6.2.2024
ID: 6004

Rozhovor s Davidem Maškem

39398312789eb763df851272358962c6/204 Rozhovor s Davidem Maskem 29.1.2024 III.png
Zdroj: epravo.cz

Hlavní specializací kanceláře Mašek & Partners je oblast developmentu a stavebnictví. Z hlediska právních odvětví se kancelář zaměřuje zejména na smluvní agendu, mimosoudní i soudní řešení sporů a oblast veřejných zakázek související s developmentem a stavebnictvím.

Pražská advokátní kancelář Mašek & Partners vznikla před třemi lety jako přirozené vyústění kariéry svého řídícího partnera JUDr. Davida Maška. Ten nejprve působil v jedné z velkých pražských advokátních kanceláří, postupně se osamostatnil a kancelář postupně vybudoval do současné podoby menší advokátní kanceláře o sedmi právnících.  

Hlavní specializací kanceláře Mašek & Partners je oblast developmentu a stavebnictví. Z hlediska právních odvětví se kancelář zaměřuje zejména na smluvní agendu, mimosoudní i soudní řešení sporů a oblast veřejných zakázek související s developmentem a stavebnictvím. Klientela kanceláře je tvořena převážně korporátními klienty z oblasti developmentu a stavebnictví, kancelář však poskytuje právní služby i fyzickým osobám a v menší míře i v jiných oborech práva.  

JUDr. Mašek charakterizuje styl práce své kanceláře jako butikový. Jde o menší tým poskytující vysoce specializované právní služby s vysokou přidanou hodnotou pro klienty. Tento styl práce se odlišuje od velkých kanceláří orientací na menší počet klientů a větší flexibilitou. Zároveň ale kancelář klade důraz na týmovou práci a vzájemnou zastupitelnost právníků podobně jako velké kanceláře.  

Kancelář Mašek & Partners se ve svém přístupu nesnaží být pouze dodavatelem právních služeb, ale usiluje o komplexní přístup zohledňující obchodní souvislosti a potřeby klientů. Cílem je porozumět záměrům klienta a poskytnout mu nejen analýzu z právního hlediska, ale také praktická doporučení reflektující jeho obchodní cíle. Kancelář klade důraz i na dodržování advokátní etiky ve své práci.

Na dotaz ohledně vize do budoucna JUDr. Mašek uvedl, že vzhledem ke kladné zpětné vazbě od klientů hodlá kancelář zachovat svůj současný obchodní model i do budoucna. Považuje jej za perspektivní a vidí v něm potenciál i pro další růst kanceláře. Zatímco některé velké kanceláře budou i nadále expandovat a dominovat trhu, menší butikové kanceláře mají také své místo a uplatnění. JUDr. Mašek připustil, že v případě výraznějšího růstu kanceláře by se musel více soustředit na manažerskou roli a přenechat operativní vedení mandátů dalším kolegům. Zatím ale stále aktivně participuje na práci pro klienty.

Sledujte epravo.cz.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk