13.7.2020
ID: 4844upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

78945f449cb5e5e4f446d2a6bc67af84/imagePreview.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Študenti probačnej a mediačnej práce budú praxovať priamo na súdoch. Od nového akademického roka sa nádejní probační a mediační úradníci aktívne zapoja do práce na jednotlivých súdoch. Súdy v Košickom a Prešovskom kraji pomôžu študentom spojiť teóriu s praxou v záujme lepšie ich pripraviť na budúce povolanie.

Vláda

Agrorezort zásadne rozširuje dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde

06. 07. 2020 - Vlastníci pozemkov si odteraz môžu na jednom mieste overiť, kto na ich pôdu poberal agrodotácie prostredníctvom takzvaných priamych podpôr. Rozšírené údaje o poľnohospodárskej pôde budú pre odbornú i laickú verejnosť užitočnou pomôckou aj pri uzatváraní nájomných zmlúv. Ide o výsledok dlhodobej a intenzívnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR).

Výberová komisia odporučila Vláde SR troch kandidátov

06.07.2020 - Výberová komisia zložená z koaličných i opozičných poslancov a nezávislých ekonómov pod vedením predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča z jedenástich kandidátov na predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť odporučila podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Eduardovi Hegerovi predložiť Vláde SR troch kandidátov.

Vyjadrite svoj názor: EÚ otvorila verejné konzultácie v súvislosti s možným prístupom EÚ k Haagskemu dohovoru z roku 2019

06. 07. 2020 - Európska únia otvorila verejné konzultácie v súvislosti s možným prístupom EÚ k Haagskemu dohovoru o uznávaní a výkone cudzích súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (tzv. „Hague Judgments Convention). Verejné konzultácie budú prebiehať do 5. októbra 2020.

Rezort hospodárstva pripravuje vodíkovú konferenciu

06. 07. 2020 - Vodíkové technológie, ich potenciál a možnosti ďalšieho rozvoja budú hlavnou témou odbornej konferencie „Vodíková budúcnosť Slovenska“, ktorú pripravuje ministerstvo hospodárstva. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík chce aj takýmto spôsobom zintenzívniť komunikáciu o vodíkovej problematike a podporovať iniciatívy, ktoré by pomohli pri rozšírení využívania vodíka na Slovensku.

MDV SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

07.07.2020 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia.

Ministri spravodlivosti EÚ hovorili o boji proti dezinformáciám a nenávistnému prejavu

07. 07. 2020 - Dodržiavanie princípov právneho štátu a reakcie na nenávistné prejavy a dezinformácie počas koronapandémie boli hlavné témy ministrov spravodlivosti členských krajín Európskej únie. Pozície Slovenska k týmto témam počas pondelňajšej videokonferencie prezentovali ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a štátny tajomník Michal Novotný. Zástupcovia Európskej únie ministrom zároveň prezentovali Stratégiu Európskej únie o právach obetí a posilnenie ochrany a podpory obetí terorizmu.

Čerpanie pomoci sťažuje veľká byrokracia

08. 07. 2020 – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Fecko absolvoval pracovný výjazd na Myjave. S členmi Národnej siete miestnych akčných skupín Slovenskej republiky (NS MAS SR) hovoril o zlepšovaní podmienok pri čerpaní fondov EÚ na podporu rozvoja vidieka.

Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2019

08. 07. 2020 - Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 8. júla 2020 vzala na vedomie Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“) za rok 2019.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o novej ponuke ekonomickej diplomacie

08. 07.2020 - „Republiková únia zamestnávateľov je tradičným partnerom nášho rezortu, teší ma, že môžeme spolupracovať pri príprave novej ponuky ekonomickej diplomacie a prepájaní rozvojovej spolupráce so súkromným sektorom,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Brocková. V kontexte aktuálnej krízy je obzvlášť dôležité sústrediť sa na zvýšenie efektívnosti a hľadanie synergií. „Našim cieľom je inovovať ponuku v oblasti ekonomickej diplomacie tak, aby reflektovala dynamiku globálneho vývoja a súčasné megatrendy.“

Zelené verejné obstarávanie na Slovensku zaostáva

08. 07. 2020 - Vláda SR vzala na vedomie informáciu o neúspechu záväzkov bývalej vlády, ktorá síce prijala Akčný plán pre zelené verejné obstarávanie (2016), ale neplnila ho. Napríklad v minulom roku bol podiel zeleného verejného obstarávania iba na úrovni necelých 11 percent pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek.

Metodická pomôcka sekcie auditu a kontroly MF SR

09.07.2020 - Ministerstvo financií SR zverejnilo dokument Metodická pomôcka sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k vypracovaniu smernice k vykonávaniu finančnej kontroly. Cieľom uvedeného dokumentu je napomôcť orgánom verejnej správy pri vypracúvaní interných riadiacich aktoch upravujúcich výkon finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis.

Posilnenie spolupráce so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v oblasti ekonomickej diplomacie

09. 07.2020 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók 8. júla 2020 podpísali nové Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie. Spoločný dokument je výrazom novej ponuky ekonomickej diplomacie, ktorá reaguje na ostatný dynamický vývoj. Rozširuje možnosti čerpania finančných príspevkov na podnikateľské misie, kooperačné, prezentačné a odborné podujatia a účasti na veľtrhoch a výstavách doma i v zahraničí.

Do kampane Do práce na bicykli 2020 sa stále dá prihlásiť, tento rok bude v septembri

09.07.2020 - Registrácia do národnej kampane s názvom Do práce na bicykli pokračuje pre samosprávy až do 18. augusta. Dvoj- až štvorčlenné družstvá sa môžu prihlásiť až do 7. septembra.

Na pôde agrorezortu sa uskutočnil poslanecký prieskum k Značke kvality

09. 07. 2020 - Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnil poslanecký prieskum iniciovaný Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Hlavnou témou bola Značka kvality – národný projekt podpory slovenských potravín a poľnohospodárskych produktov, ktorý zastrešuje agrorezort.

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti prešla v parlamente do druhého čítania

09. 07. 2020 - Národná rada SR 9. júla 2020 posunula do druhého čítania návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Náčelník generálneho štábu na rokovaní Vojenského výboru EÚ v Bruseli

09.07.2020 - Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR sa vo štvrtok, 9. júla, zúčastnil v Bruseli pravidelného rokovania Vojenského výboru EÚ (EUMC). Úvod rokovania patril vystúpeniu Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella, ktorý ocenil príspevok ozbrojených síl členských štátov EÚ v boji proti pandémii COVID-19, po ktorom nasledovala prezentácia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) na tému pripravovaného politického usmernenia – tzv. Strategického kompasu EÚ a úlohy vojenskej komunity pri jeho príprave.

O krok bližšie k reformným zmenám v justícii

09. 07. 2020 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predkladá do medzirezortného pripomienkovania návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície. V krátkej dobe tak plní ďalší dôležitý záväzok z programového vyhlásenia vlády.

Slovensko a Poľsko budú spolupracovať v oblasti vojenského letectva

09.07.2020 - „Identifikácia nových príležitostí a možností spolupráce medzi Slovenskou a Poľskou republikou, ako aj snaha o spoločné riešenie výziev v politicko-vojenskej oblasti, môže prispieť k efektívnejšiemu naplňovaniu spoločných cieľov oboch krajín, tak v rámci EÚ a NATO, ako aj na regionálnej a bilaterálnej úrovni,“ uviedol to minister obrany Jaroslav Naď vo Varšave po podpise dohody o spolupráci v oblasti vojenského letectva s ministrom národnej obrany Poľskej republiky Mariuszom Błaszczakom. Počas jeho prvej oficiálnej návštevy Poľska rokoval tiež s ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky Jacekom Czaputowiczom a predsedom Výboru pre národnú obranu Parlamentu Poľskej republiky Michalom Jachom.

Minister vnútra sa stretol s policajtmi v Prešovskom kraji

10. 07. 2020 - Minister vnútra Roman Mikulec má za sebou ďalšiu otvorenú diskusiu s policajtmi. V piatok 10. júla 2020 sa stretol s funkcionármi, ale aj radovými policajtmi z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a okresných riaditeľstiev v Prešovskom kraji. 

Povinná elektronická komunikácia so štátom sa o necelý mesiac dotkne už aj poľovníkov a cirkví

10. 07. 2020 - Zostáva už iba necelý mesiac do spustenia ďalšej vlny aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Od 1. augusta budú mať aktivované schránky aj subjekty zapísané v Registri poľovníckych organizácií a v Registri cirkví a náboženských spoločností. Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a BOK, by nemali odkladať návštevu oddelenia dokladov.

Ministerstvo vnútra prispelo na obnovu vojnového pamätníka Slavín

10. 07. 2020 - Štátny tajomník MV SR Ján Lazar, primátor mesta Bratislava Matúš Vallo a riaditeľ organizácie Marianum Boris Šramko spoločne informovali o obnove vojnového pamätníka Slavín. Dominanta hlavného mesta prejde rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá by mala skončiť v roku 2022.

Študenti probačnej a mediačnej práce budú praxovať priamo na súdoch

10. 07. 2020 - Od nového akademického roka sa nádejní probační a mediační úradníci aktívne zapoja do práce na jednotlivých súdoch. Súdy v Košickom a Prešovskom kraji pomôžu študentom spojiť teóriu s praxou v záujme lepšie ich pripraviť na budúce povolanie. Od jesene sa študenti Prešovskej univerzity v Prešove v odbore Mediačná a probačná práca, ktorá v magisterskom odbore pripravuje študentov na prácu v oblasti civilnej mediácie, probácie a mediácie trestnej aj vo väzenstve, zapoja do praxe na súdoch, kde sa budú školiť a pripravovať pod odborným dohľadom skúsených kolegov.

Informácia pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (2 % z dane) o predĺžení lehoty na zverejnenie

10. 07. 2020 - Prijímateľ, ktorému správca dane na jeho účet previedol v roku 2018 súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vyšší ako 3 320 eur, bol povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. 

Od augusta budú poľovníci so štátom komunikovať elektronicky

10 .07.2020 - Zostáva už iba necelý mesiac do spustenia ďalšej etapy aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Od 1. augusta budú mať aktivované schránky aj subjekty zapísané v Registri poľovníckych organizácií. Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a BOK, by nemali odkladať návštevu oddelenia dokladov. 

 

NRSR

Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť

09. 07. 2020 - Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť. V balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia poslanci pozmeňujúcim návrhom vypustili zrušenie odmien. Nová legislatíva zároveň upravuje povinné výtlačky i zjednodušuje prax vydavateľom neperiodickej tlače. Viacerým prevádzkovateľom tiež povinnosť predkladať príslušným orgánom verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkové poriadky, či návrhy na ich zmenu. Balík zmien schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o ňom rokovalo v zrýchlenom režime.

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť J. Krúpa sa stretol s ukrajinským pridelencom obrany plukovníkom B. Kharchukom.

10. 07. 2020 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa sa na pôde Národnej rady SR stretol s ukrajinským pridelencom obrany plukovníkom Bogdanom Kharchukom. Pán plukovník hneď v  úvode ocenil, že sa politická a aj vojenská spolupráca medzi oboma krajinami začína intenzívnejšie prehlbovať, a to na parlamentnej aj vládnej úrovni.
 

Prezident

Prezidentka zaslala sústrastný telegram v súvislosti s obeťami a zranenými pri zrážke vlakov v okrese Karlove Vary

07.07.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová 7. júla 2020 zaslala Sústrastný telegram českému prezidentovi Milošovi Zemanovi v súvislosti s obeťami a zranenými pri zrážke vlakov v okrese Karlove Vary

Prezidentka sa stretla s ministrom životného prostredia Jánom Budajom

07.07.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 7. júla 2020 v Prezidentskom paláci prijala na pracovnom stretnutí ministra životného prostredia Jána Budaja. Prezidentku potešilo, že ich spoločné pohľady na ochranu prírody a životného prostredia sú si tak blízke a verí, že budú spolupracovať. "Pán minister podporuje záväzok uhlíkovej neutrality a rovnako podporuje zámer zelenej obnovy a transformácie po pandémii. Vďaka rekordnému balíku peňazí na to teraz máme historickú šancu a pán minister ma ubezpečil, že urobí všetko preto, aby sme tieto peniaze naplno využili."

Prezidentka sa stretla so slovenskými europoslancami

10.07.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 10. júla 2020 v Prezidentskom paláci stretla so slovenskými europoslancami, ktorí sa podpísali pod výzvu „Slovensko stojí pred historickou šancou.“ Prijatie sa uskutočnilo vo veľmi dôležitom čase, kedy sa Slovensko pripravuje na to, že v najbližších 7 rokoch bude môcť čerpať bezprecedentne vysoké prostriedky EÚ, vo výške viac ako 20 mld. eur. 


Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk