Knižné novinky

Trestné právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Trestné právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Jaroslav Ivor

Druhé, doplnené a prepracované vydanie
 
Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením...

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Jaroslav Ivor

Druhé, doplnené a prepracované vydanieUčebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva procesného. Reaguje na...

Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Matúš Nemec

Autor publikácie je asistentom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje rímske a cirkevné právo. Nie je preto prekvapujúce, že vo svojej práci z právneho hľadiska mapuje postavenie kresťanstva a cirkvi v Rímskej ríši...

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva“ obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických dní. V prvej časti sú...

Obchodný zákonník - komentár + judikatúra, 1. a 2. zväzok (Lístkovnica)

Obchodný zákonník - komentár + judikatúra, 1. a 2. zväzok (Lístkovnica)

Komentár k Obchodnému zákonníku spracovaný slovenskými autormi s prihliadnutím na potreby právnej a podnikateľskej praxe. Obsahuje podrobný výklad ustanovení, odkazy na súvisiace predpisy a literatúru i dosiaľ existujúcu judikatúru...