16.4.2024
ID: 6075

Rozhovor s Petrou Hučíkovou

f8ccc02631f03346ab52e5f25bb79fdb/209 Rozhovor s Petrou Hucikovou 7.3.2024 III.jpg
Zdroj: epravo.cz

V rozhovoru s Petrou Hučíkovou, výkonnou ředitelkou a partnerkou advokátní kanceláře Arrows ETL Global, jsme probírali unikátní přístup firmy k moderní advokacii. Ukazuje, jak se moderní advokátní kancelář může adaptovat na současné výzvy a využívat pokročilé technologie k poskytování kvalitnějších a efektivnějších právních služeb.

Petra Hučíková je výkonnou ředitelkou a partnerkou AK Arrows ETL Global. Přiblížila nám svou neobvyklou cestu k vedení advokátní kanceláře bez právnického vzdělání, což je v branži opravdu výjimečné. Díky své inženýrské perspektivě a zkušenostem z managementu přináší do firmy nové pohledy a přístupy, které pomáhají firmě růst a rozvíjet se v dynamickém prostředí.

Firma Arrows ETL Global je zde představena jako moderní a procesně řízená advokátní kancelář, která klade důraz na využívání nových technologií a měření efektivity práce. Důležitou roli zde hraje firemní kultura, která podporuje pozitivní pracovní prostředí a nabízí zaměstnancům velkou míru flexibility a možností pro osobní a profesní růst.

Zajímavý je i přístup této kanceláře k využívání umělé inteligence, který Petra Hučíková podrobně popisuje. Je to trend, který může v budoucnu výrazně ovlivnit právní praxi.

Na závěr Petra Hučíková sdílí své postřehy o důležitosti pokory a nasazení u mladých právníků, kteří vstupují do profesionálního života. Její rada zdůrazňuje, že přístup a ochota učit se a růst, jsou klíčové pro úspěch v jakémkoliv oboru, včetně práva.

Tento rozhovor nejen osvětluje zajímavý příběh Petry Hučíkové, ale také ukazuje, jak se moderní advokátní kancelář může adaptovat na současné výzvy a využívat pokročilé technologie k poskytování kvalitnějších a efektivnějších právních služeb.

Sledujte epravo.cz.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk