Colný kódex EÚ potrebuje dôkladné prepracovanie z dôvodu exponenciálneho rastu elektronického obchodu a mnohých nových noriem pre produkty, zákazy, povinnosti a sankcie, ktoré EÚ zaviedla v posledných rokoch. Reforma zavádza nové nástroje a jednoduchšie procesy, ktoré colným orgánom pomôžu efektívnejšie pracovať a zamerať sa na kontrolu najrizikovejšieho tovaru, zásielok a obchodníkov.

Nový prístup k elektronickému obchodu

Spotrebitelia si cez internet objednávajú čoraz viac tovaru z tretích krajín. Tento tovar nemusí nevyhnutne spĺňať bezpečnostné, environmentálne či právne normy EÚ. Okrem toho je približne 65 % balíkov vstupujúcich do EÚ zámerne podhodnotených, čo vedie k značnej strate príjmov.

Nové nariadenie kladie väčšiu zodpovednosť na webové platformy, ktoré by boli povinné do jedného dňa predložiť colným orgánom EÚ informácie o zakúpenom tovare, ktorý sa odošle do EÚ. To vedie k lepšiemu prehľadu o prichádzajúcich zásielkach a colným orgánom umožňuje zamerať svoje kontroly na tovar a obchodníkov, ktorí nemusia spĺňať normy EÚ.

Jednoduchšie postupy pre dôveryhodných partnerov

Spoločnosti a obchodníci, ktorí súhlasia s prísnymi predbežnými previerkami a kontrolami, by neskôr získali viac slobody pri jednaní s colnými úradmi. Najdôveryhodnejšie spoločnosti by získali štatút dôveryhodného obchodníka a mohli by potom fungovať s minimálnymi kontrolami a papierovaním. To by zase umožnilo colným úradníkom zamerať sa namiesto toho na rizikovejšie podniky a zásielky.

Nové digitálne riešenia

Reforma zavádza novú IT platformu s názvom EU DataHub ako hlavný pracovný nástroj pre všetky európske colné orgány. Podniky by ľahšie komunikovali s úradmi a poskytovali im informácie. Colné orgány by boli schopné presnejšie analyzovať údaje, a to aj s pomocou AI, čo by im pomohlo kontrolovať podozrivé nezrovnalosti, potenciálne daňové podvody a riziká súvisiace napríklad s určitými spoločnosťami alebo tovarom.

Zdroj: TS Európsky parlament