29.2.2024
ID: 6010upozornenie pre užívateľov

Sexuálne zneužívanie detí: Rada a Európsky parlament sa dohodli na predĺžení ochranného opatrenia

Predsedníctvo Rady a zástupcovia Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú dohodu o nariadení, ktorým sa predlžuje platnosť dočasného opatrenia na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Platnosť tohto dočasného opatrenia sa na základe dohody predĺži do 3. apríla 2026.

Na základe výnimky z pravidiel ochrany údajov v sektore elektronických komunikácií prijatých v roku 2021 sa poskytovateľom tzv. interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania (napr. služieb odosielania správ) povoľujú používať v rámci svojich služieb osobitné technológie na spracúvanie osobných a iných údajov na odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí online, na jeho nahlasovanie a odstraňovanie príslušného materiálu.

Táto výnimka, ktorú sa Rada a Európsky parlament rozhodli predĺžiť, bola časovo obmedzená a jej platnosť by mala uplynúť 3. augusta 2024.

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu takisto rozhodli, že na to, aby sa zabezpečilo komplexné oznamovanie a porovnateľné štatistiky, by poskytovatelia mali sprístupňovať informácie týkajúce sa oznámení o odhalenom sexuálnom zneužívaní detí online a predkladať ich príslušným orgánom a Komisii v štruktúrovanom formáte.


Zdroj: TS EU
 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk