Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
19.4.2024
ID: 6053upozornenie pre užívateľov

Európsky akt o slobode médií: Rada prijala nové pravidlá na ochranu novinárov a poskytovateľov mediálnych služieb

Rada prijala nový zákon, ktorým sa zachová sloboda, pluralita a redakčná nezávislosť médií v EÚ. Európskym aktom o slobode médií sa vytvorí spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu EÚ a zavedú sa opatrenia na ochranu novinárov a poskytovateľov mediálnych služieb pred politickým zasahovaním. Tí budú môcť zároveň ľahšie pôsobiť v celom priestore v rámci vnútorných hraníc EÚ.

Novými pravidlami sa zabezpečí právo občanov na prístup k bezplatným a pluralitným informáciám a vymedzí sa zodpovednosť členských štátov za poskytovanie vhodných podmienok a rámca na ochranu tohto práva.

Rastúca hrozba pre slobodu médií

Nariadenie je reakciou na rastúce obavy v EÚ týkajúce sa politizácie médií, ako aj nízkej transparentnosti vlastníctva médií a prideľovania štátom platenej reklamy poskytovateľom mediálnych služieb. Jeho cieľom je zaviesť záruky týkajúce sa boja proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí súkromných aj verejnoprávnych poskytovateľov mediálnych služieb, chrániť novinárov a ich zdroje a zaručiť slobodu a pluralitu médií.

Nová rada pre mediálne služby

Európsky akt o slobode médií vychádza z ustanovení smernice o audiovizuálnych mediálnych službách z roku 2018. Konkrétne sa ním zavádza nezávislá Európska rada pre mediálne služby, ktorá má nahradiť skupinu regulačných orgánov (ERGA) zriadenú podľa smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Rada bude zložená z národných orgánov pre médiá a bude radiť a pomáhať Komisii, ako aj podporovať dôsledné uplatňovanie kľúčových ustanovení nového aktu a smernice o audiovizuálnych mediálnych službách vo všetkých členských štátoch, a to najmä vydávaním stanovísk a poskytovaním pomoci Komisii pri vypracúvaní usmernení.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk