27.1.2021
ID: 4997upozornenie pre užívateľov

Čaká nás voľba predsedu/predsedníčky Najvyššieho správneho súdu

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej minulý rok presadilo niekoľko zásadných zmien, ktoré sú napĺňaním Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát. Jednou z nich je aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý má fungovať od augusta tohto roka. Pred nami je teraz voľba prvého predsedu alebo prvej predsedníčky, čo je nevyhnutný predpoklad pre fungovanie nového Najvyššieho správneho súdu. Predseda Súdnej rady už túto voľbu vyhlásil s termínom predkladania návrhov na kandidátov do 1. februára 2021.

Samotná voľba prvého predsedu/predsedníčky Najvyššieho správneho súdu sa má konať 2. marca 2021. Ak pani prezidentka následne kandidáta vymenuje, nový predseda/predsedníčka bude mať na starosti aj vyriešenie sídla tohto súdu. Rovnako sa bude musieť pustiť do personálneho budovania, prípravy rozvrhu práce či prípravy rozpočtu. Svoju úlohu v procese má aj ministerka spravodlivosti – práve ona určuje počet prvých voľných miest sudcov na tomto súde. Mária Kolíková už Súdnej rade navrhla prvé voľné miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu. Výberové konanie na sudcov tohto súdu má byť vyhlásené koncom januára. Výberovou komisiou bude celá Súdna rada, ktorá musí určiť aj priebeh a hodnotenie výberového konania, najmä so zreteľom na to, že na výberového konania sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú sudcami.

Najvyšší správny súd SR bude mať v hierarchii všeobecných súdov rovnocenné postavenie s Najvyšším súdom SR. V Slovenskej republike tak budú pôsobiť dve najvyššie súdne inštancie, pričom Najvyšší správny súd bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva a SR bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí. Okrem všeobecnej pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu v oblasti správneho súdnictva bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a v zákonom ustanovenom rozsahu aj pre iné profesie.

Viac o vzniku nového súdu, o skúsenostiach s jeho fungovaním v Českej republike, si môžete pozrieť vo videu aj s JUDr. Josefom Baxom, ktoré je zverejnené >>> TU.

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk