14.4.2016
ID: 3271

Päť dobrých dôvodov, prečo investovať

de1e1dcb44cc7617ff8b5af33dd82684/shutterstock_274470068_w.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Komerčné oznámenie

Nízke úroky v bankách vyvolávajú v mnohých otázky, ako čo najefektívnejšie zhodnocovať svoje úspory. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa priemerná úroková sadzba na vkladoch so splatnosťou do 2 rokov pohybovala v minulom roku na úrovni 1,12 %.

Ak zvažujete, ako naložiť so svojimi voľnými peniazmi, ponúkame päť dobrých dôvodov, prečo pred inými možnosťami uprednostniť investičné riešenia.

1. Efektívne zhodnotenie úspor

Vo svojej podstate ide o ,,zvezenie sa“ na podnikaní iných prostredníctvom finančných trhov. O tom, že to je veľmi efektívna cesta, svedčí detailný pohľad na investície najbohatších ľudí sveta.  Dominujú v nich akcie, nasledujú alternatívne investície, dlhopisy a private equity investície. Investície v podobe termínovaných vkladov figurujú v tomto portfóliu len minimálne, keďže sa na nich nedá dobre zarobiť.

 Zhodnotenie vybraných typov investičných nástrojov (1995-2014, v USD)  Výkonnosť p.a.
 Inflácia v USA  2,15%
 Peňažný trh (pokladničné poukážky)  2,33%
 10-ročné štátne dlhopisy USA  5,31%
 Dlhopisy s vysokým výnosom  7,11%
 Veľké akciové spoločnosti  8,11%
 Hedge fondy  8,11%
 Stredné akciové spoločnosti   11,35%
   
2. Ochrana peňazí pred infláciou

Najlepší spôsob, ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou, je investovať do akcií. Historicky totiž akcie poskytovali investorom najvyšší výnos nad infláciu. Podľa investičného profilu a horizontu je to - v kombinácii s dlhopismi - optimálny recept na boj s infláciou pre každého investora. Pri inflácii vo výške 2 % stratia vaše peniaze za 35 rokov až polovicu svojej hodnoty.

3. Diverzifikácia - zdroj príjmov

Každé podnikanie má svoje riziká. Dobré roky sa striedajú s horšími, preto je dôležité neinvestovať veľkú časť peňazí do jednej spoločnosti, a to ani  do vlastnej alebo takej, v ktorej ste zamestnaný. Diverzifikujte zdroje svojich príjmov investovaním do iných sektorov, aby ste  vyvážili svoju závislosť na sektore, v ktorom pracujete, alebo v ktorom pôsobí vaša firma. Ak sa nebude dariť vašej firme, výpadok vášho príjmu môže byť kompenzovaný práve výnosmi z investovania.

4. Viac času na blízkych a záľuby

Prostredníctvom investovania - za pomoci  fundovaného - investičného špecialistu - si môžete vytvoriť alternatívny zdroj príjmu, ktorý vám umožní menej pracovať a viac času venovať svojej rodine alebo svojim koníčkom bez toho, aby ste sa museli uskromňovať. Investovaním môžete zarábať bez vlastného pričinenia prostredníctvom iných podnikateľov, ktorí svojmu biznisu rozumejú a venujú sa mu naplno.

5. Sociálna zodpovednosť

Nezabúdajme aj na verejnú prospešnosť investovania. Svojou investíciou môžete podporiť projekty, ktoré prinesú úžitok nielen vám, ale aj širokej verejnosti. Napríklad v podobe ,,zelených” zdrojov energie, životného prostredia, ľudských práv alebo ochrany spotrebiteľa.


Across Private Investments


Atraktívne investičné príležitosti na www.across.sk.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk