15.4.2016
ID: 3270

Zhodnocujeme peniaze úspešným ľuďom

7634c1d96e087a35e83f62a690dd9dca/Richard Simulcik2.jpg
Zdroj: Richard Šimulčík

Komerčné oznámenie

Rozhovor s Richardom Šimulčíkom, Head of Wealth Management skupiny Across Private Investments
Richard Šimulčík má vyše 18-ročné skúsenosti na kapitálových trhoch. Od roku 1998 zodpovedal v spoločnosti Tatra Asset Management za podporu predaja a vývoj investičných produktov. V roku 2008 rozšíril pôsobnosť na podporu predaja retailových produktov Tatra banky. V roku 2012 pôsobil v Raiffeisen Capital Management vo Viedni ako country manager Privátneho bankovníctva pre Poľsko, Čechy a Slovensko. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2012, zodpovedný je za marketing a rozvoj obchodu.

Across Private Investments pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 14 rokov. Ako by ste mohli charakterizovať váš prínos pre klientov?

Vďaka nášmu odbornému tímu, ktorý má v oblasti financií dlhoročné skúseností, je dnes spoločnosť Across pre klientov profesionálnym a  spoľahlivým partnerom. Žijeme v dynamickej dobe, kedy naozaj nie je jednoduché orientovať sa v investičných príležitostiach. Našou prioritou je koncentrovať sa - v spolupráci s overenými a renomovanými partnermi - na tie najlepšie riešenia, ktoré sú v investičnom svete k dispozícii. Zároveň však vytvárame aj vlastné, unikátne projekty. Našim cieľom je ponúkať klientom neustále nové možnosti na podstatne efektívnejšie zhodnotenie svojich peňazí, než formou štandardných bankových produktov. A to sa nám darí. V tejto súvislosti by som rád podotkol, že popri investičných riešeniach na zhodnocovanie peňazí, sme pre klientov vybudovali komplexný servis špecializovaných služieb. Ide nielen o investičné poradenstvo a portfólio manažment, ale aj daňové, právne a ďalšie služby, ktoré súvisia so správou privátneho a inštitucionálneho majetku.

V hlavách mnohých ľudí však v súvislosti s peniazmi panujú obavy o ich osud mimo bankových domov. Sú opodstatnené?

Across disponuje jednou z najširších licencii na obchodovanie s cennými papiermi na slovenskom trhu, podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a je členom Garančného fondu investícií. Pokiaľ teda ide o privátne investície - peniaze klienta sú u nás v rovnakom bezpečí, ako keď investuje prostredníctvom banky. Náš klient má navyše prehľad o stave svojich investícií 24 hodín denne, a to vďaka on-line prístupu do svojho investičného účtu, čo určite nie je štandard v bankových domoch. Spoločnosť Across má čistý štít, podnikáme bez akéhokoľvek politického pozadia a škandálov. Do projektov, ktoré odporúčame klientom, umiestňujeme aj vlastné finančné zdroje, pretože sme presvedčení o správnosti našej stratégie a perspektíve vybraných projektov. 

Spomínali ste, že sa v investičnom svete koncentrujete na najlepšie riešenia a vlastné unikátne projekty. Mohli by ste byť konkrétnejší?

Ak chceme pri správe klientskeho majetku minimalizovať riziko straty dôvery, musíme klienta najskôr dobre poznať, rozumieť jeho potrebám a až na základe toho mu ponúkať vhodné riešenia. Každý klient má investičného konzultanta, ktorý mu je kontinuálne k dispozícii, načúva jeho požiadavkám a kreuje optimálne ponuky. Naša stratégia sa aj vďaka takémuto prístupu postupne vyprofilovala do investovania najmä v malých a stredne veľkých spoločnostiach, pri ktorých je väčší priestor na ďalší rast. V private equity investíciách sú našou prioritou firmy, ktoré dokážeme efektívne spravovať a podieľať sa na ich rastovom potenciáli. Aktuálne spravujeme celkové aktíva v objeme vyše 200 miliónov Euro.

Na ktoré konkrétne segmenty sa prioritne zameriavate v private equity investíciach?

Angažujeme sa v cestovnom ruchu v Chorvátsku a na Slovensku – prostredníctvom našej spoločnosti Prime Tourist Resorts, do ktorej spadá najvyššie položený hotel Sliezsky dom a športovo-relaxačný komplex Salamadra Resort pri Banskej Štiavnici. Ďalej sú pre nás zaujímavé obnoviteľné zdroje energie, ide o sieť  bio-plynových  elektrární na Slovensku a Chorvátsku, ktorú prevádzkujeme prostredníctvom našej spoločnosti Percebes Energy. Naše investície do tohto sektora postupne zvyšujeme.  V zdravotníctve sme zaangažovaní v rozširujúcej sa sieti praktických  lekárov pod názvom Praktická ambulancia. Zameraná je na bezplatné poskytovanie komplexnej starostlivosti pre pacientov v príjemnom prostredí a na vysokej kvalitatívnej úrovni služieb. Aktuálne finalizujeme projekty v real-estate developmente, čo bude dozaista zaujímavá investičná príležitosť pre mnohých klientov.

V týchto projektoch ide o partnerské vzťahy s klientmi, ktorí sú zároveň významnými spoluinvestormi, alebo investujú formou nákupu dlhopisov. Tzv. korením v portfóliu každého investora sú však akcie s vyšším potenciálom zisku – výnosu. Má Across špeciálne know-how aj v tejto oblasti investovania?

Zdieľame názor, že na to, aby sme dokázali efektívne spravovať akciové portfólia, musíme pôsobiť na trhu, na ktorom sú tieto akcie obchodované. Preto pre správu portfólií našich klientov vyberáme externých správcov, pôsobiacich na lokálnych trhoch, ktorí majú dlhoročné skúsenosti premietnuté aj do výsledkov. Pri výbere riešení z celého sveta zohľadňujeme najmä konzistentnosť pri dosahovaní výsledkov, náklady, referenčnú menu, spôsob kopírovania podkladového indexu, frekvenciu vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť stratégie a jej likviditu na trhu ale aj mnohé ďalšie.

Ktoré riešenia pri investíciách do akcií považujete za najatraktívnejšie?

Tie, ktoré vzhľadom na podstúpené riziká prinášajú dostatočnú odmenu v podobe výnosu. Poteší, keď hodnota akcií kvalitnej spoločnosti, ktorú dlhšie sledujeme s cieľom investovať, významne klesne pod vplyvom nálady na trhu a my ju môžeme kúpiť s výrazným diskontom.

Across Private Investments

Atraktívne investičné príležitosti na www.across.sk.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk