Knižné novinky

DOVOLENKA - pracovnoprávna a mzdová príručka (E-kniha)

DOVOLENKA - pracovnoprávna a mzdová príručka (E-kniha)

Iveta Matlovičová

Hoci je právo na dovolenku v podmienkach Slovenskej republiky garantované Ústavou Slovenskej republiky, v praxi vyvoláva inštitút dovolenky mnoho nejasností na strane zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Nová publikácia vydavateľstva...