Knižné novinky

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (E-kniha)

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (E-kniha)

Viktor Nižňanský, Viera Cibáková, Marta Hamalová

Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé...

Tresty vo výchove (E-kniha)

Tresty vo výchove (E-kniha)

Lujza Koldeová

Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou trestov a ich aplikáciou vo výchovnom procese z teoreticko-empirického hľadiska. Prezentuje základné východiská problematiky trestov v kontexte súčasných tendencií vo výchove, vymedzuje...

Matematika plus

Matematika plus

Ján Kováčik, Šimon Kováčik

Publikácia obsahuje riešenia úloh z matematiky základnej školy. Tematicky sčasti zodpovedá úrovni tzv. monitorov, sčasti prísnejším kritériám, ktoré by mohli byť súčasťou centrálnych prijímacích testov na stredné školy....

Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT

Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT

Peter Jahn, Pavol Šimkovič, Radomír Brtáň, Lenka Theodoulides

Cieľom publikácie je priblížiť záujemcom metódu ReMe a jej teoretický základ v rozsahupotrebnom na jej praktické využitie. Preto nejde len o publikáciu, ale aj o praktickúPC aplikáciu vo forme reflexného analyzátora (RA). Hlavným...

Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie. Pracovný zošit

Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie. Pracovný zošit

Stanislava Deáková, Jana Hlaváčiková, Martin Križan

Kolektív autorov pripravil učebnú pomôcku pozostávajúcu z príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výkladu základných ekonomických pojmov z oblasti problematiky podniku a podnikania. Pracovný zošit nadväzuje a súčasne...

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy

Anna Šlosárová

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v...

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (E-kniha)

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (E-kniha)

Anna Šlosárová

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v...

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Trináste prepracované vydanie.
Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym...

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Desiate prepracované vydanie.Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných...

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár (E-kniha)

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár (E-kniha)

Peter Strapáč, Štefan Tomáš

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k...

Účtovníctvo (E-kniha)

Účtovníctvo (E-kniha)

Anna Šlosárová

Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej od 1. 1. 2016. Učebnica vo svojich dvanástich...

Slovenský národohospodár Peter Zaťko - osobnosť a dielo

Slovenský národohospodár Peter Zaťko - osobnosť a dielo

Ivan Figura

Monografia zaujímavo spracúva pohľad na život a dielo významného slovenského národohospodára, Dr. Ing. Petra Zaťka. Počas jej čítania nahliadnete do každodenného života Petra Zaťka, oboznámite sa s jeho tvorbou a takisto s jeho...

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár

Tatiana Mičudová

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – Komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne označovaný aj ako „zákon o whistleblowingu“, resp....

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár (E-kniha)

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár (E-kniha)

Tatiana Mičudová

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – Komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne označovaný aj ako „zákon o whistleblowingu“, resp....

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár

Peter Strapáč, Štefan Tomáš

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k...

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Erich Petlák, Andrea Baranovská

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej záťaži, denne prichádzajúci do styku s veľkým počtom...

The Retail Production Process in Commercial Banking and its Evaluation

The Retail Production Process in Commercial Banking and its Evaluation

Emília Zimková

The book is the research outcome of a project whose main objective was to propose alternative options for evaluating the retail production processes of the branches of one of the largest banks operating in Slovakia. The dominant tool for solving the...

Informatika pre stredné odborné školy (E-kniha)

Informatika pre stredné odborné školy (E-kniha)

Ladislav Pasiar

Po dlhom čase prichádza na slovenský knižný trh učebnica informatiky zohľadňujúca požiadavky všeobecného vzdelávania na stredných odborných školách. Učebnica obsahuje kapitoly ako informácie okolo nás, princíp fungovania...

Informatika pre stredné odborné školy

Informatika pre stredné odborné školy

Ladislav Pasiar

Po dlhom čase prichádza na slovenský knižný trh učebnica informatiky zohľadňujúca požiadavky všeobecného vzdelávania na stredných odborných školách. Učebnica obsahuje kapitoly ako informácie okolo nás, princíp fungovania...

DOVOLENKA - pracovnoprávna a mzdová príručka

DOVOLENKA - pracovnoprávna a mzdová príručka

Iveta Matlovičová

Hoci je právo na dovolenku v podmienkach Slovenskej republiky garantované Ústavou Slovenskej republiky, v praxi vyvoláva inštitút dovolenky mnoho nejasností na strane zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Nová publikácia vydavateľstva...