8.6.2023
ID: 5821

Rozhovor s Martinem Štikou

8377b53e2280e4ff964bc86ca7f87be2/182 Rozhovor s Martinem Stikou 8.6.2023 III.jpg
Zdroj: epravo.cz

Hostem studia epravo.cz byl soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika. V rozhovoru popsal své zkušenosti a pohled na exekutorskou profesi. Dr. Štika je vystudovaný právník a ekonom, který se věnuje nejen exekutorské praxi, ale také publikační osvětové činnosti a charitativním projektům.
Martin Štika zdůraznil důležitost odbornosti exekutorů a upozornil na nedávno vydaný rozsáhlý komentář k exekučnímu právu, který spolu s Dr. Wolfovou a dalšími autory připravil. Toto dílo, které obsahuje více než 2000 stran, je svědectvím o konkurenceschopnosti exekutorů v odborné oblasti.
Host také zdůraznil význam exekutorů v osvětě mládeže a sociálně slabých skupin občanů. Snaží se eliminovat negativní obraz exekutorů v médiích a účastní se charitativních akcí. Důrazně poukázal na skutečnost, že exekutoři jsou nejen profesionálové zabavující majetek, ale také lidé s vlastními životy, kteří od ostatních očekávají slušné zacházení.
Také jsme hovořili o jeho angažovanosti na univerzitách a odborných fakultách, kde se snaží přibližovat studentům práci soudního exekutora a ukazovat jim praktické aspekty exekučního práva, které nejsou dostatečně zastoupeny v učebnicích. Sledujte epravo.cz.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk