Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Audítorská dokumentácia (E-kniha)

Audítorská dokumentácia (E-kniha)

Ladislav Kareš

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor...

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov (E-kniha)

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov (E-kniha)

Viera Pacáková

Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a...

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (E-kniha)

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (E-kniha)

Hamalová Marta, Belajová Anna, Gecíková Ivana, Papcunová Viera

Ambíciou predkladaného textu je poskytnúť komplexný prehľad nevyhnutných poznatkov z teórie, riadenia a organizácie verejnej správy. Publikácia sa zameriava na základné teoreticko-metodologické problémy štúdia verejnej správy –...

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (E-kniha)

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (E-kniha)

Viktor Nižňanský, Viera Cibáková, Marta Hamalová

Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé...

Tresty vo výchove (E-kniha)

Tresty vo výchove (E-kniha)

Lujza Koldeová

Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou trestov a ich aplikáciou vo výchovnom procese z teoreticko-empirického hľadiska. Prezentuje základné východiská problematiky trestov v kontexte súčasných tendencií vo výchove, vymedzuje...

Matematika plus

Matematika plus

Ján Kováčik, Šimon Kováčik

Publikácia obsahuje riešenia úloh z matematiky základnej školy. Tematicky sčasti zodpovedá úrovni tzv. monitorov, sčasti prísnejším kritériám, ktoré by mohli byť súčasťou centrálnych prijímacích testov na stredné školy....

Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT

Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT

Peter Jahn, Pavol Šimkovič, Radomír Brtáň, Lenka Theodoulides

Cieľom publikácie je priblížiť záujemcom metódu ReMe a jej teoretický základ v rozsahupotrebnom na jej praktické využitie. Preto nejde len o publikáciu, ale aj o praktickúPC aplikáciu vo forme reflexného analyzátora (RA). Hlavným...

Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie. Pracovný zošit

Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie. Pracovný zošit

Stanislava Deáková, Jana Hlaváčiková, Martin Križan

Kolektív autorov pripravil učebnú pomôcku pozostávajúcu z príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výkladu základných ekonomických pojmov z oblasti problematiky podniku a podnikania. Pracovný zošit nadväzuje a súčasne...

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy

Anna Šlosárová

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v...

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (E-kniha)

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (E-kniha)

Anna Šlosárová

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v...

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Trináste prepracované vydanie.
Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym...

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Desiate prepracované vydanie.Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných...

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár (E-kniha)

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár (E-kniha)

Peter Strapáč, Štefan Tomáš

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k...

Účtovníctvo (E-kniha)

Účtovníctvo (E-kniha)

Anna Šlosárová

Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej od 1. 1. 2016. Učebnica vo svojich dvanástich...

Slovenský národohospodár Peter Zaťko - osobnosť a dielo

Slovenský národohospodár Peter Zaťko - osobnosť a dielo

Ivan Figura

Monografia zaujímavo spracúva pohľad na život a dielo významného slovenského národohospodára, Dr. Ing. Petra Zaťka. Počas jej čítania nahliadnete do každodenného života Petra Zaťka, oboznámite sa s jeho tvorbou a takisto s jeho...

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár

Tatiana Mičudová

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – Komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne označovaný aj ako „zákon o whistleblowingu“, resp....

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár (E-kniha)

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár (E-kniha)

Tatiana Mičudová

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – Komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne označovaný aj ako „zákon o whistleblowingu“, resp....

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár

Peter Strapáč, Štefan Tomáš

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k...

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Erich Petlák, Andrea Baranovská

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej záťaži, denne prichádzajúci do styku s veľkým počtom...

The Retail Production Process in Commercial Banking and its Evaluation

The Retail Production Process in Commercial Banking and its Evaluation

Emília Zimková

The book is the research outcome of a project whose main objective was to propose alternative options for evaluating the retail production processes of the branches of one of the largest banks operating in Slovakia. The dominant tool for solving the...