14.9.2017
ID: 3807upozornenie pre užívateľov

Verejné konzultácie k pripravovanému legislatívnemu návrhu o zlepšení cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom v rámci vyšetrovania trestných činov

Ak máte záujem zapojiť sa do tvorby európskej legislatívy, teraz je tu príležitosť. Európska komisia otvorila verejné konzultácie k pripravovanému legislatívnemu návrhu v oblasti trestného práva. Trestná činnosť páchaná v súčasnosti často zanecháva digitálne stopy – elektronické dôkazy. Získavanie takýchto dôkazov v kybernetickom priestore prináša nové výzvy aj pre čoraz častejší cezhraničný charakter. Legislatíva sa bude týkať práve aspektu zlepšenia cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom v rámci vyšetrovania trestných činov. Zapojiť sa do konzultácie môže ktokoľvek, kto má skúsenosti či vedomosti najmä z oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach.

Európska komisia zverejnila dňa 4. augusta 2017 informáciu o otvorení verejných konzultácií k pripravovanému legislatívnemu návrhu o zlepšení cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom v rámci vyšetrovania trestných činov.

Účelom verejných konzultácií je zozbieranie názorov zainteresovaných subjektov. Na tieto účely Európska komisia vypracovala dotazník, ktorý je možné vyplniť do piatka 27. októbra 2017. Dotazník je dostupný na stránke: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_en.

Európska komisia vypracovala k tejto iniciatíve i úvodné hodnotenie vplyvov, ktoré je dostupné na webstránke https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3896097_en.

Výsledná schválená právna úprava bude mať dopad aj na legislatívu Slovenska. Definitívna miera vplyvu a forma zapracovania legislatívy do slovenských právnych predpisov však bude jasná až po schválení finálnej verzie legislatívy.


Zdroj: TS MSp

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk