4.5.2020
ID: 4783upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda SR na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej schválila zefektívnenie fungovania Súdnej rady. Zmeny vyplynuli z stretnutia ministerky spravodlivosti a predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej. Novela, ktorú kabinet odobril, jednoznačne umožní rokovanie Súdnej rady aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku, teda online formou. V tomto prípade sa tak na zasadnutiach budú môcť zúčastniť aj členovia rady, ktorí na rokovaniach nemôžu byť fyzicky prítomní.

Vláda

Vláda SR schválila ďalšie dôležité zmeny v justícii


28. 4. 2020 - Vláda SR na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej schválila zefektívnenie fungovania Súdnej rady. Zmeny vyplynuli z dnešného stretnutia ministerky spravodlivosti a predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej.
Novela, ktorú dnes kabinet odobril, jednoznačne umožní rokovanie Súdnej rady aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku, teda online formou. V tomto prípade sa tak na zasadnutiach budú môcť zúčastniť aj členovia rady, ktorí na rokovaniach nemôžu byť fyzicky prítomní.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

28.04.2020 - MPRV SR nezaháľalo a pohotovo reagovalo na potrebu zmien v zákone o pozemkových spoločenstvách, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu.  V sobotu bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Účinnosť nadobudol ihneď v deň vyhlásenia. V čase mimoriadnych opatrení, súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19, sa v rezorte pôdohospodárstva ukázalo potrebné riešiť najmä situáciu neštátnych vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, konkrétne pozemkových spoločenstiev. Preto MPRV SR pristúpilo k vypracovaniu návrhu novely zákona o pozemkových spoločenstvách.

Štátna tajomníčka I. Brocková o opatreniach medzinárodných organizácií a inštitúcií v boji s COVID-19


29.4.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková pokračovala 28. a 29. apríla 2020 v konzultáciách s partnermi v Eúropskej komisii a OECD na aktuálne globálne témy s dôrazom na pandémiu COVID19. Vo videohovore s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (DG DEVCO) Koenom Doensom diskutovali najmä o pomoci Európskej únie pre partnerské krajiny, ktoré v dôsledku nedostatočne rozvinutých systémov zdravotníctva, či iných paralelne prebiehajúcich kríz, nedokážu dostatočne efektívne čeliť pandémii.

Ako správne na preddavky dane

29.04.2020 - Blíži sa termín na zaplatenie preddavkov a Ministerstvo financií SR (MF SR) preto prináša daňovníkom ďalšie dobré správy. Tentokrát sa týkajú platenia preddavkov na daň z príjmu. Pozitívom je, že nikto nebude platiť vyššie preddavky než doteraz. Všetci tí,  ktorí podali daňové priznanie a zaplatili daň do konca marca 2020, riešia otázku či a v akej výške platiť preddavky v ďalšom období.
V tejto súvislosti rozlišujeme 4 skupiny daňovníkov.

Kontrola cezhraničnej prepravy zdravotníckych pomôcok


29.04.2020 - Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru dnes na slovensko-rakúskom hraničnom priechode Jarovce – Kittsee vykonali operatívnu kontrolu. Zameraná bola na odhaľovanie environmentálnej trestnej činnosti v súvislosti s nelegálnym dovozom odpadového materiálu - a to najmä zdravotníckeho odpadu. Mimoriadnej akcie sa zúčastnil minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s generálnym riaditeľom SIŽP Róbertom Ružičkom.

Ochrana včely medonosnej je jednou z priorít pre poľnohospodárstvo

29.04.2020 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v utorok rokoval so zástupcami Slovenského zväzu včelárov o aktuálnych prioritách a cieľoch včelárstva na Slovensku. Ochrana včely medonosnej je súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Agrorezort plánuje upraviť legislatívu v SR tak, aby sa ochrana života včely medonosnej stala realitou.

OECD pokračuje v podporovaní agrárnej vedy a výskumu aj počas koronakrízy

29.04.2020 - Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu (CRP) spúšťa aj tento rok výzvu na podávanie žiadostí na rok 2021 o kofinancovanie medzinárodných vedeckých konferencií a individuálnych vedeckých štipendií.
Tento rok sú poslednýkrát v tomto znení platné vedecké témy: riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť, riadenie rizika v prepojenom svete a transformačné technológie a inovácie.

Stanovisko MF SR k aplikácii zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

29.04.2020 - Ministerstvo financií SR zverejnilo informácie pre občanov a správcov bytových domov, ako majú postupovať v čase pandémie. Ide o časté otázky, ktoré súvisia napríklad s hlasovaním vlastníkov alebo so zabezpečením nevyhnutných potrieb domu. Zákon okrem iného hovorí aj o spôsobe a možnostiach doručovania ročného zúčtovania.

Minister dopravy Andrej Doležal odvolal riaditeľa Slovenskej pošty

29. 4. 2020 - Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal odvolal k 30. aprílu 2020 doterajšieho riaditeľa Slovenskej pošty Petra Helexu. Novým povereným riaditeľom bude Martin Ľupták. Poštu bude viesť od 1. júna 2020 až do riadneho výberového konania. Minister dopravy Andrej Doležal pri nástupe do funkcie deklaroval, že v prípade, ak v rezorte dôjde k zlyhaniu na manažérskych pozíciách, bude vyvodzovať zodpovednosť.

Pri preprave, nakladaní a vykladaní tovaru v medzinárodnej doprave máte výnimku z karantény, potrebujete však potvrdenie od zamestnávateľa


30. 04. 2020 - Výnimku z povinnej karantény majú okrem iných:
vodiči nákladnej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla alebo iní členovia leteckého personálu, posádka v lodnej nákladnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej nákladnej doprave pri preprave, nakladaní a vykladaní tovaru. Tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov,  sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave.

Minister Ján Budaj odvolal šéfa SAŽP

30.04.2020 - Minister životného prostredia Ján Budaj odvolal generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), Richarda Müllera.
Minister zároveň nariadil preverenie nejasného hospodárenia SAŽP, osobitne uskutočnených objednávok a medializovaného nákupu reklamných predmetov na propagáciu ochrany životného prostredia v sume viac ako 595-tisíc eur.
Na miesto generálneho riaditeľa SAŽP Ministerstvo životného prostredia vyhlási výberové konanie.

Ako požiadať ministerstvo vnútra o posúdenie výnimky z povinnej karantény?


30. 04. 2020 - Viacero kategórií zamestnancov a ďalších osôb pri prechode štátnej hranice má výnimky z povinnej karantény. Výnimky určil hlavný hygienik opatrením. V odôvodnených prípadoch, ktoré opatrenie hygienika neupravuje, môže výnimku z karantény udeliť Úrad verejného zdravotníctva SR, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády v jeho pôsobnosti.

Stretnutie ministra vnútra s vedením policajných odborov

30. 04. 2020 - Minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník Lukáš Kyselica sa v stredu 29. apríla 2020 na pôde ministerstva vnútra stretli s predstaviteľmi Odborového zväzu polície  v SR.

Letná turistická sezóna a summit EÚ s krajinami západného Balkánu ako hlavné témy rozhovoru štátneho tajomníka M. Klusa s chorvátskou partnerkou A. Metelko-Zgombić

30.04.2020 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus absolvoval dnes (vo štvrtok 30. apríla 2020) telefonický rozhovor so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Andrejou Metelko-Zgombić. Tá aktuálne počas chorvátskeho predsedníctva vedie Radu pre všeobecné záležitosti (GAC). 

Minister obrany Jaroslav Naď odvolal šéfku akciovej spoločnosti Horezza

30.04.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď odvolal s platnosťou k 30. aprílu 2020 predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku akciovej spoločnosti rezortu obrany Horezza Ing. Miloslavu Slížovú, MBA. Dôvodom je nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom, konkrétne netransparentný predaj pozemkov vo Vysokých Tatrách.

Zmierniť vplyv pandémie na dopravcov pomôžu spoločné európske riešenia

30. 04. 2020 - Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal diskutoval s ministrami dopravy Európskej únie o dopravných problémoch v čase koronakrízy. Jedným z hlavných bodov rokovania bolo predĺženie platností licencií, osvedčení, certifikátov a akceptovanie jednotného potvrdenia pre zamestnancov v medzinárodnej doprave pri prechode štátnych hraníc, ktoré budú platné v celej EÚ. 
Európska komisia už predstavila návrh nariadenia, ktoré vyrieši dopravné problémy pri preprave tovaru v rámci Únie v čase obmedzení spôsobených koronavírusom.

Politickí riaditelia obrany členských štátov EÚ rokovali o opatreniach v boji proti šíreniu koronavírusu a využití ozbrojených síl v boji s nákazou

30.04.2020 - Politickí riaditelia obrany členských štátov Európskej únie rokovali o otázkach bezpečnosti a obrany v súvislosti s opatreniami v boji proti COVID-19. Hovorili tiež o využití ozbrojených síl v boji s touto nákazou. Okrem toho diskutovali aj o v súčasnosti prebiehajúcej strategickej revízii Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO). Na videokonferencii sa zúčastnil riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany SR Július Demetrian.

Poslanci schválili návrh ministerky spravodlivosti na zmeny v Súdnej rade SR

30. 04. 2020 - Zefektívnenie fungovania Súdnej rady SR na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v skrátenom legislatívnom konaní schválili poslanci Národnej rady SR. Novela, ktorú dnes parlament odobril, jednoznačne umožní rokovanie Súdnej rady aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku, teda online formou. V tomto prípade sa tak odo dňa účinnosti novely budú môcť na zasadnutiach zúčastniť aj členovia rady, ktorí na rokovaniach nemôžu byť fyzicky prítomní.

Zo Slovenska chceme krajinu, kde sa oplatí podnikať, pracovať a žiť

30.04.2020 - Výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia, zmeny v oblasti energetiky a zlepšenie funkčnosti ministerstva hospodárstva smerom k občanom. To sú tri hlavné priority nového vedenia rezortu na čele s ministrom Richardom Sulíkom, ktoré obsahuje aj programové vyhlásenie vlády. Národná rada SR ho schválila ústavnou väčšinou.

NRSR

Minister financií Heger s členmi eurovýboru o opatreniach EÚ na riešenie krízy


28. 04. 2020 - V utorok (28. 4. 2020) sa v parlamente uskutočnila 5. schôdza Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorú zvolal jeho predseda Tomáš Valášek (Za ľudí). O pozíciách a stanoviskách Slovenska k opatreniam EÚ na riešenie hospodárskej krízy vyvolanej koronavírusom informoval minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Európske inštitúcie predstavili v poslednom období niekoľko opatrení s cieľom oživiť hospodárstvo. V otázke emisie spoločných európskych dlhopisov, tzv. „koronabondov“, nie je zhoda; diskusia sa preto orientuje na tzv. Fond obnovy. Konkrétny návrh by mala predstaviť Európska komisia už 6. mája 2020. Alternatívnych scenárov ako by mohol fond v praxi fungovať je dnes niekoľko. „EÚ je na križovatke a potrebujeme sa pohnúť.“

Poslanci zvolili R. Slobodu za predsedu výboru na kontrolu činnosti VOS

28. 04. 2020 - Predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VOS) sa stal Radovan Sloboda (SaS). Rozhodli o tom poslanci v utorkovom tajnom hlasovaní. Na pozíciu kandidoval opätovne aj šéf ĽSNS Marian Kotleba, vo voľbe nezískal dostatok hlasov.

I. Matovič: Priority v PVV sú spoločným záväzkom koalície

30. 04. 2020 - Priority v programovom vyhlásení vlády (PVV) sú spoločným záväzkom celej koalície. Jeho odsúhlasením v pléne Národnej rady (NR) SR sa k jeho napĺňaniu prihlásili aj poslanci. Po vyslovení dôvery vláde to skonštatoval premiér Igor Matovič (OĽaNO). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa poďakoval za dôveru a za podporu poslancov naprieč politickým spektrom pri zákonoch na riešenie krízy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda I. Matoviča získala dôveru, podporilo ju 93 poslancov


30. 04. 2020 - Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) má dôveru poslancov Národnej rady SR. Za Programové vyhlásenie vlády (PVV), a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 93 členov snemovne zo 141 prítomných. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.
Dokument vychádza z programových priorít novej vlády na roky 2020 až 2024. Zahŕňa priority jednotlivých rezortov, rozdelený je do viacerých oblastí. Prioritami PVV sú zodpovedný prístup k verejným financiám, boj s korupciou a transparentnosť, zabezpečenie rovnosti pred zákonom a zvýšenie dôvery v štát, ale aj včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť, vzdelanie, vytvorenie atraktívneho podnikateľského prostredia, zvýšenie potravinovej sebestačnosti či spravodlivý systém podpory poľnohospodárov.

Rokovania Súdnej rady SR môžu byť v čase mimoriadnej situácie online

30. 04. 2020 – Rokovania Súdnej rady SR môžu byť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vedené online v prípade neprítomnosti niektorého z členov. V prípade absencie vedenia by mohol viesť radu jej najstarší člen. Vyplýva to z novely zákona o súdnej rade, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o právnej úprave rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezident

Aj napriek dobrému vývoju musíme myslieť na zariadenia sociálnych služieb

27.04.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 27. apríla 2020 v Prezidentskom paláci stretla s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom a s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Diskutovali spolu o aktuálnej situácii v zariadeniach sociálnych služieb. Podľa prezidentky aj napriek dobrému vývoju v súvislosti so šírením koronavírusu je stále dôležité venovať tejto téme zvýšenú pozornosť. "Nemôžeme zabúdať na zariadenia sociálnych služieb, kde sa vyskytli prípady nákazy a mali tragické následky."

Pomoc, ktorú dnes od EÚ dostávame, je bezprecedentne vysoká

29.04.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 29. apríla 2020 telefonicky hovorila s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a neskôr sa v Prezidentskom paláci stretla aj s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom. Prezidentka s nimi hovorila o úlohe Európskej únie počas pandémie a ekonomickej pomoci. „Súčasná kríza nám okrem iného pripomína, aké veľmi dôležité je byť súčasťou širšieho spoločenstva.

Incident v Krompachoch považuje prezidentka za zlyhanie, ktoré je potrebné vyšetriť

29.04.2020 - Incident v Krompachoch z tohto týždňa považuje prezidentka Zuzana Čaputová za zlyhanie, ktoré je potrebné vyšetriť. Dnes ráno požiadala policajného prezidenta Milana Lučanského o vysvetlenie. Prisľúbil, že incident dôkladne prešetrí policajná inšpekcia. V takých náročných podmienkach, aké spôsobuje karanténa ľudí žijúcich v chudobných obydliach, je podľa prezidentky obzvlášť dôležité konať nielen zákonne, maximálne profesionálne, ale najmä ľudsky."

Prezidentka sa zaujíma, ako firmy a zamestnanci zvládajú krízu a jej dopady


30.04.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 30. apríla 2020 pri príležitosti zajtrajšieho Sviatku práce navštívila niektoré firmy, ich zamestnancov a podnikateľov vo Veľkom Krtíši. Podľa prezidentky pandémia a zmrazenie ekonomiky spôsobilo, že veľa pracujúcich ľudí má obavy o svoje zamestnanie, o svoj doterajší príjem a pracovnú perspektívu. „Zvládame už boj s vírusom a myslím si, že je teraz potrebné, aby sme našu pozornosť viac zamerali na adresnú a včasnú pomoc štátu. Vláda, zamestnávatelia i zamestnanci musia prejaviť dobrú vôľu spolupracovať podľa svojich najlepších možností na tom, aby Slovensko prežilo globálny ekonomický prepad s čo najmenšími dopadmi.“


Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk