Knižné novinky

Zdravotnícky manažment a financovanie (E-kniha)

Zdravotnícky manažment a financovanie (E-kniha)

Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový charakter, obsahuje informácie z oblasti zdravotníctva,...

Psychofarmakológia

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných odboroch. Domnievame sa, že aj v čase, keď sú informácie dostupné...

Psychofarmakológia (E-kniha)

Psychofarmakológia (E-kniha)

Ján Pečeňák, Viera Kořínková

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných odboroch. Domnievame sa, že aj v čase, keď sú informácie dostupné...

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár

Ľudovít Mičinský, Miloš Olík

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike. Kniha podrobne vysvetľuje jednotlivé články...

Penológia

Penológia

Danka Knápková, Marcela Tittlová

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných opatrení, ich výkon a účinnosti, patrí v rámci...

Penológia (E-kniha)

Penológia (E-kniha)

Danka Knápková, Marcela Tittlová

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných opatrení, ich výkon a účinnosti, patrí v rámci...

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe

Jaroslava Lukačovičová

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických...

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe (E-kniha)

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe (E-kniha)

Jaroslava Lukačovičová

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických...

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie

Anna Baštincová

Druhé, doplnené a prepracované vydanie poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie podnikateľského rizika, o zdaňovaní týchto...

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie (E-kniha)

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie (E-kniha)

Anna Baštincová

Druhé, doplnené a prepracované vydanie poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie podnikateľského rizika, o zdaňovaní týchto...

Obchodný manažment (E-kniha)

Obchodný manažment (E-kniha)

Viera Čihovská, Monika Matušovičová

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto...

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať

Martina Gajdošová

Kniha s judikatúrou v oblasti združení a združovania sa predstavuje pohľad na niekoľko tematických okruhov z rozhodovacej činnosti súdov predovšetkým Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky (z dôvodu spoločnej i právnej...

Finančný manažment nadnárodných korporácií

Finančný manažment nadnárodných korporácií

Anna Harumová

Autorka vo svojej monografii predstavuje na relatívne malom priestore mnohé aspekty finančného manažmentu nadnárodných korporácií. Zameriava sa na formy podnikania nadnárodných spoločností, ich právnych štruktúr a prepojení a tiež...

Finančný manažment nadnárodných korporácií (E-kniha)

Finančný manažment nadnárodných korporácií (E-kniha)

Anna Harumová

Autorka vo svojej monografii predstavuje na relatívne malom priestore mnohé aspekty finančného manažmentu nadnárodných korporácií. Zameriava sa na formy podnikania nadnárodných spoločností, ich právnych štruktúr a prepojení a tiež...

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches

Martin Boďa

The monograph originated in response to a number of critical methodological issues that arise in technical efficiency measurement in banking, especially with a focus upon the branch level. Its ambition is to clear some ambiguities that continue to...

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches (E-kniha)

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches (E-kniha)

Martin Boďa

The monograph originated in response to a number of critical methodological issues that arise in technical efficiency measurement in banking, especially with a focus upon the branch level. Its ambition is to clear some ambiguities that continue to...

Ako financovať malé a stredné podniky (E-kniha)

Ako financovať malé a stredné podniky (E-kniha)

Monika Sobeková Majková

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných...

Obchodný manažment

Obchodný manažment

Viera Čihovská, Monika Matušovičová

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto...

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

Druhé, aktualizované vydanie publikácie „Internetový obchod“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2013. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by tak detailne a komplexne riešila otázky...

Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

Róbert Jakubáč

Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných zoznamov, resp. verejných registrov. Zápis do katastra ako verejnej knihy má...