Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
19.3.2024
ID: 6042

Rozhovor s Magdalénou Poncza

f3636a8404ac44e34c0c5c0685d09792/207 Rozhovor s Magdalenou Poncza 21.2.2024 III.png
Zdroj: epravo.cz

Exkluzivní rozhovor "Umění, právo, a sbírka A. Muchy" s Mgr. Magdalenou Poncza, odhaluje fascinující svět práva a umění. Specificky se zaměřuje na obchodování s uměleckými díly a na výzvy v tomto sektoru. Zajímavou částí rozhovoru je diskuse o uměleckých dílech vytvořených umělou inteligencí.

Mgr. Magdalena Poncza je zakládající partnerkou advokátní kanceláře Poncza Legal. V rozhovoru odhaluje fascinující svět práva a umění, specificky se zaměřuje na obchodování s uměleckými díly a na výzvy, které tento sektor přináší. 
Svou kariéru popisuje jako cestu plnou náhodných setkání a specializací, které nakonec vedly k práci s umělci a obchodníky s uměním.

Detailně rozebírá rozdělení trhu s uměním na primární a sekundární, přičemž vysvětluje, jak tyto segmenty ovlivňují právní potřeby klientů z řad galeristů, sběratelů a investorů. 
Magdalena Poncza také zdůrazňuje význam pochopení původu a originality uměleckých děl, stejně jako nutnost navigace v právních otázkách spojených s vývozem děl a jejich klasifikací jako kulturních památek.

Zajímavou částí rozhovoru je diskuse o uměleckých dílech vytvořených umělou inteligencí a jak současné právo reaguje na tyto nové výzvy. Host zde naznačuje, že právní rámec bude muset reagovat na rychlé změny v oblasti digitálního a multimediálního umění.

Z rozhovoru vyplývá, že práce s uměním v právním kontextu je dynamickým a neustále se vyvíjejícím polem, kde každý případ přináší unikátní soubor výzev a příležitostí pro právní odborníky. 
Právo a umění se tak ukazují jako dvě oblasti, které jsou neoddělitelně propojeny a vyžadují si vzájemné porozumění a respekt.

Sledujte epravo.cz.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk