2.12.2013
ID: 1158upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR opätovne schválili návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý plénu vrátil prezident SR Ivan Gašparovič. Zároveň pri hlasovaní odmietli všetky pripomienky hlavy štátu. Zákon o hmotnej núdzi tak začne platiť od januára 2014. Po novom budú mať ľudia v hmotnej núdzi nárok na finančnú pomoc od štátu vo výške 61,60 eura len vtedy, ak odpracujú 32 hodín mesačne v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľných činností. Základným predpokladom týchto podmienok má byť to, že ľuďom v hmotnej núdzi má byť práca ponúknutá.

VLÁDA

Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia umelcov sa odkladá
27. novembra (TASR) - Vláda SR do konca roka nedostane na stôl analýzu daňového a odvodového zaťaženia umelcov v slobodnom povolaní a návrh na optimalizáciu tohto zaťaženia. Ministerstvo kultúry (MK) ju pôvodne malo predložiť v novembri, avšak kabinet mu túto úlohu dnes zrušil. Na analýze a optimalizácii ale v spolupráci s umeleckou obcou pracuje.

Tisíce eur určené na informačné systémy pôjdu na popularizáciu vedy
27. novembra (TASR) - Viac ako 132.000 eur, ktoré boli pôvodne určené na obstaranie špecifického softvéru a informačný systém pre Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI), pôjde napokon na popularizáciu vedy prostredníctvom médií. Návrh ministerstva školstva na zmenu účelu použitia týchto peňazí dnes schválila vláda.

Novela zákona o obrane SR pôjde do legislatívneho procesu neskôr
27. novembra (TASR) - Novela zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorá má spresniť ustanovenia o riadení obrany štátu a opatrenia pri príprave na obranu krajiny, pôjde na návrh ministerstva obrany (MO) do legislatívneho procesu neskôr. Vláda v tejto súvislosti na svojom dnešnom rokovaní zrušila úlohu v novembrovom Pláne legislatívnych úloh vlády SR a taktiež v novembrovom Pláne práce Bezpečnostnej rady SR.

Odsúhlasila návrh zákona o protifašistickom odboji
27. novembra (TASR) - Vláda na svojom dnešnom zasadnutí odsúhlasila návrh zákona, ktorý by mal upravovať postavenie účastníkov odboja a bojov za oslobodenie. Nový zákon o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripravili poslanci Smeru-SD. Preambula právnej normy by mala zdôrazňovať postoj Národnej rady SR k zásluhám osôb, ktoré vystupovali v protifašistickom, protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom povstaní, partizánskom hnutí, ako aj v domácom a zahraničnom odboji.

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni opäť vzrástol
27. novembra (TASR) - Zdravotnícke zariadenia dlhovali ku koncu októbra na poistnom Sociálnej poisťovni vyše 79,9 milióna eur. Od konca minulého roka sa tak ich pohľadávky zvýšili o 31,2 milióna eur. Vyplýva to z informácie Sociálnej poisťovne, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.

Odvolala splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača
27. novembra (TASR) – Vláda SR na dnešnom zasadaní odvolala Filipa Vagača z funkcie splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Vyhovela tak Vagačovej žiadosti, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie už 16. októbra.


NÁRODNÁ RADA 

Plénum opätovne prijalo zákon o hmotnej núdzi, bez prezidentových návrhov
26. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes opätovne schválili návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý plénu vrátil prezident SR Ivan Gašparovič. Zároveň pri hlasovaní odmietli všetky pripomienky hlavy štátu. Zákon o hmotnej núdzi tak začne platiť od januára 2014. Po novom budú mať ľudia v hmotnej núdzi nárok na finančnú pomoc od štátu vo výške 61,60 eura len vtedy, ak odpracujú 32 hodín mesačne v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľných činností. Základným predpokladom týchto podmienok má byť to, že ľuďom v hmotnej núdzi má byť práca ponúknutá.

Platy ústavných činiteľov sa zrejme na budúci rok nezvýšia
26. novembra (TASR) - Platy a paušálne náhrady poslancov, prezidenta, ministrov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, generálneho prokurátora sa na budúci rok zrejme opäť nezvýšia. Mali by ich poberať v takej istej výške, aká bola určená ešte v roku 2011. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR, ktorý dnes poslanci posunuli do druhého čítania. Plénum o návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

V roku 2015 sa zavedú elektronické diaľničné známky
27. novembra (TASR) – Elektronické diaľničné známky sa na Slovensku zavedú do praxe v roku 2015. S takouto zmenou počíta návrh zákona o diaľničnej známke, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer-SD). Poslanci Národnej rady (NR) SR ho pri dnešnom hlasovaní schválili.

Mýto sa zavedie aj na cesty II. a III. triedy, zatiaľ s nulovou sadzbou
27. novembra (TASR) - Elektronické mýto sa od januára budúceho roku zavedie aj na cesty II. a III. triedy. Zatiaľ však s nulovou sadzbou. Takýto krok navrhlo ministerstvo dopravy v zákone o výbere mýta a poslanci Národnej rady (NR) SR ho dnes schválili.

Podmienky vyplácania prídavku na dieťa sa sprísnia
27. novembra (TASR) – Rodičom na Slovensku bude dočasne pozastavené vyplácanie prídavku na dieťa, ak ich dieťa bude páchať priestupky podľa zákona o rodine alebo zákona o priestupkoch. Dočasne im však bude vyplácanie pozastavené aj v prípade, ak prídavok na dieťa neplní svoj účel. Vyplýva to z novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú dnes schválil parlament. Právna norma má nadobudnúť účinnosť 1. februára 2014.

Operátori budú musieť na žiadosť rodičov obmedziť prístup detí na internet
27. novembra (TASR) – Poskytovatelia internetu budú od septembra 2014 povinní obmedziť obsah na internete, ak ich o to zákazníci požiadajú. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca NR SR zo Smeru-SD Andreja Kolesíka, ktorý predložil k návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade. Plénum Národnej rady (NR) SR ho dnes schválilo.

Za zber a recykláciu batérií budú zodpovedať výrobcovia
28. novembra (TASR) - Výrobcovia batérií a akumulátorov budú od januára niesť všetky náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou tých použitých. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú dnes 83 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR. Právnou normou envirorezort reaguje na nedostatočné zakomponovanie európskej smernice o batériách a akumulátoroch do slovenského práva, čo SR vyčítala Európska komisia (EK).

Skládkovanie odpadov bude od januára drahšie
28. novembra (TASR) - Skládkovanie odpadov bude na Slovensku od januára 2014 drahšie. Poslanci dnes 83 hlasmi schválili novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadkov, ktorá prináša vyššie ceny za ukladanie odpadu na skládkach. Týmto spôsobom chce envirorezort prinútiť pôvodcov odpadov, aby ich viac triedili a menej ukladali na skládky. Kým v západných krajinách sa väčšina odpadu recykluje a zhodnocuje, na Slovensku je to naopak.

Osobám ubytovaným v sociálnych zariadeniach zostane viac peňazí
28. novembra (TASR) – Osobám odkázaným na sociálnu starostlivosť zostane vyššia suma peňazí po zaplatení úhrady za poskytované služby a zavedú sa aj určité štandardy, ktoré musia klientom zabezpečiť sociálne zariadenia. Takéto zmeny navrhlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v novele zákona o sociálnych službách, ktorú dnes parlament schválil. Zákon o sociálnych službách nadobudne účinnosť od 1. januára 2014.

M. Fedor: Zdá sa, že spojenie vojenských tajných služieb prinieslo úspory
28. novembra (TASR) - Spojenie dvoch tajných služieb, Vojenskej spravodajskej služby a Vojenského obranného spravodajstva, ktoré od januára 2013 fungujú ako jedna inštitúcia - Vojenské spravodajstvo (VS), by sa po prvom roku fungovania mohlo ukázať ako efektívne. Po dnešnom rokovaní Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VS to vyhlásil predseda výboru Martin Fedor (SDKÚ-DS). Poslanci zobrali správu o výsledkoch zlúčenia na vedomie.

Rozpočty miest a obcí budú viac pod drobnohľadom MF SR
29. novembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR bude mať lepší prehľad o hospodárení obcí a vyšších územných celkov (VÚC). Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú dnes parlament definitívne schválil. Obce a mestá budú rezortu financií poskytovať informácie o schválených rozpočtoch prostredníctvom rozpočtového informačného systému (RIS). Taktiež samosprávam pribudne povinnosť informovať ministerstvo financií o náraste dlhu.

Súkromné pozemky v chránených územiach môže štát vymeniť za svoje
29. novembra (TASR) - Súkromní vlastníci chránených území sa po rokoch dočkajú vyriešenia otázky možnosti náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na svojich pozemkoch. Parlament dnes 82 hlasmi schválil novelu zákona o ochrane prírody, ktorá prináša aj riešenie tohto problému. Zmenou legislatívy v tejto oblasti podmieňujú súkromní vlastníci napríklad odobrenie novej zonácie Tatranského národného parku.


PREZIDENT

Za profesora vymenoval biskupa J. Haľka aj herečku I. Timkovú
26. novembra (TASR) - Prezident SR Ivan Gašparovič dnes vymenoval 45 nových vysokoškolských profesorov. Najvyššiu akademickú hodnosť získal napríklad bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko či herečka Ingrid Timková. Titul profesor dnes dostalo 18 žien a 27 mužov.


Pozn.:

MS SR: Na odmeny zamestnancov súdov T. Borec vyčlení 791.000 eur
26. novembra (TASR) - Celkovo 791.000 eur vyčlení minister spravodlivosti Tomáš Borec na odmeny zamestnancov súdov, ktorí nie sú sudcami. Podľa rezortu totiž nie sú ohodnocovaní tak, ako by to zodpovedalo ich náročnej práci na čoraz viac preťažených súdoch. "Minister na zmiernenie ich nedostatočného ohodnotenia rozhodol o určení rezervy finančných prostriedkov pre rok 2013," informovala TASR hovorkyňa ministerstva Alexandra Donevová.

PREMIÉR: Odletel do Prahy, podpísať má zmluvu o uznávaní diplomov
28. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) odletel dnes do Prahy, kde sa stretne s predsedom vlády ČR Jiřím Rusnokom. Predsedovia vlád majú podpísať zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a v ČR, ktoré uľahčia slovenským, ale aj českým študentom uznávanie diplomov a odstránia administratívne prekážky.

MS SR pripravuje legislatívne zmeny na podporu alternatívnych trestov
28. novembra (TASR) - Na Ministerstve spravodlivosti SR odštartovala činnosť odborná pracovná skupina na prípravu legislatívy potrebnej na zavedenie elektronického systému monitorovania osôb. Cieľom projektu financovaného z eurofondov je modernizácia trestnej politiky, účinný boj proti vybraným druhom kriminality, ako aj využitie tohto monitorovacieho systému v civilnom konaní. Úlohou pracovnej skupiny je pripraviť také legislatívne prostredie, v ktorom bude možné naplno využiť potenciál zavádzania takzvaných elektronických náramkov. V pracovnej skupine sú zastúpení poprední odborníci z akademickej oblasti, zástupcovia súdov, prokuratúry, Policajného zboru SR, advokácie a Ministerstva spravodlivosti SR.

O Prezidentský palác má zatiaľ záujem 11 kandidátov
1. decembra (TASR) - O Prezidentský palác má zatiaľ záujem 11 uchádzačov. Tento počet sa ešte zvýši, stále sa čaká na kandidáta Smeru-SD, svojho kandidáta chce postaviť aj SMK. Objaviť sa môžu aj ďalší. Prezidentské voľby budú na jar 2014. Súčasnej hlave štátu, Ivanovi Gašparovičovi, sa skončí funkčné obdobie 15. júna 2014, v tento deň bude inaugurovaný nový prezident SR.

Malí podnikatelia ľahšie získajú štátne stimuly pre výskum a vývoj
1. decembra (TASR) - Malí podnikatelia a mikropodnikatelia sa ľahšie dostanú k stimulom pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu. Umožní im to novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorá dnes nadobúda účinnosť.


Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk