21.12.2023
ID: 5949upozornenie pre užívateľov

Registrácia údajov do obchodného registra registrátorom – notárom

S novou novelou zákona o obchodnom registri, ktorá nadobudla účinnosť od 1. novembra 2023, sa rozširuje kruh subjektov oprávnených k registrovaniu obchodných spoločností do obchodného registra o tzv. registrátorov – notárov.

Inovácia v systéme registrácie spoločností do obchodného registra notármi predstavuje najmä zefektívnenie a zrýchlenie procesu registrácie spoločností. Každý notár, ktorý je momentálne zapísaný v zozname notárov, môže pôsobiť ako registrátor.

V súčasnosti sa registrátor venuje prvozápisu spoločností s ručením obmedzeným, s výnimkou registrácie v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy. Toto obmedzenie platí do konca roka 2024. Avšak od 1. januára 2025, v súlade s vyhláškou MSSR č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom, bude možná aj registrácia iných foriem, vrátane zmenových návrhov.

Registrátor vykonáva prieskum splnenia podmienok pre zápis do obchodného registra a potvrdzuje ich splnenie vo forme notárskej zápisnice.

Ministerstvo spravodlivosti SR očakáva, že implementácia nového systému registrácie spoločností do obchodného registra notármi prinesie významné zefektívnenie a zrýchlenie tohto procesu, čím prispeje k celkovému zlepšeniu podnikateľského prostredia v krajine.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR       

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk