11.4.2018
ID: 4048

Právnická firma roka 2018

792ae4f89c7f197e0da57a05945865e5/imagePreview.jpeg
Zdroj: epravo

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2018. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v danej kategórii sa stala veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. apríla 2018 v Bratislave.

Právnická firma roka - domáca advokátska kancelária

Víťaz kategórie:    Ružička Csekes s.r.o.


Právnická firma roka - medzinárodná advokátska kancelária

Víťaz kategórie:    Allen & Overy Bratislava, s.r.o.Právo obchodných spoločností

Víťaz kategórie:
Ružička Csekes s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
Odporúčané:
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.


Hospodárská súťaž


Víťaz kategórie:
Kinstellar, s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 
 • Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o. 
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária


Reštrukturalizácia a insolvencia

Víťaz kategórie:
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o. 
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Odporúčané:
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka   
 • G. Lehnert, k.s.              
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.            
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária     
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.    
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.            
 • PRK Partners s.r.o.                


Developerské projekty a nehnuteľnosti


Víťaz kategórie:
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.        
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.        
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka             
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.        
 • PRK Partners s.r.o.            
 • Ružička Csekes s.r.o.        
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.        
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.            
 • MAPLE & FISH s.r.o.             
 • MST PARTNERS, s.r.o.        
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.        


Fúzie a akvizície


Víťaz kategórie:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.        
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • Hillbridges, s. r. o.            
 • Kinstellar, s.r.o.            
 • PRK Partners s.r.o.            
 • Ružička Csekes s.r.o.        
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 
 • LEGATE, s.r.o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka


Bankovníctvo a financie


Víťaz kategórie:
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.


Veľmi odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.    
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.        
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.        
 • Kinstellar, s.r.o.            
 • Ružička Csekes s.r.o.        
 • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.        
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.        
 • Deloitte Legal s.r.o.                    
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.                
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • PRK Partners s.r.o.                    
 • Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka    
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.                


Duševné vlastníctvo


Víťaz kategórie:
BRICHTA & PARTNERS

Veľmi odporúčané:
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.            
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.            
 • G. Lehnert, k.s.                
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.            
 • Ružička Csekes s.r.o.            
 • Vojčík & Partners, s.r.o.            
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.            
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.                
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.                
 • Deloitte Legal s.r.o.                    
 • MENKE LEGAL s. r. o.                
 • MST PARTNERS, s.r.o.                
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka


Telekomunikácie, právo informačných technológií


Víťaz kategórie:
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.


Veľmi odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.    
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.        
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • MENKE LEGAL s. r. o.        
 • PRK Partners s.r.o.            
 • Ružička Csekes s.r.o.        
 • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.        
Odporúčané:
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.                
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.                
 • Deloitte Legal s.r.o.                    
 • Ernst & Young Law s. r. o.                
 • MST PARTNERS, s.r.o.                
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.    
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka


Pracovné právo

Víťaz kategórie:
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Veľmi odporúčané:
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.                
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.                
 • Kvasňovský & Partners s.r.o.                
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.                
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • PRK Partners s.r.o.                    
 • Ružička Csekes s.r.o.                
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.            
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.                
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka        
 • Glatzová & Co., s. r. o.                
 • Kinstellar, s.r.o.                    
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.        
 • MST PARTNERS, s.r.o.                


Verejné obstarávania

Víťaz kategórie:
Ružička Csekes s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.        
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.        
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.        
 • PRK Partners s.r.o.            
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.        
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.            
 • Advokátska kancelária Zárecký Zeman            
 • Böhm & Partners                    
 • HMG LEGAL, s.r.o.                    
 • MAPLE & FISH s.r.o.                     
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • V4 Legal, s. r. o.                    


Sporová agenda


Víťaz kategórie:
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.        
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.        
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.        
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.        
 • Ružička Csekes s.r.o.        
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.        
Odporúčané:
 • BRICHTA & PARTNERS        
 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.
 • G. Lehnert, k.s.            
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.        
 • Bartošík Šváby s.r.o.            
 • PRK Partners s.r.o.            
 • Škubla & Partneri s. r. o.        


Daňové právo

Víťaz kategórie:
PRK Partners s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • G. Lehnert, k.s.            
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.        
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.    
 • Ružička Csekes s.r.o.        
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.        
Odporúčané:
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.            
 • Deloitte Legal s.r.o.                    
 • Ernst & Young Law s. r. o.                
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.                
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.        
 • V4 Legal, s. r. o.                    

Trestné právo

Víťaz kategórie:
Laciak & Co., s.r.o.

Veľmi odporúčané:
 • Advokátska kancelária doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. s.r.o.    
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.            
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka        
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.                
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Ružička Csekes s.r.o.                
 • V4 Legal, s. r. o.                    Kritéria hodnotenia a ďalšie informácie naleznete >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk