. júna 2023 posilní vedenie Ministerstva hospodárstva SR nový štátny tajomník. Stane sa ním Branislav Sušila, ktorého menovanie schválila Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 31. mája. Branislav Sušila sa na ministerstve hospodárstva bude ako štátny tajomník venovať najmä oblasti energetiky a chemických látok, banskej činnosti ale i agende ochrany spotrebiteľských práv. Na rezort prichádza zo spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a. s., kde pôsobil ako vedúci úseku Regulačného manažmentu zodpovedného za oblasť regulácie energetiky.

Ubytovaným odídencom skontrolujte platnosť dokladov, upozorňuje ministerstvo dopravy

01.06.2023 - Podnikatelia s ubytovaním by si mali preveriť, či odídenci, ktorých ubytovávajú, majú stále platné potvrdenie o tolerovanom pobyte. Tento doklad je totiž potrebný na to, aby im ministerstvo mohlo vyplatiť spätne príspevok za poskytnuté ubytovanie. „Stáva sa, že odídenci predložia vytlačené potvrdenie, ktoré už nie je platné, na čo ubytovateľ príde až oveľa neskôr, keď žiada o príspevok. Preto upozorňujeme, aby si jeho platnosť vopred preverili na stránke Ministerstva vnútra SR,“ odporúča generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Nové eurofondy prinášajú nové príležitosti – aj v Trenčíne sme predstavili Program Slovensko a jeho investičné možnosti pre regióny

01.06.2023 - Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú šancu. Ich súčasťou je v rámci Programu Slovensko totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej rozhodnú priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Trenčíne to zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Zástupcov kraja, miest a obcí tiež vyzval na dočerpanie zazmluvnených eurofondov z dobiehajúceho obdobia.

D. Bútora: Výzva k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 je spustená. Školy sa môžu hlásiť do piatku 2. júna

01.06.2023 - Na školský rok 2023/2024 si školy môžu požiadať o finančné prostriedky v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3, a to na pozície pedagogický asistent, člen školského podporného tímu a školský digitálny koordinátor. Na pozíciu člena školského podporného tímu si vyberajú školy pozície školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd, sociálny pedagóg, sociálny pracovník. Materské školy, v ktorých doteraz pôsobili profesie pomocný vychovávateľ a rodičovský asistent môžu žiadať aj o predĺženie týchto pozícií.

Štátny tajomník Peter Mišík na GLOBSECu: Potrebujeme EÚ, ktorá dokáže rýchlo a účinne reagovať na nové výzvy

01.06.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík bilaterálne rokoval 31. mája 2023 v Bratislave so štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti francúzskeho ministerstva pre Európu a zahraničné veci Laurence Boone. Počas stretnutia ocenili veľmi dobré bilaterálne vzťahy a otvorili témy spoločného záujmu ako sú dezinformácie, konkurencieschopnosť EÚ, či rozširovanie EÚ. V prezidentskom paláci podpísali P. Mišík a L. Boone v poradí štvrtý Akčný plán strategického partnerstva medzi Slovenskom a Francúzskom na najbližšie štyri roky.

Ministerstvo dopravy hľadá budúcich pilotov či leteckých opravárov

01.06.2023 - Práca v leteckej doprave patrí dlhodobo nielen medzi najzaujímavejšie, ale aj medzi najlepšie platené dopravné odvetvia. Napriek tomu má aj letectvo problém s nedostatkom zamestnancov, ktorý sa ministerstvo rozhodlo riešiť vychovávaním nových generácií. Možnosti štúdia a práce budú stredné a vysoké školy zamerané na leteckú dopravu spolu so zamestnávateľmi prezentovať žiakom a študentom už v piatok 2. júna od 9:00 do 12:00 v Univerzitnom vedeckom parku Technicom na Technickej univerzite v Košiciach.

Minister Sklenár rokoval s vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku Vladimírom Šuchom

01.06.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes prijal na pôde rezortu obrany vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu. Diskutovali spolu o záujme rezortu obrany podporiť možnosti zvyšovania výrobných kapacít slovenského obranného priemyslu aj zo zdrojov Európskej únie. S vedúcim Zastúpenia EK sa preto zhovárali o existujúcich možnostiach, ktoré by pomohli členským štátom EÚ zvýšiť výrobné kapacity podnikov obranného priemyslu a zabezpečiť tak včasné dodanie munície na doplnenie skladových zásob, ako aj pre potreby Ukrajiny.

Minister Wlachovský na ministeriáli NATO v Osle: Ako pre Slovensko, tak ani pre Ukrajinu neexistujú lepšie bezpečnostné záruky než je členstvo v Severoatlantickej aliancii

01.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa zúčastnil na dvojdňovom neformálnom ministerskom stretnutí Severoatlantickej aliancie (NATO) v nórskom Osle, ktoré sa skončilo 1. júna 2023. Hlavným témami rokovaní ministeriek a ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO boli prípravy rozhodnutí Aliancie na júlový samit hláv štátov a vlád v litovskom Vilniuse, ako aj rozvoj politických vzťahov medzi NATO a Ukrajinou s dôrazom na ďalšiu pomoc napadnutej krajine. Partneri diskutovali aj o potrebe posilnenia východného krídla Aliancie vrátane Slovenska.

Vojaci vyzbierali v rámci humanitárnej zbierky 24 365 eur na pomoc Ukrajine

01.06.2023 - Za účasti ministra obrany SR Martina Sklenára a náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka, si dnes veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran prevzal symbolický šek v hodnote 24 365 eur, ako výťažok z humanitárnej zbierky organizovanej pri príležitosti Charitatívneho galavečera Ozbrojených síl SR.
Do výťažku zbierky, organizovanej pod záštitou Vojenskej podpornej nadácie, boli zahrnuté prostriedky získané dražbou umeleckých predmetov a vojenských artefaktov, ako aj výťažok z príspevkov dobrovoľníkov z radov vojakov a občianskej verejnosti.

Saudskú Arábiu navštívila podnikateľská misia 33 slovenských firiem

01.06.2023 - Prvým väčším podujatím novozaloženého Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rijáde bola návšteva 33 slovenských firiem v Saudskej Arábii. Slovenské firmy absolvovali spolu 213 individuálnych stretnutí so saudskými partnermi v Rijáde a Dammame. Podnikateľská misia bola organizovaná v spolupráci so SARIO.

Minister Wlachovský na ministeriáli NATO v Osle: Ako pre Slovensko, tak ani pre Ukrajinu neexistujú lepšie bezpečnostné záruky než je členstvo v Severoatlantickej aliancii

01.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa zúčastnil na dvojdňovom neformálnom ministerskom stretnutí Severoatlantickej aliancie (NATO) v nórskom Osle, ktoré sa skončilo 1. júna 2023. Hlavným témami rokovaní ministeriek a ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO boli prípravy rozhodnutí Aliancie na júlový samit hláv štátov a vlád v litovskom Vilniuse, ako aj rozvoj politických vzťahov medzi NATO a Ukrajinou s dôrazom na ďalšiu pomoc napadnutej krajine. Partneri diskutovali aj o potrebe posilnenia východného krídla Aliancie vrátane Slovenska.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.5.2023

01.06.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2023 schodok vo výške 3 320,3 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 443,7 mil. eur (+6,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 2 218,9 mil. eur (+26,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 775,2 mil. eur (+114,9 %).

Ministerstvo vnútra štartuje komunikačnú kampaň k parlamentným voľbám 2023

01. 06. 2023 - Ministerstvo vnútra SR dnes odštartovalo komunikačnú kampaň k parlamentným voľbám, ktorú pripravil Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra Ministerstva vnútra SR v spolupráci  s odborníkmi. Počnúc dnešným dňom až do dňa ich konania bude rezort vnútra v pravidelných intervaloch vysvetľovať základné fakty a informácie týkajúce sa parlamentných volieb.

Výzva na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov

01.06.2023 - Úrad vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 270 z 31.5.2023 k Návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku vyhlasuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku. Uchádzač musí okrem formálnych náležitostí splniť aj minimálne sedemročnú prax v oblasti externého auditu alebo v nasledujúcich oblastiach – finančný audit, výkazníctvo, dohľad nad finančným trhom, rozpočtovanie prostriedkov Európskej únie.

Ozbrojené sily SR si prevzali tretí tank Leopard 2A4

02.06.2023 - 14. tankový prápor Trebišov v súlade s harmonogramom dodávok posilnil ďalší tank typu Leopard 2A4. Ide o tretí kus v rámci daru od Nemecka, ako náhrady za 30 kusov bojových vozidiel pechoty (BVP-1) darovaných Ukrajine.
Tento tank, rovnako ako všetky, ktoré boli alebo budú dodané na Slovensko, prešiel ešte pred odovzdaním komplexnou opravou v spoločnosti Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Ingrid Brocková: Nesmieme poľaviť v úsilí zabrániť utrpeniu, ktorému čelia ukrajinské deti

02.06.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 1. júna 2023 v Bratislave stretla s Philippom Corim, zastupujúcim regionálnym riaditeľom UNICEF pre Európu a Strednú Áziu. Rozprávali sa o spolupráci s UNICEF-om v kontexte prílevu utečencov z Ukrajiny na Slovensko. I. Brocková ocenila humanitárnu pomoc UNICEF-u vo forme poskytovania zdravotných a vzdelávacích služieb, vody a zásob na záchranu života. Vyzdvihla tiež úsilie organizácie pri riešení humanitárnej krízy na Ukrajine a osobitne novozriadenej kancelárie UNICEF na Slovensku pri organizovaní pomoci deťom utečencov. Ocenila tiež zriadenie Inovačného centra v apríli 2023 v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa podieľa na vzdelávaní odborníkov pre prax v sociálnej oblasti, najmä v oblasti práce s deťmi a rodinou, migrantmi a utečencami.

 

Prezident

Prezidentka privítala predsedníčku Európskeho parlamentu R. Metsolovú

29.05.2023 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok 29. mája 2023 v Prezidentskom paláci prijala predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú. Okrem aktuálnej situácie u nás a v Európe spolu diskutovali najmä o výzvach pre demokraciu a ochrane právneho štátu v súvislosti s hybridnými hrozbami, ktorým čelíme. "Hovorili sme aj o ochrane slobody médií, ktoré sú pre fungovanie demokracie nevyhnutné.

Prezidentka otvorila konferenciu GLOBSEC

29.05.2023 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok 29. mája 2023 vystúpila s príhovorom v rámci oficiálneho otvorenia bezpečnostnej konferencie GLOBSEC v Bratislave. Názov minuloročnej konferencie GLOBSEC bol „Prežiť a prosperovať“. Zodpovedal situácii, v ktorej sme žili. Rozsiahla ruská invázia na Ukrajinu bola v treťom mesiaci, ceny energií v Európe prudko rástli, pamätáme si aj na obavy z nedostatku plynu v zime. Za ten rok sa zmenilo veľa. Zásoby plynu v európskych zásobníkoch sú na historických maximách, inflácia pomaly klesá, Ukrajina sa stále bráni a Rusko na nej kontroluje menej územia ako pred rokom.

Francúzsky prezident E. Macron navštívil Slovensko

31.05.2023 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu 31. mája 2023 v Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve privítala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Návšteva prezidenta Macrona podľa prezidentky potvrdzuje naše partnerstvo, priateľstvo a výnimočné vzťahy. Tie určuje nielen historické prepojenie medzi našimi krajinami cez osobu generála Milana Rastislava Štefánika, ale tiež silné kultúrne a medziľudské väzby. A dnes už aj intenzívne hospodárske vzťahy, z ktorých majú prospech naši občania a podnikatelia. "Francúzsko patrí medzi našich kľúčových obchodných partnerov a investorov, pôsobí u nás viac ako 400 francúzskych firiem."

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala poverovacie listiny novým slovenským veľvyslancom

02.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala vo štvrtok 1. júna 2023 v Prezidentskom paláci poverovacie listiny vedúcim diplomatických misií Slovenskej republiky v zahraničí.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk