28.11.2023
ID: 5908upozornenie pre užívateľov

Notári ako externí registrátori do obchodného registra, kde je „pes zakopaný“?

Slovenskí advokáti a pravdepodobne aj iné právnické profesie už niekoľko rokov počúvajú o pozitívnych skúsenostiach českých kolegov s registráciou údajov v obchodnom registri prostredníctvom notárov ako externých registrátorov.

Pravdepodobne aj v reakcii na tieto pozitívne skúsenosti z Českej republiky a dlhoročné diskusie v tejto oblasti majú aj na Slovensku počnúc 1. novembrom 2023 plniť notári funkciu externých registrátorov údajov do obchodného registra. Toto oprávnenie notári dostali v poslednej novele zákona o obchodnom registri, konkrétne v § 7b.

Ako to však v takýchto prípadoch občas býva, veci nie sú vždy tak ako sa na prvý pohľad javia. 4. októbra 2023 totiž Ministerstvo spravodlivosti vydalo vyhlášku č. 389/2023 o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom, v ktorej okrem iného stanovilo prechodné obdobie, a to nasledovne: „Od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 registrácia registrátorom zahŕňa prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra okrem zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy.“

Splnomocňovacia zákonná norma v novele zákona o obchodnom registri (§14 ods. 3 písm. d) pritom ministerstvo splnomocňuje na vydanie vykonávacieho predpisu, ktorý ustanoví: podrobnosti o registrácii registrátorom, ako aj rozsah registrácie údajov do obchodného registra registrátorom.

Je teda otázkou, či ministerstvo vo vykonávacom predpise neprekročilo rozsah splnomocňovacieho ustanovenia, keďže sa javí, že nad jeho rámec fakticky posunula účinnosť zákonnej normy.

Každopádne, praktickým dopadom tejto situácie je aktuálne skutočnosť, že od 1. novembra 2023 bude možné prostredníctvom notára vykonať výlučne prvozápis a to výlučne spoločnosti s ručením obmedzeným.


Mgr. Petra Marková

Counsel

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk