Články a komentáre

Niektorí obchodníci obchádzajú zákon

Trnavskí colníci skontrolovali od začiatku roka vo svojom regióne takmer 800 elektronických registračných pokladníc. Zákon nedodržiavalo viac ako 60 % obchodníkov. Pokuty za zistené porušenia dosiahli výšku viac ako 90 tisíc eur.

Súčasná „drogová“ legislatíva neplní svoj účel

​Napriek tomu, že na Slovensku máme jednu z najprísnejších právnych úprav v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou, hroziace vysoké tresty evidentne nemajú ani preventívny ani odstrašujúci účinok. Svedčia o tom aj čísla zo štatistík, podľa ktorých počet mladých ľudí experimentujúcich napríklad s marihuanou rastie. Prichádzame preto s novou…

Udalosti uplynulého týždňa

Spôsob posudzovania žiadostí o dotácie od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa od decembra zmení. Rezort tak chce zabrániť diskvalifikácii kvalitných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Zmeny prináša novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorú vo štvrtok 100 hlasmi schválili poslanci NR…

Ministri spravodlivosti EÚ schválili nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry

Ministri spravodlivosti na dnešnom rokovaní Rady EÚ definitívne schválili nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry. Návrh bol schválený vo forme posilnenej spolupráce, participovať na ňom bude 20 členských štátov EÚ. Zriadenie Európskej prokuratúry bolo jednou z priorít Ministerstva spravodlivosti SR počas predsedníctva Slovenska v Rade…

Mnohé inštitúcie sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií

Mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií. Upozornila na to Slovenská komora exekútorov (SKE). Podľa ministerstva spravodlivosti niektorí veľkí inštitucionálni veritelia zatiaľ návrhy nepodávajú, pretože sa pripravujú na ich hromadné podávanie.

Čo so sebou prináša kríza v spoločnosti?

Pomerom základného imania a záväzkov spoločnosti sa dá zistiť, či spoločnosti hrozí úpadok. Východiskom pre jeho určenie sú účtovné závierky spoločnosti.

Slovenská justícia má mať v roku 2018 k dispozícii 400 miliónov eur

Slovenská justícia by mala v budúcom roku hospodáriť so sumou 400 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý v stredu (4.10.) zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Udalosti uplynulého týždňa

Úprava predkladania a uznávania dokumentov o vzdelávaní. To je cieľ novely zákona o uznávaní dokladov a odborných kvalifikácií z dielne ministerstva školstva, ktorú 105 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Dôvody prípustnosti dovolania nie je možné kumulovať

Nedávno sme uverejnili článok[1], v ktorom sme sa podrobne venovali jednej zo zásadných nejasností novej civilnej procesnej právnej úpravy. V článku sme nastolili otázku, či je možné kumulovať dôvody prípustnosti dovolania podľa § 420[2] a § 421[3] Civilného sporového poriadku[4] (ďalej aj „CSP“).

Účinná ľútosť v Trestnom zákone

V súčasnosti sme pomerne často svedkami skloňovania slovného spojenia „účinná ľútosť“. Ide o inštitút zavedený v Trestnom zákone (§ 85 a 86), ktorý za podmienok ustanovených zákonom spôsobuje zánik trestnosti vybraných trestných činov.

Novela zákona o sociálnych službách neprináša systémové zmeny

Novela zákona o sociálnych službách z dielne ministerstva práce neprináša systémové riešenia. Tvrdí to opozičná poslankyňa hnutia OĽaNO Soňa Gaborčáková. V pléne plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré vypracovala s odborníkmi a inštitúciami z oblasti sociálnej starostlivosti.

Slovenským rekordérom je subjekt so 495 žiadosťami o sprístupnenie informácií

Čo nie je tajné, je verejné. Inak povedané, orgány verejnej správy a iné povinné osoby musia širokej verejnosti sprístupňovať informácie, okrem tých, ktoré zákon zo sprístupnenia vylučuje. Ide o základný princíp zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý na Slovensku platí už vyše 17 rokov. Čo všetko tento zákon za obdobie svojej existencie…

Udalosti uplynulého týždňa

Zdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za štátnych poistencov. Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru schválili pozmeňujúci návrh jeho predsedu Štefana Zelníka (SNS) k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá zvýši odvody štátu.

Speňaženie obydlia v konkurze v zmysle IV. časti ZKR

Správca môže speňažiť obydlie iba formou dražby. Po speňažení obydlia dlžníka, mu je správca povinný zriadiť bankový účet. Počas 36 mesiacov s ním však nie je dlžník oprávnený disponovať.

Notár ako súdny komisár rozhodujúci v dedičských veciach – neústavnosť?

Dňa 1.8.2017 bol Ústavnému súdu SR doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení Civilného mimosporového poriadku s Ústavou SR. V tomto článku sa bližšie pozrieme na dôvody, ktorými Okresný súd Dunajská Streda napáda predmetné ustanovenia a na možné dôsledky vyslovenia ich…

Novela infozákona: ďalší krok k zvyšovaniu transparentnosti verejnej správy

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložila do medzirezortného pripomienkovania očakávanú veľkú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Na jednej strane významne rozširuje okruh…

V dnešnej dobe sú počítačové programy chránené ako literárne diela

Za vznikom autorského práva stál v minulosti prudký rozmach tlačených médií, ktorý podnietil potrebu jeho komplexnej regulácie a ochrany[1].

Udalosti uplynulého týždňa

Historicky prvými hromadnými výberovými konaniami bude slovenská justícia vyberať celkom 125 kandidátov na budúcich sudcov. Súdnej rade to 25. septembra oznámila štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková (nominantka Mostu-Híd). Rada informáciu prerokovala s tým, že k nej nemala pripomienku.

Stanovenie podmienok účasti pri zákazkách zadávaných s využitím elektronického trhoviska

Úrad pre verejné obstarávanie pristúpil k vypracovaniu Výkladového stanoviska. Prax ukázala, že verejní obstarávatelia vyžadovali preukázanie splnenia viacerých podmienok nad rámec zákona.

Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmeny

Do medzirezortného pripomienkovania sme predložili novelu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a…