6.4.2020
ID: 4762upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie, či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení, ktorý navrhlo Ministerstvo financií SR a schválili ministri na rokovaní vlády. Balík opatrení pod názvom Lex korona je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom, či malým a stredným firmám, zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom.

Vláda

Prvé opatrenia na pomoc ekonomike sú rozumné a presne cielené

29. 03. 2020 - Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. Upravia sa napríklad podmienky preplácania miezd zamestnancov vo firmách, ktoré sú povinne zatvorené, a to až do výšky 80 % platu zamestnanca. Vyplácať sa tiež budú príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb. Zamestnanci v karanténe a na OČR dostanú 55 % z ich hrubej mzdy. Upravujú sa aj pravidlá odkladu platenia odvodov a preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Podnikatelia budú mať tiež možnosť započítať si doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014. „Ide o prvú pomoc, s ktorou som veľmi spokojný. Sú to rozumné, presne zamerané opatrenia,“ zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík. Ubezpečil, že „sa postupne bude robiť niekoľko desiatok sektorovo zameraných opatrení, ale o to presnejšie cielených.“

Prvá pomoc podnikateľom z dielne ministerstva financií


30.03.2020 - Ministerstvo financií SR pripravilo prvý balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu pre podnikateľov. Opatrenia sú súčasťou balíčka „Prvej pomoci zamestnancom, firmám a SZČO“, ktoré boli koncom minulého týždňa predstavené vládou. Za rezort financií je to poskytnutie bankových záruk, odklad platenia preddavkov dane z príjmu, či možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty. Ide o opatrenia číslo 3., 6. a 7.

A.Doležal: Ak bude súčasný mýtny systém pre štát nevýhodný, zrušíme ho

30.03.2020 - Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal považuje vyriešenie problémov s mýtnym systémom za jednu zo svojich priorít. Pripúšťa, že jednou z možností je, že štát si bude systém prevádzkovať sám. Ministerstvo dopravy uprednostní v prípade mýtneho systému transparentnú a otvorenú debatu o jeho ďalšom smerovaní. Jednou z možností je pokračovať v zmluve so súčasným dodávateľom spoločnosťou SkyToll, avšak za predpokladu, že dôjde k významnej úprave podmienok zmluvy, a to v prospech štátu. V súčasnosti totiž z každého vybraného eura putuje súkromníkovi takmer polovica. “Takto nastavené podmienky mýtneho systému sú pre mňa neprijateľné, pretože sú pre štát krajne nevýhodné,” tvrdí minister Andrej Doležal.

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

30.03.2020 - Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex korona

31.03.2020 - Posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie, či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení, ktorý navrhlo Ministerstvo financií SR a schválili ministri na rokovaní vlády. Balík opatrení pod názvom Lex korona je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom, či malým a stredným firmám, zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom.

Ministerstvo školstva rokuje s dodávateľmi učebníc o uvoľnení licencií na digitálne učebnice

31.03.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s dodávateľmi rokuje o tom, aby sprístupnili všetky digitálne učebnice, na ktoré má udelenú licenciu. Zdarma ich budú môcť používať nielen učitelia, ale aj rodičia a žiaci. Momentálne sa digitálne verzie učebníc nachádzajú na e-Aktovke, kam majú prístup výlučne učitelia a žiaci, aj to iba počas vyučovania. Cieľom rezortu školstva je uvoľnenie licencií a sprístupnenie digitálnych učebníc a pracovných zošitov na voľné používanie počas trvania mimoriadnej situácie tak, aby tieto učebnice mohli využívať aj rodičia a žiaci z domu.

Karloveská radiála bude zaplatená z európskych peňazí


31. 03. 2020 - Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate Dúbravsko-karloveskej radiály. Svojím podpisom zazmluvnil finančné prostriedky vo výške viac ako 66 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Urobil tak po stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, kde rokovali o viacerých mestských dopravných a stavebných projektoch. „Mestské dopravné projekty sú dôležitou súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako podpora ekologického cestovania obyvateľov. Pre Bratislavu máme vyčlenené prostriedky z eurofondov nie len na Dúbravsko-karloveskú radiálu, ale aj na stavbu električkovej trate v Petržalke, ktorá sa pripravuje,“ povedal minister A. Doležal.

Aukcia na podporu výroby zelenej energie je pre koronakrízu zrušená


01. 04. 2020 - Ministerstvo hospodárstva SR zrušilo  aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Dôvodom je epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. „Rezort hospodárstva sa pre takýto postup rozhodol, aby vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu neznevýhodnil žiadneho záujemcu. Prioritou je pre nás totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie do koncovej ceny elektriny,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.
 
Rezort obrany pomôže s testovaním na ochorenie COVID-19 v rómskych komunitách

01.04.2020 - Ministerstvo obrany SR pomôže už v najbližších dňoch v celkovo 33 rómskych osadách s testovaním na ochorenie COVID-19. Uviedol to na tlačovej konferencii ku Akčnému plánu pre marginalizované rómske komunity v súvislosti so šírením koronavírusu minister obrany SR Jaroslav Naď.

Podpora kúpy elektromobilov pozastavená, 2. kolo výzvy na budovanie nabíjacích staníc zrušené

01. 04. 2020 - Ministerstvo hospodárstva SR dočasne pozastavilo dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je súčasná situácia spôsobená koronakrízou. Doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. V prípade ďalších žiadostí pokračuje proces ich administratívneho spracovania, projekt bude pokračovať po skončení krízy. Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc.

Minister Roman Mikulec a štátny tajomník Lukáš Kyselica sa stretli s vedením Hasičského a záchranného zboru


02. 04. 2020 - Minister vnútra SR Roman Mikulec sa spolu so štátnym tajomníkom MV SR Lukášom Kyselicom stretli s vedením Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) - prezidentom Pavlom Nerečom, viceprezidentom Adriánom Mifkovičom - a všetkými riaditeľmi Krajských riaditeľstiev HaZZ.

Ministerka spravodlivosti sa stretla s ombudsmankou

02. 04. 2020 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková prijala verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú. Diskutovali spolu o národnom preventívnom mechanizme na miestach s obmedzenou osobnou slobodou, ale aj o prieťahoch v súdnom konaní. Odstránenie prieťahov v súdnych konaniach je spolu s celkovým zlepšením fungovania súdnictva jednou z priorít ministerky Márie Kolíkovej. Ombudsmanka zas ministerku informovala, že sa na ňu často obracajú ľudia práve pre nečinnosť súdov.

Zelenú v parlamente dostali ďalšie opatrenia ministerstva

02.04.2020 - Poslanci NR SR schválili ďalšie opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu zamestnancov, zamestnávateľov, rodín aj nezamestnaných v čase pandémie koronavírusu. Ide o zmeny v Zákonníku práce či v oblasti sociálneho poistenia. Po úprave poskytovania ošetrovného a nemocenského v čase pandémie koronavírusu prichádza ministerstvo aj s úpravami v Zákonníku práce. Chce umožniť zamestnávateľom flexibilnejšie reagovať na aktuálnu situáciu tak, aby neboli nútení prepúšťať. Zároveň obsahuje opatrenia, ktoré chránia zamestnancov. „Urobili sme isté úpravy pri organizácii pracovného času, nariaďovaní dovolenky, pravidiel práce z domu aj pri náhrade mzdy pri prekážke v práci. Tieto zmeny pomôžu rýchlejšie reagovať na vzniknutú situáciu a pomôžu udržať pracovné miesta,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ak sa zo zahraničia vraciate s domácim zvieraťom, do štátnej karantény si ho vziať nemôžete

02. 04. 2020 - Žiadne z karanténnych zariadení štátu nie je určené pre zvieratá. V súčasnej situácii robí štát všetko pre to, aby zabezpečil čo možno najvhodnejšie podmienky pre svojich občanov. Slovenská republika umožňuje občanom stráviť čas karantény v štátnych zariadeniach, aby nevystavili riziku svojich rodinných príslušníkov a aby sa zabránilo nekontrolovanému a nekontrolovateľnému šíreniu nákazy.

Nákladné vozidlá majú aj v nedeľu 5. apríla povolenú výnimku na prejazd


02. 04. 2020 - Prezídium Policajného zboru povolilo  všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  na nedeľu  5. apríla 2020 s cieľom znížiť koncentráciu vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie Slovenskej republiky. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky.

Minister obrany Jaroslav Naď rokoval s americkou veľvyslankyňou B. A. Brinkovou


02.04.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa po prvýkrát od svojho vymenovania do funkcie oficiálne stretol na pôde rezortu s veľvyslankyňou Spojených štátov amerických Bridget A. Brinkovou. Stredná Európa je podľa veľvyslankyne prioritný región pre súčasnú americkú administratívu. Na stretnutí sa venovali spolupráci oboch krajín v boji s ochorením COVID-19, a tiež prioritám rezortu na nadchádzajúce obdobie. Šéf rezortu obrany informoval aj o opatreniach, ktoré v tejto súvislosti prijala vláda SR a Ústredný krízový štáb SR.

Novým štátnym tajomníkom na ministerstve dopravy sa stal Jaroslav Kmeť

02. 04. 2020 - Na pozícii štátneho tajomníka v rezorte dopravy bude pôsobiť Jaroslav Kmeť. K spolupráci si ho vybral minister dopravy a výstavby A. Doležal na základe odborných skúseností. Jaroslav Kmeť doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie IT verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rámci profesionálneho pôsobenia zastával viaceré manažérske posty a má skúsenosti v oblasti marketingu a stratégie.
Jaroslav Kmeť nastupuje na post štátneho tajomníka v rezorte dopravy po odstúpení Jána Marosza (OĽaNO).
 
Poradcom ministra dopravy pre komunikáciu sa stal Ivan Rudolf

02. 04. 2020 - Poradcom ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala pre strategickú a krízovú komunikáciu sa stal bývalý novinár Ivan Rudolf. Rudolf pôsobil vo viacerých slovenských médiách ako redaktor pre vnútornú politiku, naposledy v televízii Markíza. V minulosti bol riaditeľom tlačového odboru a hovorcom Ministerstva obrany, v komunikácii radil aj  bývalej premiérke Ivete Radičovej. Naposledy pôsobil v oblasti vzťahov s verejnosťou, ako majiteľ a výkonný riaditeľ PR agentúry.

NRSR

Podpredseda parlamentu J.Šeliga poukázal na potrebu solidarity

01. 04. 2020 - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) poukázal na potrebu solidarity, ktorá je aj hlavnou myšlienkou zriadeného Fondu vzájomnej pomoci. Konštatoval, že ak môžu poslanci parlamentu urobiť niečo navyše, aby pomohli ľuďom, nevidí dôvod tak neurobiť. "Našou úlohou, ako poslancov NR SR, je diskutovať o systémových opatreniach a rozhodovať o legislatívnych riešeniach krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Ale ak v tejto krízovej situácii môžeme urobiť aj niečo naviac, nevidím dôvod, prečo takúto príležitosť nevyužiť," povedal Šeliga.

Poslanci zaradili do programu schôdze dva vládne návrhy zákonov

02. 04. 2020 – Do programu štvrtej schôdze NR SR pribudli dva vládne návrhy zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie k týmto právnym normám. Ide o vládny návrh zákona o sociálnom poistení a vládny návrh o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva.
Na návrh štyroch poslaneckých klubov OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí to vo štvrtok uviedol podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Poslanci to odobrili všeobecným súhlasom.

Prezident

Prezidentka sa stretla s ministrom financií

31.03.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 31. marca 2020 pracovne stretla s ministrom financií Eduardom Hegerom. Zaujímala sa o balík opatrení, ktorý vláda ohlásila v súvislosti so zmiernením ekonomických dôsledkov súčasnej krízy.  
Diskutovali spolu o detailoch konkrétnych opatrení, ako sú napríklad kritériá na preplácanie mzdy pri poklese tržieb alebo určovanie medziročného poklesu tržieb v prípade, ak niekto podniká kratšie ako rok. Hovorili však aj o potrebe venovať pozornosť profesiám, ktoré svojou činnosťou nedosahujú pravidelné tržby, ale sú pre spoločnosť dôležité, napríklad ľudia pracujúci v kultúre, športe a mimovládnych organizáciách.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk