Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Sociálna a didaktická komunikácia (E-kniha)

Sociálna a didaktická komunikácia (E-kniha)

Valentína Šuťáková, Janka Ferencová, Mária Zahatňanská

Cieľom druhého, rozšíreného vydania publikácie je poskytnúť pohľad na proces komunikácie na vyučovaní, pričom komunikáciu chápu autorky ako prostriedok i podmienku komplexného rozvoja žiaka a podporovania procesu učenia ako...

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

Boris Balog, Gabriela Bizoňová, Katarína Jankovičová

Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich rokoch účinnosti aj prehodnotiť zákon č. 245/2003 Z....

Praktikum z rímskeho práva

Praktikum z rímskeho práva

Veronika Kleňová

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých študent dokáže identifikovať civilnoprávny problém,...

Historiografia financií na území Slovenska

Historiografia financií na území Slovenska

Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch...

Historiografia financií na území Slovenska (E-kniha)

Historiografia financií na území Slovenska (E-kniha)

Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch...

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh trestnej činnosti než celosvetový...

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi problémami v danej oblasti. Obsahuje...

Riadenie ľudských zdrojov (E-kniha)

Riadenie ľudských zdrojov (E-kniha)

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi problémami v danej oblasti. Obsahuje...

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva

Ivan Podhorec, Zlatica Poláček Tureková, Lucia Petríková

Pracovné právo v súčasnosti zasahuje do mnohých oblastí nášho profesijného života. Súčasťou štúdia práva sú aj znalosti z oblasti teórie a aplikácie pracovného práva. Predkladané Repetitórium pracovného práva nezamýšľa...

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

Druhé, aktualizované vydanie publikácie „Internetový obchod“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2013. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by tak detailne a komplexne riešila otázky...

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár (E-kniha)

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár (E-kniha)

Ľudovít Mičinský, Miloš Olík

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike. Kniha podrobne vysvetľuje jednotlivé články...

Zdravotnícky manažment a financovanie

Zdravotnícky manažment a financovanie

Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový charakter, obsahuje informácie z oblasti zdravotníctva,...

Zdravotnícky manažment a financovanie (E-kniha)

Zdravotnícky manažment a financovanie (E-kniha)

Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový charakter, obsahuje informácie z oblasti zdravotníctva,...

Psychofarmakológia

Psychofarmakológia

Ján Pečeňák, Viera Kořínková

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných odboroch. Domnievame sa, že aj v čase, keď sú informácie dostupné...

Psychofarmakológia (E-kniha)

Psychofarmakológia (E-kniha)

Ján Pečeňák, Viera Kořínková

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných odboroch. Domnievame sa, že aj v čase, keď sú informácie dostupné...

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár

Ľudovít Mičinský, Miloš Olík

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike. Kniha podrobne vysvetľuje jednotlivé články...

Penológia

Penológia

Danka Knápková, Marcela Tittlová

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných opatrení, ich výkon a účinnosti, patrí v rámci...

Penológia (E-kniha)

Penológia (E-kniha)

Danka Knápková, Marcela Tittlová

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných opatrení, ich výkon a účinnosti, patrí v rámci...

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe

Jaroslava Lukačovičová

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických...

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe (E-kniha)

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe (E-kniha)

Jaroslava Lukačovičová

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických...