11.5.2020
ID: 4789upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

MPSVR SR reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vláda dnes schválila návrh nariadenia, ktorým sa dočasne upravia niektoré podmienky výkonu v tejto oblasti. Aj keď všetky subjekty pôsobiace v oblasti, či už štátne alebo akreditované, vykonávajú opatrenia v maximálnej možnej miere, nie je možné v aktuálnej situácii dodržiavať všetky podmienky výkonu tak, ako ukladá zákon.

Vláda

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k Svetovému dňu slobody tlače


03. 05.2020 - Slovenská republika sa 30. apríla 2020 pripojila k vyhláseniu Koalície pre slobodu médií zverejneného pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače. Slovenská republika je od roku 2019 členom Koalície pre slobodu médií a v rámci tohto partnerstva podporuje slobodu slova a bezpečnosť a garanciu výkonu ich práce v bezpečnom prostredí. Ohrozeniam slobody médií je potrebné čeliť na globálnej i miestnej úrovni. Objektívne spravodajstvo a nasadenie novinárov, ktorí v prvej línii zabezpečujú aj aktuálne informácie o pandemickej situácii, je jedným z dôležitých prvkov demokracie a otvára perspektívy efektívnej ochrany ľudských práv.

Záujemcovia o dotácie na zatepľovanie rodinných domov už môžu posielať žiadosti

05.05.2020 - Občania, ktorí zatepľujú alebo pripravujú zateplenie  svojho rodinného domu staršieho ako 10 rokov, môžu opäť žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu vo výške maximálne 8 800 eur. Žiadosti je možné podávať elektronicky od 4. mája, 8:00h do 30. júna 2020, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Európski ministri hovorili o pandémii aj demografii


05.05.2020 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak absolvoval so svojimi európskymi rezortnými kolegami neformálnu videokonferenciu k situácii spôsobenej ochorením COVID-19. Okrem ministrov práce členských krajín sa na nej zúčastnili aj komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, viceprezidentka EK pre demografiu a demokraciu Dubravka Šuica a európsky sociálni partneri. Konferenciu zorganizovalo Chorvátsko, ktoré je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.

Sledovanie kvality podzemných vôd na Slovensku prejde hĺbkovou kontrolou

05.05.2020 - Minister životného prostredia Ján Budaj sa dnes stretol s vedením Najvyššieho kontrolného úradu SR. Kontrolóri si v najbližších mesiacoch posvietia na systém monitorovania podzemných vôd na Slovensku. Na kontrole sa budú podieľať aj experti zo Švédska.

Informácia pre študentov - pendlerov

05.05.2020 - Povinná štátna karanténa sa pri návrate na SR nevzťahuje na osoby, ktoré majú prechodný alebo trvalý pobyt v SR a sú uchádzači o štúdium, žiaci alebo študenti materskej, základnej strednej, resp. vysokej školy v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímacie skúšky, záverečné skúšky alebo zápis). Uvedené sa vzťahuje aj na jednu (1) sprevádzajúcu osobu.

MF SR spúšťa výberové konanie na nového predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

05.05.2020 - Ministerstvo financií SR spúšťa výberové konanie na nového predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Ten by mal nahradiť doterajšieho predsedu Ivana Šramka, ktorého riadne funkčné obdobie sa skončilo 26. júna 2019.
Uchádzači o pozíciu predsedu rozpočtovej rady sa môžu počas najbližších troch týždňov prihlásiť na ministerstve financií a následne po tomto období bude zorganizované verejné vypočutie všetkých kandidátov.

Upozornenie ministra životného prostredia: Za vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v národných parkoch hrozia pokuty


06.05.2020 - Vypaľovanie odpadu zo záhrad, ako aj trávnatých porastov a parkovej zelene, sa považuje za nezákonné konanie. V národných parkoch, kde platí 3. stupeň ochrany alebo vyšší, je zakázané zakladať oheň mimo uzavretých stavieb. Envirorezort preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli takejto činnosti, ktorá poškodzuje životné prostredie, ohrozuje ľudské životy, živočíchy a je nezákonné.

Štátny tajomník Marian Majer rokoval s ukrajinským obranným, vojenským a leteckým atašé B. Kharchukom


06.05.2020 - Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer na pôde rezortu obrany rokoval s ukrajinským obranným, vojenským a leteckým atašé v SR plk. Bogdanom Kharchukom. Stretnutie, predmetom ktorého bola primárne diskusia o súčasnej situácii na Ukrajine, sa uskutočnilo na základe iniciatívy ukrajinskej strany. Počas rozhovoru venovali pozornosť aktuálnym otázkam v oblasti obrany a bezpečnosti, a tiež možnostiam rozvoja bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami. Tá je vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 obmedzená. Aj preto sa zhodli na potrebe jej znovu naštartovania hneď, ako to momentálna situácia umožní.

Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť M. N. a ďalší proti Belgicku; Slovenská republika v konaní intervenovala ako tretia strana


06. 05. 2020 - V prípade intervenovalo v pozícii tretích strán niekoľko štátov – Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Holandsko, Nórsko, Slovenská republika a Spojené kráľovstvo, a tiež sedem mimovládnych organizácií a iných združení. Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásila rozhodnutie v prípade M. N. proti Belgicku, v ktorom sťažovatelia – sýrski občania žalovali Belgicko pre údajné porušenie zákazu zlého zaobchádzania, zakotveného v článku 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája 2020

06.05.2020 - Ministerstvo školstva upozorňuje, že posledný termín podania prihlášok na všetky stredné školy, vrátane osemročných gymnázií, je 15. máj 2020. V zmysle školského zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou, a preto preň takisto platí termín podania prihlášky 15. máj 2020, ako aj pre ostatné stredné školy.

J. Oravec: Na štátnu pomoc by mali mať nárok aj výstavnícke firmy

06. 05. 2020 - Slovenské firmy podnikajúce v oblasti výstavníctva by mali mať nárok na štátnu pomoc rovnako, ako iné spoločnosti postihnuté opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Povedal to na brífingu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ktorý tak reagoval na výzvu týchto firiem. O pomoci však musí ešte rozhodnúť koaličná rada. „Táto požiadavka je logická a oprávnená. Preto sa s ňou ministerstvo hospodárstva stotožňuje," povedal Oravec.

Výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v medzinárodnom hodnotení OECD PISA 2018


07.05.2020 - Slovenská republika sa zapojila aj do tretieho cyklu testovania finančnej gramotnosti v rámci medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Finančná gramotnosť je doplnkovou doménou štúdie PISA, Slovensko sa dobrovoľne zapojilo do každého z doteraz realizovaných meraní finančnej gramotnosti (v rokoch 2012, 2015, 2018).

Minister zdravotníctva vymenoval nové vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne

07.05.2020 - Zdravotná poisťovňa s najväčším poistným kmeňom má od 7. mája nové vedenie. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí vymenoval s účinnosťou od najbližšej polnoci do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VšZP Richarda Strapka, do pozície podpredsedníčky predstavenstva a členky predstavenstva Beátu Havelkovú a do funkcie člena predstavenstva Ľubomíra Kováčika.

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb


07.05.2020 - Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala potrebu prijať celý rad opatrení o.i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám – starým a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Preto dnes vláda prijala niekoľko ďalších opatrení, ktorými chce aj počas tejto výnimočnej doby prispieť k dostupnému a bezpečnému poskytovaniu sociálnych služieb, a po všetkých stránkach maximálne ochrániť ich klientov aj zamestnancov.

Ďalšie opatrenia v sociálnoprávnej ochrane detí


07.05.2020 - MPSVR SR reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vláda dnes schválila návrh nariadenia, ktorým sa dočasne upravia niektoré podmienky výkonu v tejto oblasti. Aj keď všetky subjekty pôsobiace v oblasti, či už štátne alebo akreditované, vykonávajú opatrenia v maximálnej možnej miere, nie je možné v aktuálnej situácii dodržiavať všetky podmienky výkonu tak, ako ukladá zákon.

Štátny tajomník Lukáš Kyselica prijal na pôde MV SR kórejského veľvyslanca


07. 05. 2020 - Štátny tajomník MV SR Lukáš Kyselica prijal vo štvrtok 7. mája 2020 veľvyslanca Kórejskej republiky Chung Byung Hwa. Obe strany navzájom ocenili dobré vzťahy medzi krajinami, štátny tajomník Kyselica zdôraznil, že nám záleží na rozvíjaní kvalitnej bilaterálnej spolupráce.

Úrad verejného zdravotníctva aktualizoval pokyny pre štátne orgány, orgány miestnej samosprávy a pre výkon občianskych pohrebných obradov

07. 05. 2020 - Pri zasadnutiach štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy sa povoľuje prítomnosť verejnosti, v týchto priestoroch je potrebné zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

MH SR predstavilo návrh, ktorý pomôže cestovným kanceláriám aj klientom

07. 05. 2020 - Rezort hospodárstva podáva pomocnú ruku cestovným kanceláriám aj ich klientom. Legislatívny návrh, ktorý predstavil štátny tajomník MH SR Ján Oravec, umožní cestovným kanceláriám navrhnúť klientom odloženie zájazdu až do konca augusta 2021. Ministerstvo zároveň definovalo skupiny osôb, ktoré môžu požiadať o okamžité vyplatenie peňazí za zájazd. O návrhu bude na najbližšom zasadnutí rokovať koaličná rada.  

Návšteva ministra vnútra u ružomberských policajtov a hasičov


08. 05. 2020 - Vo štvrtok 7. mája 2020 večer minister vnútra Roman Mikulec neočakávane navštívil policajtov a hasičov v nočnej službe v Ružomberku.  Využil čas pri presune do Liptovského Mikuláša, kde sa počas štátneho sviatku Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája konal slávnostný akt spojený kladením vencov k Pamätníku osloboditeľov Liptovskom Mikuláši.
 
Koronavírus - ďalšie otvorené prevádzky, výnimky z karantény, núdzový stav v zdravotníctve a sociálnej sfére, kontroly a obmedzenia na hraniciach

08. 05. 2020 - Od  štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.   Počet pacientov nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpol na 1455.  Údaje do mapy ministerstvu vnútra poskytuje  Národné centrum zdravotníckych informácií.

NRSR

Predseda parlamentu Boris Kollár sa dnes stretol so zástupcami Združenia samosprávnych krajov „SK 8“

04. 05. 2020 -  Vytvorenie expertnej skupiny pri parlamentnom výbore pre verejnú správu a reforma verejnej správy. Práve toto boli nosné témy historicky prvého rokovania zástupcov SK 8 s vedením Národnej rady SR. Dopoludňajšieho stretnutia sa zúčastnili predsedovia a vicežupani ôsmych samosprávnych krajov a spolu s predsedom parlamentu sa venovali aj zmene financovania samospráv.

Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík prijal veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget Brink

06. 05. 2020 - Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Laurenčík prijal v utorok splnomocnenú veľvyslankyňu Spojených štátov amerických na Slovensku J.E. pani Bridget Brink. Podpredseda Milan Laurenčík už v úvode stretnutia ocenil návštevu veľvyslankyne USA a uviedol, že sa jednalo o jeho prvé oficiálne prijatie na pôde parlamentu odkedy nástupil do funkcie. V spoločnej diskusii sa venovali témam - pandémia Covid-19 a jej úspešný priebeh na Slovensku, smerovanie zahraničnej politiky SR ako aj bezpečnostná a ekonomická spolupráca s USA.

Predseda NR SR Boris Kollár dnes na pôde parlamentu prijal ruského veľvyslanca A. L. Fedotova

06. 05. 2020 - Pokračujúca úspešná medziparlamentná spolupráca aj pozitívne zhodnotenie bilaterálnych vzťahov oboch krajín boli predmetom dnešného úvodného stretnutia predsedu parlamentu B. Kollára a ruského veľvyslanca na Slovensku A. L. Fedotova. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár dnes dopoludnia prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeja Leonidoviča Fedotova. Išlo o tradičné úvodné stretnutie na pôde parlamentu, ktoré býva zvykom pre nového predsedu NR SR po nástupe do funkcie. Obaja predstavitelia sa na spoločnom stretnutí zhodli na ďalšej kontinuite dvojstranných vzťahov, v  ktorých má svoje nezastupiteľné miesto práve medziparlamentná spolupráca.

Predseda parlamentu Boris Kollár si dnes uctil pamiatku obetí druhej svetovej vojny


08. 05. 2020 - Pietnym kladením vencov k pamätníkom na vojenských cintorínoch na Slavíne a v Liptovskom Mikuláši si dnes predseda Národnej rady SR Boris Kollár pripomenul 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Spomienkových pietnych aktov sa zúčastnili zároveň aj podpredsedovia parlamentu spolu s poslancami. 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny si predseda Národnej rady SR Boris Kollár dnes dopoludnia pripomenul spomienkovým aktom kladenia vencov a kytíc na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Úctu všetkým obetiam tohto doteraz najväčšieho ozbrojeného konfliktu v histórii ľudstva tu spoločne s predsedom NR SR vyjadrili aj podpredsedovia parlamentu P. Pellegrini, M. Laurenčík a J. Šeliga.

Prezident

Prezidentka si uctila pamiatku M. R. Štefánika

04.05.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v pondelok 4. marca 2020 v Ivanke pri Dunaji uctila pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 101. výročia jeho tragického úmrtia. Podľa prezidentky je pre našu prítomnosť aj budúcnosť dôležité, pripomínať si veľké osobnosti našich dejín.

Prezidentka podpísala dva zákony

04.05.2020 - Prezidentka dnes podpísala dva zákony, ktoré NR SR schválila v priebehu minulého týždňa. Medzi nimi aj novelu, ktorá umožňuje online rokovania Súdnej rady SR.

Prezidentka vymenovala šesť nových sudkýň a sudcov

05.05.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. mája 2020 vymenovala šesť sudkýň a sudcov do ich funkcií. Podľa prezidentky sa tak ujímajú profesie, ktorá je pre spoločnosť a fungovanie demokracie nenahraditeľná.   „Vaše uvedenie do funkcie sa deje v čase, keď je stav súdnictva a potreba jeho očisty jednou z najdôležitejších tém v spoločnosti. V čase, keď sa postupne odkrýva hĺbka a rozsah problémov. Kedy všetci potrebujeme postupne počuť, ako je možné, že došlo k takým zlyhaniam a ako tomu do budúcna zabrániť.“

Prezidentka v rozhovore pre Aktuality hovorila aj o voľbe generálneho prokurátora

07.05.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla rozhovor portálu Aktuality.sk. Hovorila v ňom aj o voľbe generálneho prokurátora.

Prezidentka si pripomenula 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

08.05.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v piatok 8. mája 2020 pripomenula 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom. Spolu s predsedom NR SR Borisom Kollárom a predsedom vlády SR Igorom Matovičom najskôr položili vence k pamätníku na vojnovom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši.Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk