28.10.2019
ID: 4627upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť v prípade verejného záujmu napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti. Vyplýva to z novely Notárskeho a Exekučného poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelou sa majú tiež rozšíriť prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť.

Vláda

Inovácie a digitalizácia klopú na všetky dvere
18.10.2019 - Ministri financií a šéfovia centrálnych bank z takmer celého sveta sa stretli vo Washingtone na 74. výročnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB). Jednou z hlavných tém rokovaní je obchodná vojna a jej vplyv na svetovú ekonomiku. Ďalej sú to otázky regionálnych rozdielov, digitalizácia svetovej ekonomiky, reformy finančného systému, či otázky okolo Brexitu.

Výzva na podporu cyklodopravy sa predlžuje
21. 10. 2019 - Pre veľký záujem sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Samosprávy a občianske združenia budú môcť žiadať o podporu na svoje projekty do 8. novembra 2019. Výzva ja zameraná predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie, ale aj výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov.  

Vojenské lesy a majetky sa zapojili do duálneho vzdelávania, na prácu v lese už pripravujú prvých študentov

22.10.2019 - Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. V spolupráci so Strednou odbornou školou Jarmočná už pripravujú na prácu v lese prvých študentov v odbore lesná výroba. Pilotný projekt prišiel do obce Lomnička podporiť pred výjazdovým rokovaním vlády aj minister obrany SR Peter Gajdoš.  

Pokračujeme v zlepšovaní zdravotníctva: Moderné prístroje v nemocniciach
22.10.2019 - Kvalitnejšiu liečbu umožní onkologickým pacientom nový lineárny urýchľovač vo Východoslovenskom onkologickom ústave (VOÚ) v Košiciach. Nový prístroj umožňuje vysoko presnú rádiochirurgiu a stereotaktické ožarovanie nádorov mozgu, miechy, chrbtice, aj ostatných častí tela s presnosťou na desatiny milimetra.

Medzinárodná konferencia o obchodovaní s ľuďmi
23. 10. 2019 - Štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič sa 22. októbra 2019 na ministerstve zahraničných vecí  zúčastnil na stretnutí národných koordinátorov a spravodajcov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Obchod s ľuďmi patrí v 21. storočí medzi najvýnosnejšie nelegálne kriminálne aktivity, dôkazom smutnej bilancie sú aj desiatky zbedačených Slovákov ročne.

Reakcia na medializované skutočnosti ohľadom financovania CERN

23.10.2019 - V súvislosti s medializáciou skutočnosti, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezaplatilo v roku 2019 príspevok do Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), ako aj reakcie rezortu školstva že problém nie je len v ich rukách ale aj v rezorte diplomacie si dovoľujeme uviesť nasledovné:
 
Zlúčenie operačných programov zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie
23. 10. 2019 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripraví Akčný plán na zlepšenie čerpania eurofondov na výskum a inovácie. Vláda SR rozhodla o zlúčení nevýkonného Operačného programu Výskum a inovácie s úspešným Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, vďaka čomu sa zachráni 100 miliónov eur pre Slovensko.

Po rokoch sa dočkali aj malé obce. Na verejné kanalizácie a vodovody poputujú desiatky miliónov eur
23.10.2019 - Najbližších 10 rokov pôjde najmenej pol miliardy eur na budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete. Každý rok pôjde na rozvoj verejných kanalizácií a verejných vodovodov minimálne 50 miliónov eur z rozpočtu Environmentálneho fondu pre obce pod dvetisíc obyvateľov. Ambiciózny cieľ na roky 2020 až 2030 dnes schválila vláda SR.

Slovensko podporuje financovanie zelených projektov v rozvojových krajinách

24.10.2019 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos povedie slovenskú delegáciu na dvojdňovej konferencii na vysokej úrovni v Paríži, ktorá je zameraná na podporu financovania projektov v rámci Zeleného klimatického fondu. Tento fond je konkrétnym nástrojom, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú záväzky Parížskej klimatickej dohody.

Výberové konanie na národného konzultanta pre UNICEF
24.10.2019 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolupracuje na projekte „Zlepšenie monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“, ktorý je implementovaný s podporou Európskej únie prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie.

V horách a na svahoch bude zasahovať nová jednotka Horskej záchrannej služby
24. 10. 2019 - Od októbra turistom v horách a na lyžiarskych svahoch pomôže nová organizačná zložka Horskej záchrannej služby, bezpečnostno-operatívna jednotka (BOJ). „K jej zriadeniu sme pristúpili tak ako aj v iných štátoch EÚ kvôli zvýšeniu bezpečnosti v horských oblastiach. Hory sú krásne, ale skrývajú rôzne nástrahy. Verím, že každý návštevník si to uvedomuje a nepodceňuje prípravu. Ide nám o bezpečnosť všetkých návštevníkov hôr. Ak sa niekto ocitne v tiesni, horskí záchranári budú bližšie ako kedykoľvek predtým, “ povedala ministerka vnútra Denisa Saková.

Slovensko zostáva aktívnym prispievateľom do misií a operácií NATO
24.10.2019 - Slovensko je a aj naďalej zostáva aktívnym prispievateľom do misií a operácií Severoatlantickej aliancie. Na dnešnom rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli to potvrdil minister obrany SR Peter Gajdoš.

Štátny tajomník F. Ružička vystúpil na pôde Viedenskej diplomatickej akadémie k 30. výročiu Nežnej revolúcie
25.10.2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička otvoril na pôde Viedenskej diplomatickej akadémie podujatie venované 30. výročiu Nežnej revolúcie. Cieľom podujatia pod názvom „30 Years of Democratic Transition in Central and Eastern Europe: Unfinished Business“ bolo pozrieť sa vo svetle spoločensko-politických udalostí a očakávaní spájaných s rokom 1989 na aktuálne smerovanie regiónu strednej a východnej Európy.

Nová príležitosť pre vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
25.10.2019 - Ministerstvo zdravotníctva SR pokračuje vo vytváraní podmienok pre skvalitnenie a integráciu ambulantnej zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb v rámci oprávnených regiónov na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Rezort vo štvrtok 24.októbra zverejnil výzvu na predkladanie projektových zámerov so zameraním na málo rozvinuté regióny pre projekty s lokálnym vplyvom, ktorými sú hlavne oblasti s nedostatočnou dostupnosťou k zdravotnej starostlivosti a pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci realizované na území okresných miest a v ich okolí.

Ministri obrany členských krajín NATO diskutovali o výdavkoch na obranu
25. 10. 2019 - Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie dnes v Bruseli diskutovali o navyšovaní obranných výdavkov, zdieľaní nákladov na kolektívnu obranu, ako aj o pokroku v rámci aktuálnych iniciatív. Dôležitou témou bola tiež budúcnosť operácie Resolute Support v Afganistane.

Slovensko-čínske memorandum zlepší turistickú výmenu
25. 10. 2019 - Slovensko podpísalo po desiatich rokoch Memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu s Čínskou ľudovou republikou. Dokument o rozvoji turizmu medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu ČĽR sa uzavrel v Rige pri príležitosti 5. stretnutia zástupcov krajín strednej a východnej Európy a Číny v cestovnom ruchu. Za rezort dopravy podpísal memorandum veľvyslanec SR v Lotyšsku Ladislav Babčan, za čínsku stranu minister kultúry a cestovného ruchu ČĽR Luo Shugang.

NRSR


Novela zákona o športe má jasnejšie upraviť pravidlá uzatvárania zmlúv
22. 10. 2019 – Profesionálni športovci by mohli mať možnosť rozhodnúť sa, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu, alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z návrhu novely zákona o športe, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
     
Potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti majú predajne darovať charite
22. 10. 2019 – Väčším predajniam má pribudnúť povinnosť darovať charite tie potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti. Musia však byť bezpečné. Parlament posunul od druhého čítania novelu zákona o potravinách z dielne koaličnej poslankyne SNS Evy Antošovej. Do druhého čítania posunulo plénum aj jej druhú novelu, ktorou chce sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.

Notársky a Exekučný poriadok v oblasti disciplinárnych konaní sa upraví
22. 10. 2019 - Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť v prípade verejného záujmu napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti. Vyplýva to z novely Notárskeho a Exekučného poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelou sa majú tiež rozšíriť prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť.

Vyplácanie platu poslancov po zániku mandátu pre trestný čin sa môže zrušiť

23. 10. 2019 - Nárok na vyplácanie platu poslancov po zániku ich mandátu pre právoplatné odsúdenie za trestný čin by sa mohol zrušiť. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov z dielne SaS.

Nepomer odmeňovania mestských a obecných policajtov treba riešiť

23. 10. 2019 - Príspevky za prácu pre obecných a mestských policajtov treba vyriešiť, nepomer ich odmeňovania je dlhodobým problémom. Zdôraznila to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Alena Bašistová v diskusii k dvom rovnakým pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o cestnej premávke, ktoré majú problematiku vyriešiť. Jeden návrh predložila Bašistová spolu s poslancami SNS, druhý poslanec za OĽaNO Martin Fecko.

Prezident


Prezidentka sa stretla s japonským premiérom

21.10.2019 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla s japonským premiérom Šinzóom Abem v paláci Akasaka v Tokiu. Prezidentka je na návšteve Japonska pri príležitosti intronizácie cisára Naruhita, ktorá sa uskutočnila v utorok 22. októbra.

Prezidentka zablahoželala v mene Slovenska novému japonskému cisárovi

22.10.2019 - V Tokiu sa v utorok 22.10. 2019 za prítomnosti významných hostí z desiatok krajín sveta konal oficiálny obrad intronizácie nového, 126. japonského cisára Naruhita, na ktorom sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Po utorkovej oficiálnej ceremónii intronizácie japonského cisára Naruhita sa zúčastnila na večernom bankete v Cisárskom paláci v Tokiu. Práve na ňom novému cisárovi zablahoželala v mene Slovenska a mala taktiež príležitosť stretnúť a aj s viacerými hlavami štátov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk