24.5.2023
ID: 5747upozornenie pre užívateľov

Nahlásenie nevyžiadaného marketingového volania - čo na to úrad?

V minulom článku sme vás informovali o postupe, ako sa dá vyhnúť nevyžiadaným marketingovým volaniam. Išlo o zaregistrovanie svojho telefónneho čísla do tzv. Robinsonovho zoznamu na stránke: https://www.nevyziadanevolania.sk/. Do tohto zoznamu sme zaregistrovali aj naše telefónne číslo. Avšak, aj po zaregistrovaní telefónneho čísla nám zavolala marketingová spoločnosť.

Postup po marketingovom hovore

Po nevyžiadanom hovore sme telefónne číslo nahlásili na už spomínanej stránke. Presný postup, ako tak urobiť, sme popísali v predchádzajúcom článku, ktorý nájdete na stránke >>> tu.

Reakcia úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb

Po niekoľkých týždňoch od podania návrhu na preskúmanie marketingového volania nám prišiel email s doplňujúcimi otázkami od úradu. Išlo o otázky:

  1. Presne špecifikujte, čo bolo predmetom priameho marketingu, resp. čo konkrétne, aký tovar alebo službu vám volajúci ponúkol;
  2. Príloha (ak máte k dispozícii nejaký dôkaz, napr. fotografiu obrazovky s volajúcim číslom);
  3. Informáciu, či išlo o volanie automatického systému bez ľudského zásahu (tzv. automat);
  4. Informácie o volajúcom – ak sú vám známe, napr. názov spoločnosti, meno volajúceho;
  5. Informáciu, či vám bolo volané aj napriek namietnutiu volania volajúcemu (odvolania súhlasu na volanie volajúcemu) na účely priameho marketingu;
  6. Vyhlásenie, že si nie ste vedomí, že by ste udelili súhlas volajúcemu na kontaktovanie, za účelom priameho marketingu.

Doplnenie informácii bolo potrebné zaslať do 5 pracovných dní, inak úrad podnet odložil ako nepreskúmateľný pre nedostatok informácii.

Z dôvodu, že sme o takýchto požiadavkách úradu vopred nevedeli, po prijatí telefonátu sme volajúceho iba oboznámili s uvedením nášho čísla v Robinsonovom zozname a hovor sme zrušili. Z tohto dôvodu sme nedokázali reagovať na doplňujúce požiadavky, čo spôsobilo odloženie podnetu.

Ako postupovať, ak napriek uvedeniu svojho telefónneho čísla v Robinsonovom zozname vás bude obťažovať telemarketing?

V takomto prípade sa vám naskytnú 2 možnosti.

  1. Po prijatí telefonátu zistite všetky informácie, ktoré od vás úrad môže žiadať podľa bodov 1 až 6 vyššie a všetky dôkazy si dôkladne zaznamenáte a uložíte. Následne, keď vás úrad požiada o doplnenie informácii po niekoľkých týždňoch, budete ich môcť jednoducho poskytnúť. To vás samozrejme bude stáť určitý čas.
  2. Alebo budete postupovať tak ako vždy, pred zaregistrovaním svojho telefónneho čísla v Robinsonovom zozname, a jednoducho marketingový telefonát zrušíte.

Z pohľadu spotrebiteľa je dôvodné sa pýtať, koho vlastne Zákon o elektronických komunikáciách chráni – spotrebiteľa alebo osoby vykonávajúce telemarketing? Je primerané, aby dôkazné bremeno preukázania nevyžiadaného marketingového hovoru spočívalo na spotrebiteľovi? Nemalo by dôkazné bremeno spočívať na osobe vykonávajúcej telemarketing, ktorá by mala preukázať, že si telefónne číslo v Robinsonovom zozname overila, a že na daný hovor mala súhlas, resp. ide o zákazníka, ktorému ponúka podobné tovary alebo služby, ktoré od nej už nakúpil?  

Ako je teda najlepšie postupovať v prípade, ak vám aj napriek uvedeniu svojho telefónneho čísla v Robinsonovom zozname bude telefonovať marketingová spoločnosť? Vieme, že zisťovanie všetkých informácii je zdĺhavé a neprimerané a druhá možnosť je častokrát jednoduchšia. Avšak, nahlásenie nevyžiadaného marketingového volania je tou najlepšou možnosťou. V prípade, ak nebudú nevyžiadané marketingové volania nahlasované, nikto osoby vykonávajúce telemarketing nepotrestá.

Samotné zaregistrovanie telefónneho čísla, aj napriek tomu, že nezabránilo všetkým marketingovým volaniam, stále považujeme za správny krok. Dúfame, že zaregistrovanie telefónneho čísla obmedzí veľké množstvo nevyžiadaných volaní. Aj z tohto dôvodu odporúčame zaregistrovať svoje telefónne číslo. Postup, ako tak urobiť nájdete na stránke >>> tu.


Bc. Dávid Ivančo
,
právny asistent

Semančín_loogo_300

 
 
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451
e-mail: office@semancin.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk