27.9.2023
ID: 5865upozornenie pre užívateľov

Dôstojná práca pre všetkých: Rada o krok bližšie k prijatiu rozhodnutia Rady o Dohovore o násilí a obťažovaní

Rada prijala pozíciu k návrhu rozhodnutia, ktorým sa členské štáty vyzývajú, aby ratifikovali Dohovor o násilí a obťažovaní (dohovor 190), ktorý prijala Medzinárodná organizácia práce.

Násilie a obťažovanie na pracovisku je rozšíreným a pretrvávajúcim javom na celom svete: viac než jeden z piatich ľudí tieto fenomény už na pracovisku zažilo, či už vo fyzickej, psychickej alebo sexuálnej rovine, pričom obzvlášť ohrozené sú ženy.

Dohovor o násilí a obťažovaní je prvým medzinárodným nástrojom, ktorým sa stanovujú minimálne normy na boj proti obťažovaniu a násiliu súvisiacemu s prácou. Tento dohovor pomôže podporiť dôstojnú prácu pre všetkých, zdravie a bezpečnosť pri práci i rodovú rovnosť, pričom prispeje k boju proti diskriminácii.

Týmto návrhom rozhodnutia sa členské štáty vyzývajú, aby ratifikovali tie časti dohovoru, ktoré sa konkrétne týkajú zlepšenia pracovného prostredia s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť pracovníkov a rovnosť medzi mužmi a ženami v otázkach zamestnania.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk