29.6.2020
ID: 4834upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej zavádza nový transparentný systém určovania počtu voľných miest sudcov na súdoch. Končí sa tak doterajšia prax prideľovania voľných sudcovských miest „len“ na základe osobných stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu a sile ich argumentácie.

Vláda

Bankový odvod nahradí Rozvojový fond Slovenska

22. 06. 2020 - Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger podpísal s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA) spoločné Memorandum o porozumení. V ňom sú definované kroky, ktoré budú viesť k zrušeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankového odvodu) a vytvoreniu nového Rozvojového fondu Slovenska.

Centrum pre finančné inovácie a NBS spúšťajú konzultáciu k regulačnému sandboxu

22. 06. 2020 - Centrum pre finančné inovácie (CFI) zriadené Ministerstvom financií SR dlhodobo pracuje na opatreniach na zlepšenie prostredia pre finančné inovácie na Slovensku. Jedným z opatrení ktoré CFI identifikovalo a podrobne zanalyzovalo a ktoré by mohli výraznou mierou prispieť k zvýšeniu atraktivity Slovenského FinTech prostredia je aj zriadenie regulačného Sandboxu. Regulačný Sandbox predstavuje možnosť testovať finančné inovácie pod dohľadom orgánu dohľadu a možnosť počas niekoľkých mesiacov opakovane konzultovať s expertmi NBS z rôznych oblastí uskutočnenie inovatívnych riešení. Cieľom je aby bol dosiahnutý súlad s reguláciou a aby inovatívne produkty prispeli k rozvoju finančných služieb a zároveň, aby bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu.

Jasné pravidlá pri určovaní voľných sudcovských miest na súdoch

22. 06. 2020 – Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej zavádza nový transparentný systém určovania počtu voľných miest sudcov na súdoch. Končí sa tak doterajšia prax prideľovania voľných sudcovských miest „len“ na základe osobných stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu a sile ich argumentácie.

Simulačné centrum Akadémie ozbrojených síl poskytuje výcvik už aj pre oblasť civilného letectva

23. 06. 2020 - Výcviková organizácia pre riadiacich letovej prevádzky v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši prešla v marci tohto roka certifikačným procesom, vďaka ktorému môžu výcvik na simulátoroch absolvovať nielen profesionálni vojaci predurčení pre riadenie vojenských letov, ale po novom už aj riadiaci letovej prevádzky v oblasti civilného letectva.

Minister Budaj podporuje zelenú obnovu Európy

23. 06. 2020 - Ministri európskej dvadsaťsedmičky, ktorí sú zodpovední za ochranu životného prostredia, sa dnes zúčastnili videokonferencie. Najdôležitejšími témami rokovania boli Európska zelená dohoda, podpora obehového hospodárstva a biologickej rozmanitosti všetkých foriem života.

Prognóza: Ekonomika klesne v roku 2020 o 9,8%

23. 06. 2020 - Slovenská ekonomika v dôsledku globálnej pandémie klesne v roku 2020 o 9,8 %. Nižší bude domáci aj zahraničný dopyt, firmy odložia investície. Trh práce výrazne oslabí, nezamestnanosť vzrastie a mzdové tlaky ustúpia. Podporou bude len vládna spotreba. V druhej polovici roka sa začne ekonomika postupne zotavovať, čo vytlačí rast HDP v roku 2021 na 7,6 %. Ekonomika ostane na celom horizonte podchladená a predkrízovú úroveň doženie až koncom roku 2022. Prognóza je postavená na rozpočtových cieľoch predstavených v Programe stability. Hlavným negatívnym rizikom je opätovné rozšírenie nákazy, ktoré by recesiu prehĺbilo. Naopak, nový Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti by ekonomike by ekonomike pomohol.

Investičná podpora rozvoja európskej infraštruktúry

23. 06. 2020 - Kalibrovanie pozície pred virtuálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí krajín Iniciatívy Trojmoria, na ktorej bude Slovenskú republiku zastupovať štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková, bolo hlavnou témou pracovného stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva financií Slovenskej republiky Ľubošom Jančíkom.

Minister obrany J. Naď: "Regionálna spolupráca vo formáte V4 prináša konkrétne výsledky a má pridanú hodnotu, túto dynamiku si chceme udržať"

24.06.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa v Prahe zúčastnil na rokovaní ministrov obrany Vyšehradskej skupiny (V4). Išlo o záverečné stretnutie ministrov obrany počas predsedníctva Českej republiky vo V4, ktoré od 1. júla 2020 prevezme Poľská republika. Ústrednou témou rokovania preto bolo zhodnotenie výsledkov českého predsedníctva, ako aj priority a aktivity nadchádzajúceho poľského predsedníctva vo V4.

Hygienici od začiatku prázdnin povolia podujatia s počtom tisíc aj viac účastníkov

25. 06. 2020 - S platnosťou od 1. júla 2020  Úrad verejného zdravotníctva SR povoľuje organizovať hromadné podujatia s maximálnym počtom ľudí 1000 v jednom okamihu. Organizátor podujatia musí zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup na podujatie.

Štatutári neziskoviek, ktorí nedoplnili do registrov údaje, sa nedostanú do svojich elektronických schránok

25. 06. 2020 - Neziskové mimovládne organizácie majú už takmer mesiac aktivované e-schránky, no mnohí štatutári sa do nich nedostanú pre nekompletné údaje, ktoré štátu poskytli. Začiatkom júna štát aktivoval na doručovanie viac ako 60-tisíc elektronických schránok právnických osob.

Efektívnejšie zaisťovanie majetku, prikrmovanie aj ohýbanie práva

25. 06. 2020 - V rámci prvých 100 dní od nástupu súčasnej vlády predkladá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková do medzirezortného pripomienkovania rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku. Jeho cieľom je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu. Návrh zákona tiež zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin zneužitia práva (ohýbanie práva) a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (prikrmovanie). Celý materiál je naplnením Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát.

J. Naď: Nikdy nezabudneme na tých, ktorí v prospech bezpečnosti druhých prišli o to najcennejšie, čo mali

26.06.2020 - Minister obrany Jaroslav Naď si spolu so štátnym tajomníkom Marianom Majerom a zamestnancami rezortu obrany pripomenuli počas pietnej spomienky pri Pamätníku zmierenia MO SR pamiatku všetkých príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov, ktorí prišli o život pri plnení služobných úloh.

Ministerstvo dopravy spúšťa nové sezónne vlaky na podporu cestovného ruchu na Slovensku

26. 06. 2020 - Ministerstvo dopravy spúšťa nové vlakové spojenia v regiónoch Slovenska. Fungovať budú od 4. júla počas celej letnej sezóny a pomôžu opätovne naštartovať cestovný ruch u nás. Nové sezónne vlaky sú jedným z projektov, ktoré súčasné vedenie rezortu dopravy v spolupráci s oblastnými organizáciami CR realizuje prioritne na podporu domáceho cestovného ruchu na Slovensku, ktorý patrí k najdôležitejším prierezovým odvetviam nášho hospodárstva.

Mária Kolíková predstavila plánované zmeny v justícii poslancom Európskeho parlamentu

26. 06. 2020 - Plánované reformy v oblasti justície, stav právneho štátu, demokracie a dodržiavania základných ľudských práv, ale aj posun vo vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej boli hlavné témy videokonferencie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej so skupinou poslancov Európskeho parlamentu. Skupine, ktorú vedie holandská poslankyňa Sophia in ´t Veld a patrí do nej aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík, sa na úvod prihovoril predseda vlády SR Igor Matovič. Premiér europoslancom predstavil zámery vlády v oblasti boja proti korupcii a zároveň vyzdvihol návrh zákona o zaisťovaní majetku. Ten ministerstvo spravodlivosti už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Reforma justície nepočká – odpočet prvých 100 dní

26. 06. 2020 - Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková musela okamžite po nástupe riešiť krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom, s rovnakým tempom sa tím na ministerstve pod jej vedením pustil aj do plnenia úloh z Programového vyhlásenia vlády. Cieľom je naplniť záväzok z programového vyhlásenia v oblasti spravodlivosti, ktorým je obnova dôvery v právny štát a to, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Už počas prvých 100 dní od nástupu ministerky sa nielen že podarilo naštartovať prácu na reformách a legislatívnych úpravách, ale ministerstvo pod jej vedením predstavilo aj konkrétne výsledky.

Ján Mičovský, prvý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý prišiel na Muránsku planinu

26. 06. 2020 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa v piatok zúčastnil na pracovnom výjazde v lokalite Muránska planina. Spolu s odborným tímom z ministerstva sa stretol aj s vedením odštepného závodu Lesy SR so sídlom v Revúcej a tiež predstaviteľmi miestnej samosprávy. Okrem diskutovanej zonácie poukázali aj na riešenie ďalších nevyhnutných problémov nielen v tejto lokalite.

O dotácie na nájom môžu koronou postihnutí podnikatelia požiadať elektronicky cez www.slovensko.sk

26. 06. 2020 - Podnikatelia, ktorí museli kvôli koronavírusu uzatvoriť svoje prevádzky, majú možnosť požiadať o dotáciu na nájom, a to aj  prostredníctvom svojej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk. Pre koronakrízu muselo uzavrieť svoju prevádzku asi 50-tisíc predajní a 20-tisíc reštaurácií, preto sa očakáva 70 až 100-tisíc žiadostí o dotáciu za nájomné. Elektronické podanie žiadosti je spôsob, ktorým možno ušetriť čas a získať pomoc čo najskôr.  

Štátom zaručené úvery na pomoc Slovensku idú do praxe

26.06.2020 - Bola podpísaná prvá dohoda s Všeobecnou úverovou bankou , a.s. (VÚB) o poskytovaní úverov s Antikorona zárukami od EXIMBANKY SR. VÚB tak môže poskytnúť slovenským podnikateľom úvery od 2 do 20 miliónov eur s maximálnou úrokovou sadzbou 1,9% p.a. so zárukami od EXIMBANKY SR až do 80% hodnoty úveru. „Sme veľmi radi, že sa nám po takej krátkej dobe od zverejnenia výzvy, podarilo podpísať túto dohodu s jednou z najväčších bánk s dlhoročnou tradíciou na slovenskom trhu," uviedla generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová.

NRSR

Predseda NR SR Boris Kollár sa stretol s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

23. 06. 2020 -  Predseda NR SR Boris Kollár dnes v priestoroch parlamentu prijal návštevu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska J.E. Andrewa Gartha. Poďakoval mu za jeho doterajšiu profesionálnu prácu, ktorou prispel k utužovaniu slovensko-britských vzťahov.

Predseda NR SR B. Kollár na Bratislavskom hrade privítal predsedu českého Senátu M. Vystrčila

24. 06. 2020 - Spoločné riešenia ekonomických dopadov pandémie koronavírusu aj rozširovanie medziparlamentnej spolupráce medzi slovenským a českým zákonodarným zborom na úrovni výborov, boli témami dnešného rokovania predsedu Národnej rady SR B. Kollára a predsedu Senátu Parlamentu ČR Miloša Vystrčila. Po ukončení oficiálneho prijatia predsedovia spoločne otvorili výstavu Poklad Inkov na Bratislavskom hrade a položili vence k pamätníkom T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Bratislave.

Komisia pre energetiku pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti diskutovala s kandidátmi na predsedu ÚRSO

25. 06. 2020 - Dňa 24. júna sa uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie pre energetiku pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, na ktorom prebehla diskusia s kandidátmi na predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na diskusii sa zúčastnili jedenásti kandidáti, ktorí splnili zákonné požiadavky na uvedenú funkciu a úspešne absolvovali výberové konanie na Ministerstve hospodárstva SR. Takáto verejná diskusia sa uskutočnila po prvý krát v histórii obsadzovania postu šéfa ÚRSO. Uchádzačov si tak mohla vypočuť široká odborná verejnosť, ktorá je zastúpená práve v energetickej komisii na pôde Národnej rady SR.

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa prijal poľského veľvyslanca Krzysztofa Strzałku

26. 06. 2020 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa prijal poľského veľvyslanca Krzysztofa Strzałku. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu a potvrdilo vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom.

Kollár:Titul som získal v súlade so zákonom,v politike ho nebudem používať

26. 06. 2020 - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) získal svoj magisterský titul v súlade so zákonom, povedal, že sa nemá za čo ospravedlniť. Vyhlásil to na piatkovej tlačovej konferencii v parlamente v reakcii na podozrenia o plagiátorstve jeho diplomovej práce. V politike titul nemieni viac používať, aby nedával nikomu zámienku na útoky na koalíciu. Šéf parlamentu povedal, že všetky voľby sú o emóciách, nie o tom, koľko má človek titulov za menom alebo pred menom. "Ľudia volia človeka, ktorý, keď niečo povie, tak to dodrží.

Prezident

Prezidentka zaslala sústrastný telegram v súvislosti s tragickým útokom v meste Reading

21.06.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová 21. júna 2020 zaslala Sústrastný telegram britskej kráľovnej Alžbete II. v súvislosti s tragickým útokom v meste Reading.

Prezidentka telefonovala s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom

22.06.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 22. júna 2020 telefonovala s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Témou ich rozhovoru bola aktuálna situácia ohľadom pandemickej krízy, ako aj dôležitosť ochrany klímy a životného prostredia, ktorú by štáty popri hospodárskej pomoci po kríze nemali ignorovať.

Na prípadnú druhú vlnu pandémie musíme byť lepšie pripravení

23.06.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 23. júna 2020 telefonovala s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a hlavným hygienikom Jánom Mikasom, aby sa informovala o stave príprav na prípadný návrat pandémie.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk