Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
29.8.2013
ID: 706

Na návšteve v Maple & Fish

43446412fb0710e7cbd16532b2ce79f5/Maple Fish.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

„Právo je bez obchodnej znalosti slepé, nikam nevedie a častokrát môže mať deštruktívny účinok. Ako advokáti podnikáme bez korupcie a klientom hovoríme pravdu.“ hovoria partneri z advokátskej kancelárie Maple & Fish.

     
Fakty    
     
Názov:   MAPLE  & FISH s.r.o.
Adresa:   Rajská 15/A, 811 08 Bratislava                             
Založenia:   2007
Právnikov:   9
Celkovo:   9
Ocenenie:   "spokojní klienti"
     
JUDr. Martin Javorček a JUDr. Viliam Karas PhD., riadiaci advokáti

Martin Javorček              Viliam Karas

Ako by ste vašu kanceláriu charakterizovali? Jednou alebo dvomi vetami... Najzásadnejšie body, ktoré sa týkajú vašej kancelárie.
Viliam Karas (VK): „Flexibilnosť, korektnosť, profesionalita“
Martin Javorček(MJ): „Ja by som dodal, že používame zdravý rozum a snažíme sa skutočne klientom pomôcť a nie len od nich vytiahnuť peniaze.“

Vec, ktorú je nutné zmieniť určite od začiatku, je váš názov. I keď ste slovenská kancelária, názov nepôsobí moc slovensky.
VK: „Nechceli sme zakladať ďalšiu slovenskú kanceláriu, ktorá by sa volala „a partneri“, chceli sme skôr vybudovať značku, symbol, pod ktorý by sa mohli podpísať aj ďalší naši kolegovia. Už pri založení sme mali ambíciu, aby sa kancelária rozšírila, mala viacero partnerov a jednoducho aby sa s jej ideami a profilom stotožnili aj iné osoby, nie len my, ktorí sme to zakladali. Značka MAPLE & FISH má už dnes vlastnú identitu a kredit a našim cieľom je v jej budovaní pokračovať.“

Ako dlho k dnešnej dobe pôsobíte na trhu a čo by ste vyzdvihli ako najzásadnejšie momenty v histórii vašej kancelárie?
MJ: „Ako advokáti pôsobíme na trhu od roku 2000. Začiatkom roku 2007 sme sa rozhodli založiť kanceláriu MAPLE & FISH. Rozhodujúcim momentom bolo spoločné rozhodnutie klientom skutočne pomáhať a vždy klásť ich záujmy pred naše vlastné. Znie to možno banálne, ale správne riešenie konfliktu advokácie ako povolania a advokácie ako podnikania je pre vnútornú integritu advokáta a advokátskej kancelárie kľúčový." 

Skúsme byť teda konkrétnejší, v čom ste sa chceli odlíšiť a podarilo sa vám to za tých sedem rokov?
VK: „Ak máte klientovi pomôcť musíte mať jasnú myseľ a vnútorný pokoj. Klient je ten, ktorý má problém a je z toho v strese. Ak by aj advokát bol v strese, výsledkom by boli stresové riešenia. Z tohto dôvodu sme sa od začiatku sústredili na vnútorné vzťahy v kancelárii a na odbornosť prezentovaných právnych riešení. Žiadame, aby ľudia boli samostatní, aby premýšľali a zdôvodňovali nám svoj názor. U nás sa zúčastňujú stretnutí s klientom od prvého dňa aj mladší kolegovia, teda nie je tu exkluzivita v kontakte s klientom vyhradená iba pre riadiacich advokátov." 

Máte ešte niečo, čo by ste k tejto otázke dodal?
MJ: "Dlhodobo sa sústreďujeme na poradenstvo pre podnikateľov a našim cieľom je, aby nás klienti považovali skôr za poradcov, ktorý majú podrobnú znalosť o práve, ale popri tom vedia mnohé o podnikaní, o daniach, o marketingu, vedia ich spojiť s novými obchodnými partnermi a s príležitosťami. Nechceme, aby si klienti o nás mysleli, že sme úzko špecializovanými expertmi v jednej problematike bez znalosti širších súvislosti."    

Na vašich stránkach sa píše, že tiež by ste radi asistovali klientovi pri jednaní s obchodnými partnermi, takže predpokladám, že čisto tá projektová nárazová práca pre vás nebude. Skôr dlhodobejšia spolupráca s klientmi pri ich podnikaní.
MJ: „V prvom rade sa snažíme vždy každému klientovi porozumieť obchodne, to znamená vedieť aké obchodné plány má a potom tieto plány spájame s právnymi riešeniami.  Na to, aby ste poznali obchodné priority a vôbec spôsob akým chce klient rozvinúť svoje podnikanie, musíte s ním byť chvíľu v kontakte, porozumieť mu. Založili sme túto firmu s tým, že budeme vytvárať dlhodobé vzťahy s klientmi, kde sa nebudeme tváriť ako ad hoc experti, ktorí síce napíšu strašne dlhé stanovisko a na konci sa oslobodia zo zodpovednosti a potom povedia, že ešte o tomto a tamtom nevedeli. Išlo nám o to, porozumieť podnikaniu našich klientov a následne aplikovať právne schémy a riešenia, ktoré sú efektívne v Slovenskej republike.“

Ktoré oblasti vašej praxe považujete za najdôležitejšie?
VK: „Za kľúčovú považujem našu expertízu v oblasti obchodného a občianskeho práva, európskeho práva a v oblasti súdnych sporov a konkurzov."  

Ako si mám predstavovať typického klienta? Musí to byť veľký, stredný podnikateľ?
VK: „Vzhľadom na veľkosť a zameranie našej kancelárie nás oslovujú najmä stredný a väčší podnikatelia a organizácie z verejného alebo štátneho sektora ako sú ministerstvá, vyššie územné celky alebo mestá ako aj orgány ústrednej štátnej správy pri špecifických právnych otázkach a projektoch. Významnú časť našej agendy tvorí aj práca pre medzinárodné organizácie a orgány Európskej únie pri presadzovaní ich právnych záujmov v Slovenskej republiky. Naše služby využívajú aj menší podnikatelia pri riešení komplikovanejších právnych problémov, ktoré si vyžadujú komplexné riešenia."    

Ako vedúci partneri hľadáte ďalšie nové oblasti, kde by ste sa mohli uplatniť. Jedna z vecí, ktorá je na vašej kancelárii ľahko a dobre zapamätateľná, je videoblog a taktiež vzorové zmluvy na vašom webe. Prečo ste sa rozhodli pre túto formu prezentácie? Popravde nie je to zvykom...
MJ: „Internet a Google zmenili svet a týmto novým podmienka sa musia prispôsobiť aj advokáti. Právnici žijú niekedy v omyle, že informácie, ktoré majú, sú unikátne. Žijú v omyle, že za každú právnu informáciu je potrebné žiadať od klienta peniaze.  Ja si nemyslím, že za všeobecný vzor kúpnej zmluvy by mal advokát dostať zaplatené. Odmenu si zaslúži za implementáciu zmluvy do konkrétneho prípadu, medzi konkrétnych ľudí, to znamená za jeho aplikačnú službu. Na našu stránku sme sa rozhodli zverejniť vzory zmlúv z oblasti nehnuteľností z dôvodu, aby sme verejnosti pomohli. Chceme tým docieliť, aby ľudia nepodpisovali zmluvy, ktoré sa ani nedajú nazvať zmluvami a aby mali istú predstavu o tom, ako má zmluva vyzerať." 
VK: “Vo vzťahu ku videoblogu to bol prirodzený posun do tejto oblasti. Je to trend, ktorý k nám prichádza z Ameriky. Inšpirovali sme sa a skúsili sme to implementovať na naše prostredie. V neposlednom rade je to forma edukácie klienta a my radi zdieľame naše poznatky. Zvyšujeme týmto právne vedomie verejnosti a samozrejme zvyšujeme aj povedomie o našej existencii.“

Videoblog napríklad tu.

Je na Slovensku jednoznačné rozdelenie medzi slovenskou advokátskou  kanceláriou a nadnárodnou advokátskou kanceláriou, alebo sa tieto rozdiely zmazali?
MJ: „Podľa môjho názoru nadnárodné kancelárie strácajú na určitej komparatívnej výhode. Myslím si to z dôvodu, že postupom času z nich odišli ľudia, ktorí v nich robili dlhé roky a následne si založili vlastné kancelárie. Títo ľudia dnes dokážu poskytnúť klientom porovnateľné právne služby za výrazne lepšie ceny. Samozrejme nadnárodné kancelárie majú stále náskok z hľadiska svojho globálneho marketingu, z hľadiska technologického vývoja a svojej finančnej sily."
VK: „Vždy budú mať svoj význam medzinárodné kancelárie vzhľadom na určitý druh transakcií, to sa nedá vylúčiť. Uznávame ich, máme s nimi veľmi dobré osobné vzťahy, dokonca si referujeme klientov. Sme zástancami otvorenej komunikácie, nehráme tu žiadne vojny. Transparentná férová súťaž a kvalita práce.“

Na trhu ste sedem rokov. Minimálne posledné tri roky pre vás znamenali určité zmeny na trhu ako zo strany klientov, tak zo strany poskytovateľov právnych služieb. Ako konkrétne sa prejavila recesia u vás?
VK: „U nás sa recesia prekvapivo neprejavila na znížených obratoch alebo že by sme museli nejako redukovať stavy, ale cítili sme ju v tom, že sa muselo ťažšie a viac pracovať, aby sa dosiahli rovnaké výsledky ako pôvodne. Práca je určite vystavená väčšej konkurencii, tlaku, citlivosti.“
MJ: „Ak môžem povedať za seba, tak sme to trochu pocítili v tom, že sa nám presunula agenda. Z akvizičných a právnych auditov a financovaní projektov sa nám agenda preklopila do reštukturalizácie, do vymáhania pohľadávok, do konkurzov. Vzrástla sporová agenda." 

Aký veľký je váš tím, ako ho máte štruktúrovaný?
MJ: „Sme malá firma, máme desať právnikov, z toho sme dvaja partneri a potom máme štyroch spolupracujúcich advokátov a štyroch koncipientov. Snažíme sa vytvárať dvojčlenné tímy v závislosti od špecializácie a skúseností členov tímu.   Každé riešenie je výsledkom nie len individuálneho posúdenia znenia zákona ale aj výsledkom tímovej porady. Táto tímová práca minimalizuje riziko individuálneho omylu v neprospech klienta a súčasne dáva advokátovi dôveru v prezentovaný právny názor.“

Zaujíma ma konkrétne tá taliančina. Je to preto, pretože máte primárne talianskych klientov?
VK: „Primárne nie, ale ja som sa dlhodobo venoval talianskym klientom a ich investíciám v Slovenskej republike. Taliančina a schopnosť obsluhovať talianskych investorov sa stali našou prirodzenou komparatívnou výhodou oproti konkurencii.“
 
Tím máte relatívne malý a klientov máte relatívne veľkých. Plánujete nejaké rozšírenie, alebo vám tento stav vyhovuje?
VK: „Radi by sme rozšírili našu kanceláriu, aby sme zväčšili jej obrat a mohli dokončiť proces špecializácie advokátov.“

Preferujete si skôr daného právnika vychovať alebo v súčasnej dobe je na trhu množstvo voľných dobrých právnikov a plánujete nejakého osloviť?
MJ: „Veľmi dobrá otázka. My by sme radi niekoho našli, aby sme ho nemuseli vychovať, ale doteraz sme každého vychovali, tak nám poraďte (smiech)
VK: „Sú na trhu aj kvalitní ľudia práve preto, že denne prichádza mnoho podnetov, či by sme neprijali advokáta alebo koncipienta do našich radov. Vnútorne sa zamýšľame ako to urobiť. Je viacero modelov – môžme rásť zväčšením priestorov, alebo advokát či koncipient by mal u nás dajme tomu šesť mesačnú stáž a potom by bol priamo umiestnený u klienta. Je to jedna z foriem ako dlhodobo mať viacerých advokátov a pritom si nezmyselne nezvyšovať fixné náklady.“


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk