Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.5.2014
ID: 1884upozornenie pre užívateľov

OLAF: vyšší počet vyšetrovaní

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti. OLAF v roku 2013 zintenzívnil boj proti podvodom v celej Európe. Taktiež občania a zodpovedné inštitúcie nahlásili oproti predchádzajúcim rokom viac informácií, ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania prípadov podozrení z podvodov ohrozujúcich finančné záujmy EÚ. OLAF dokončil rekordný počet vyšetrovaní, zároveň znížil ich celkové trvanie a tiež vydal najväčší počet odporúčaní za posledných päť rokov.

OLAF odporučil zaistenie vrátenia 402,8 miliónov € do rozpočtu EÚ, čo prispeje k financovaniu iných projektov a zmierni zaťaženie daňových poplatníkov v EÚ. Tieto vynikajúce výsledky ukazujú, že úrad OLAF neustále zvyšuje efektivitu svojej práce a dosahuje dobré výsledky v prospech európskych občanov.

Výsledky OLAF v roku 2013:

  • Úradu OLAF bol doručený najvyšší počet oznámení (1294), ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania, a to od jeho založenia. Znamená to, že v porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi dostal úrad v roku 2013 o 35 % viac oznámení, čo odzrkadľuje neustálu pozornosť, ktorú občania EÚ, inštitúcie a ostatní partneri venujú problematike podvodov. Tento vyšší objem prichádzajúcich oznámení poukazuje na väčšiu dôveru vo vyšetrovacie schopnosti úradu OLAF.
  • Napriek vyššiemu objemu prichádzajúcich oznámení sa úradu OLAF-u kontinuálne darilo posudzovať tieto oznámenia v krátkom čase - v priemere za 1,8 mesiaca - pred prijatím rozhodnutia o tom, či sa prípad začne vyšetrovať. Počas posledných dvoch rokov OLAF znížil trvanie tejto výberovej fázy o viac než 70 %.
  • OLAF otvoril 253 vyšetrovaní. To predstavuje nárast o viac ako 58 % v porovnaní s rokom 2009.
  • V roku 2013 bolo ukončených 293 vyšetrovaní. Priemerná dĺžka vyšetrovania prípadu sa skrátila na 21,8 mesiaca. To je najkratšia priemerná doba trvania vyšetrovania v priebehu posledných piatich rokov. V dôsledku efektívnejšieho vykonávania vyšetrovaní s kratším trvaním sa zvýšila pravdepodobnosť, že prípady riešené úradom OLAF prinesú konkrétne výsledky v praxi.
  • Úrad OLAF vydal 353 odporúčaní na prijatie následných finančných, justičných, správnych a disciplinárnych opatrení zo strany príslušných orgánov. V porovnaní s rokom 2009 je to o 81 % viac.

V roku 2013 OLAF pomáhal Európskej komisii s prípravou politík a právnych predpisov pre boj proti podvodom. Úrad prispel značnou technickou podporou k legislatívnemu  návrhu Komisie na zriadenie Európskeho úradu verejného prokurátora (EPPO) z júla 2013. Táto iniciatíva pomôže zabezpečiť, že sa podvody s vplyvom na rozpočet EÚ budú dôsledne stíhať v celej Európe a že páchatelia budú postavení pred súd.

Keďže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami pripravuje každoročne EÚ a rozpočty členských štátov o značné prostriedky, OLAF mal počas minulého roka naďalej ako svoju prioritu aj boj proti tomuto škodlivému javu.

Pretože zložité prípady podvodov cezhraničného alebo medzinárodného rozmeru sú čoraz častejšie, rozšíril úrad OLAF v roku 2013 spektrum svojich kontaktov. Úrad uzatvoril niekoľko dohôd o spolupráci s partnermi v Európe i mimo nej. Takéto partnerstvo prispeje k lepšej ochrane finančných záujmov EÚ  v prospech daňových poplatníkov EÚ.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk