20.2.2018
ID: 3982

Lucia Baranová novou partnerkou Advokátskej kancelárie RELEVANS

17715c38af33aefb2679f49c5531cbc4/Relevans_logo.png
Zdroj: RELEVANS

S účinnosťou od 1.2.2018 sa novou partnerkou Advokátskej kancelárie RELEVANS stala advokátka Lucia Baranová.

V Advokátskej kancelárii RELEVANS, ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku, bude Lucia Baranová zodpovedná najmä za PR, marketing, HR stratégiu firmy, výber nových členov tímu, ich profesionálny rozvoj a podporu firemnej kultúry. Spolu s ostatnými partnermi sa bude aktívne podieľať na organizovaní vnútorného života kancelárie a rozhodovaní o jej ďalšom rozvoji a smerovaní.

Alexander Kadela, managing partner Advokátskej kancelárie RELEVANS uviedol: „S Luciou spolupracujem už vyše 8 rokov a je vnímaná nielen ako skvelý právnik, ale aj ako človek, ktorý je schopný chápať potreby firmy a posúvať ju vpred. Zmena jej agendy a pozície bola prirodzeným vývojom. Je jednak formálnym potvrdením ohodnotenia jej doterajšej práce, ako aj odrazom toho, že vo firme posilňujeme riadiace procesy smerujúce k skvalitneniu našich výstupov, ako aj k budovaniu našej značky.“


Lucia Baranová

Lucia Baranová

Advokátska kancelária RELEVANS je jednou z popredných kancelárii na Slovensku, ktorej cieľom je poskytovanie nadštandardných právnych služieb s dôrazom na detail, a to na najvyššej odbornej úrovni. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patrí sporová agenda, právo real estate, M&A transakcie, obchodné a finančné právo a právo hospodárskej súťaže. V súťaži Právnická firma roka 2017 obhájila víťazstvo v kategóriách: Sporová agenda a Developerské projekty a nehnuteľnosti a zároveň získala ocenenie „veľmi odporúčaná kancelária“ vo všetkých ďalších 10 kategóriách, ktorých sa zúčastnila.


Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 323 54 602
Fax: +421 2 594 18 115
e-mail: office@relevans.sk

PFR 2017 Sporova agenda
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk