16.5.2024
ID: 6062upozornenie pre užívateľov

Právo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov

ab9dec0a6a6db81ef2ddea67f24e9ec6/shutterstock_2051509208.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Cieľom posilneného práva na opravu je znížiť množstvo odpadu a posilniť opravárenský sektor, aby sa oprava výrobkov stala jednoduchšou a lacnejšou alternatívou. Parlament v utorok prijal smernicu o práve na opravu pre spotrebiteľov, a to 584 hlasmi za, 3 proti a 14 sa zdržalo hlasovania. Podľa nových pravidiel musia výrobcovia opraviť tovar a viesť spotrebiteľov k tomu, aby prostredníctvom opravy predĺžili životnosť výrobku.

Povinnosť opravy

Nová legislatíva ukladá výrobcom povinnosť zabezpečiť cenovo dostupné opravárenské služby v rozumnej lehote, ako aj informovať spotrebiteľov o práve na opravu. Na opravený tovar v záruke sa bude vzťahovať dodatočné predĺženie zákonnej záruky o jeden rok. Cieľom tohto opatrenia je motivovať spotrebiteľov, aby si namiesto výmeny výrobku zvolili jeho opravu.

Výrobca je aj po uplynutí zákonnej záruky povinný opraviť bežné domáce spotrebiče, ktoré je podľa práva EÚ možné opraviť, ako sú práčky, vysávače či dokonca aj smartfóny. Zoznam týchto výrobkov môže byť postupne rozšírený. Spotrebitelia budú mať takisto možnosť požičať si náhradný spotrebič, kým je ten ich v oprave. Ak oprava nie je možná, môžu si vybrať repasovaný spotrebič.

Informácie o podmienkach opravy a opravárenských službách

Európsky informačný formulár, v ktorom sa uvedie druh poruchy, cena a dĺžka opravy, pomôže spotrebiteľom vyhodnotiť a porovnať opravárenské služby. Celkový postup opravy navyše uľahčí osobitná európska online platforma so sekciami pre jednotlivé členské štáty. Vďaka nej si spotrebitelia budú môcť jednoducho vyhľadať miestnu opravovňu, predajcov repasovaných výrobkov, nákupcov chybných komponentov alebo komunitné opravárenské iniciatívy ako napríklad opravárenské kaviarne, kde sa opráv zhostia zruční spoluobčania.

Oživenie trhu opráv

Cieľom nových pravidiel je posilniť trh opráv v EÚ a znížiť spotrebiteľom náklady na opravy. Výrobcovia budú musieť zabezpečiť náhradné diely a nástroje za rozumnú cenu. Nebudú môcť uplatňovať zmluvné doložky ani hardvérové či softvérové praktiky, ktoré by bránili oprave. Predovšetkým nesmú robiť obštrukcie pri používaní náhradných dielov z druhej ruky alebo z 3D tlače od nezávislých opravovní. Takisto nesmú odmietnuť opravu výrobku výlučne z ekonomických dôvodov alebo preto, že už bol raz opravený inde.

Podpora cenovo dostupných opráv

Každý členský štát bude musieť zaviesť aspoň jedno opatrenie na podporu opráv a zlepšenie ich cenovej dostupnosti. Môže poskytovať poukazy a financie, viesť informačné kampane, ponúkať kurzy opráv alebo podporovať komunitné opravárenské priestory.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca René Repasi (S&D, DE) uviedol: „Právo spotrebiteľov na opravu produktov sa teraz stane realitou. Oprava namiesto nákupu nových, drahých predmetov bude jednoduchšia a lacnejšia. Je to významný úspech Parlamentu a jeho záväzku posilniť postavenie spotrebiteľov v boji proti zmene klímy. Nová legislatíva predlžuje zákonné záruky o 12 mesiacov pri výbere opravy, umožňuje lepší prístup k náhradným dielom a zabezpečuje jednoduchšiu, lacnejšiu a rýchlejšiu opravu.“

Ďalší postup

Keď smernicu formálne schváli Rada a uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ, členské štáty budú mať 24 mesiacov na prenesenie nových pravidiel do vnútroštátneho práva.

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk