17.8.2020
ID: 4868upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR predstavilo návrh nových pokutových blokov. Ide o novú generáciu bločkov, ktoré po prvýkrát získajú ochranné bezpečnostné prvky, aby sa tým zabránilo ich falšovaniu. Napríklad vodiči, ktorí za priestupok dostanú pokutu, si budú môcť jednoducho na mieste overiť, či je pokutový blok pravý. Momentálne je návrh v poslednej fáze schvaľovania. Nové pokutové bloky by sa mali začať používať už tento rok.

Vláda

Slovensko sa stalo členom centra výnimočnosti pre hybridné hrozby v Helsinkách

07.08.2020 - Slovenská republika vo štvrtok 6. augusta 2020 odovzdala v Helsinkách notifikáciu o svojom súhlase s členstvom v Európskom centre výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám. Slovensko sa tak oficiálne stalo 28. účastníckou krajinou centra. Posilnenie odolnosti štátu proti hybridným hrozbám je jednou z priorít vlády SR. „Hybridné hrozby majú rastúci vplyv na našu bezpečnosť a neobmedzujú ich ani štátne hranice. Slovensko má záujem posilniť vlastné kapacity pre boj proti nim, s cieľom zvýšenia vlastnej odolnosti. Centrum výnimočnosti v Helsinkách zohráva nezastupiteľnú úlohu pri medzinárodnom úsilí a spolupráci v tejto oblasti,“ píše sa v sprievodnom liste ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka. Centrum vzniklo v roku 2017, s cieľom slúžiť štátom EÚ a NATO ako miesto pre zdieľanie skúseností, budovanie kapacít a výskum v oblasti boja proti hybridným hrozbám.

Minister I. Korčok vyjadril sústrasť pozostalým obetí požiaru bytového domu v Bohumíne

09.08.2020 - Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, dnes (09. augusta 2020) s hlbokým zármutkom prijal správu o tragickom požiari bytového domu v Bohumíne, ktorý si vyžiadal ľudské obete. Minister zaslal svojmu českému rezortnému partnerovi Tomášovi Petříčkovi sústrastný telegram, v ktorom vyjadril úprimnú sústrasť a spoluúčasť všetkým blízkym obetí.

Vyhlásenie MZVEZ k situácii v Bielorusku

10.8.02020 - V nedeľu 9. augusta 2020 sa v Bielorusku konali prezidentské voľby, od ktorých občania Bieloruska očakávali možnosť slobodne a demokraticky vyjadriť svoj názor. Slovensko bolo vždy podporovateľom nezávislosti a suverenity Bieloruska a aj z tohto dôvodu pozorne sledovalo aktuálny vývoj v Bielorusku. O to viac nás znepokojil priebeh procesu registrácie kandidátov, znemožnenie viacerých kandidatúr, predvolebná kampaň a samotné prezidentské voľby, ktoré boli sprevádzané výraznými narušeniami medzinárodných štandardov.

Ministerstvo školstva hľadá učiteľa pre primárne vzdelávanie v Európskej škole v Bruseli

10.08.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypisuje výberové konanie na učiteľa pre I. stupeň základnej školy – primárne vzdelávanie v Európskej škole v Berkendael v Bruseli, slovenská jazyková sekcia. Voľné pracovné miesto je určené pre školský rok 2020/2021.

Pokračovanie dočasnej ochrany podnikateľov

10. 08. 2020 - Malý konkurz, či neformálna reštrukturalizácia – nové opatrenia zamerané na pomoc podnikateľskému prostrediu. Sú súčasťou predkladaného návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Účinné by mohli byť od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazali na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

Slovensko poskytuje v reakcii na tragické udalosti v Bejrúte Libanonu humanitárnu pomoc

11.08.2020 - Z bratislavského letiska bola vypravená do Bejrútu zásielka takmer dvoch ton zdravotníckeho materiálu a liekov. „Slovensko je solidárne a vyjadruje súdržnosť Libanonu, ktorým pred pár dňami otriasli ničivé výbuchy. Naša krajina sa tak zaradila medzi štáty, ktoré sa operatívne zapojili do úsilia medzinárodného spoločenstva,“ uvidela štátna tajomníčka rezortu zahraničia Ingrid Brocková.

Nové pokutové bloky: Na overenie pravosti bude stačiť minca

11.08.2020 - Ministerstvo financií SR predstavilo návrh nových pokutových blokov. Ide o novú generáciu bločkov, ktoré po prvýkrát získajú ochranné bezpečnostné prvky, aby sa tým zabránilo ich falšovaniu. Napríklad vodiči, ktorí za priestupok dostanú pokutu, si budú môcť jednoducho na mieste overiť, či je pokutový blok pravý. Momentálne je návrh v poslednej fáze schvaľovania. Nové pokutové bloky by sa mali začať používať už tento rok.

Mičovský odštartoval nové rokovania s obchodnými partnermi štátneho podniku LESY SR

11.08.2020 - S cieľom nastavenia nových obchodných podmienok, pri obchodovaní s drevnou hmotou sa v sídle štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR) uskutočnilo pracovné stretnutie obchodných partnerov. Tým nové vedenie len nedávno vypovedalo nevýhodné rámcové zmluvy uzatvorené ešte bývalým manažmentom. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský, ktorý prevzal záštitu nad rokovaniami, víta všetky kroky nového manažmentu, ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému obchodovaniu v tomto podniku do budúcnosti.

Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 má Slovensko nový Pandemický plán

11.08.2020 - Na pôde ministerstva zdravotníctva Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky pod vedením ministra zdravotníctva Mareka Krajčího prijala Pandemický plán Slovenskej republiky. Cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva, verejného života, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia. Podľa nového pandemického plánu sa budú koordinovať postupy v prípade druhej vlny pandémie COVID-19.

Cigarety budú drahšie a pod prísnejšou kontrolou

11.08.2020 - Ministerstvo financií predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá prináša viacero noviniek. V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala zvýšiť podiel zdaňovania spotreby z negatívnych externalít, pokračuje MF SR s mechanizmom tzv. Daňového kalendára. Je to už funkčný mechanizmus, ktorý prináša pravidelné zvyšovanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Vicepremiérka Remišová: 1,1 milióna eur na pomoc mimovládnym organizáciám v boji s COVID–19

12. 08. 2020 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) dnes vyhlásilo výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19. Výzva sa týka mimovládnych organizácií. Po rokovaní vlády o tom informovali vicepremiérka Veronika Remišová a štátny tajomník rezortu Vladimír Ledecký. Do regiónov tak poputuje zo štátneho rozpočtu ďalších 1,1 milióna eur, teda dvojnásobne vyšší objem financií ako bolo pôvodne plánované. Dotácie podporia rozvojové aktivity na zlepšenie kvality života ohrozených komunít ako sú napríklad zdravotne znevýhodnení či seniori.

Druhým štátnym tajomníkom MPRV SR bude Andrej Gajdoš

12. 08. 2020 - Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Andrej Gajdoš. Na rokovaní ho do funkcie vymenovala vláda Slovenskej republiky. Na tejto pozícii bude pôsobiť od štvrtka, 13. augusta 2020.

Konzílium epidemiológov neodporúča cestu do zahraničia ani hromadné podujatia, zverejnilo zoznam rizikových regiónov

13. 08. 2020 - Konzílium epidemiológov neodporúča na Slovensku organizovanie hromadných podujatí ani cestovanie do zahraničia. Minister zdravotníctva Marek Krajčí po jeho  zasadnutí vo štvrtok 13. augusta 2020 na Úrade vlády SR avizoval od septembra do októbra zákaz podujatí nad 1000 ľudí vrátane športových akcií.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií

13.08.2020 - Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená materským, základným a stredným školám. Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo hodnotenie prihlásených škôl dňa 31.07.2020.

Čo si myslíte o slovnom hodnotení žiakov? Školskí psychológovia rozbehli prieskum medzi rodičmi

13.08.2020 - Jednotky a päťky alebo slovné hodnotenie? Odborníci riešia plusy a mínusy rôznych prístupov pri hodnotení práce žiakov v škole. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie rozbehol výskum slovného hodnotenia žiakov základných škôl medzi rodičmi. Rodičia, ktorých deti navštevujú základnú školu môžu teraz k výskumu prispieť vyplnením dotazníka.

Ministerstvo zdravotníctva zlepšuje ochranu zdravia zamestnancov pri práci

13.08.2020 - Vládny kabinet dnes prijal úpravu dvoch nariadení vlády z dielne ministerstva zdravotníctva, ktoré zjednocujú európsku a slovenskú legislatívu v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci. „Som veľmi rád, že sa nám darí zlepšovať ochranu zdravia občanov Slovenska pri práci. Vítam, že revidované technické hodnoty chemikálií  a karcinogénov sú prísnejšie. Uvedomujeme si, že úprava zaväzuje zamestnávateľov sprísniť podmienky a investovať do ochrany zamestnancov, avšak z dlhodobejšieho hľadiska im prinášajú prínos v podobe nižších strát produktivity práce v dôsledku ich zlého zdravotného stavu,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Vyhlasujeme súťaž  na budovanie siete Európskych centier digitálnych inovácií

13. 08 2020 – Na Slovensku vznikne sieť Európskych centier digitálnych inovácií. Ich hlavnou úlohou bude pomáhať najmä malým a stredným podnikom pri využívaní digitálnych technológií v ich obchodných a výrobných procesoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje národnú súťaž zameranú na budovanie takýchto centier, pričom najúspešnejší uchádzači získajú nomináciu do grantového kola Európskej komisie.

Ministerstvo vnútra spustilo proces výberového konania na prednostov 15-tich okresných úradov

13. 08. 2020 - Vo štvrtok 13. augusta 2020 spustil rezort vnútra proces výberového konania na zvyšných 15 neobsadených postov prednostov okresných úradov. Na stránke http://www.minv.sk/?prednosta-vyber nájdu potenciálni uchádzači všetky dôležité informácie o tom, ako sa môžu do procesu výberového konania prihlásiť.

Kadeti v Martine

14.08.2020 - V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin od 3. augusta do 18. septembra prebieha základný vojenský výcvik budúcich vojenských kadetov. „Spolu ich pripravujeme 153, z nich je 39 žien,“ konkretizoval veliteľ roty základného vojenského výcviku kapitán František Kantár. Dôstojník so skúsenosťami z Bosny a Hercegoviny aj z Afganistanu spresnil: „Po ukončení výcviku a záverečnej prísahe ich 129 nastúpi do prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, 15 sa stanú vojenskými poslucháčmi Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice a desiati budú študovať na Fakulte vojenského zdravotníctva v Hradci Králové.“

Spolu s odborníkmi chránime zdravie ľudí

14.08.2020 - Konzílium epidemiológov neodporúča cestovanie do zahraničia a zdôrazňuje potrebu dodržiavania základných hygienických opatrení. „Už známe heslo ROR – rúško, odstup, hygiena rúk, sú základné veci, ktoré je treba dodržiavať pri ochrane pred ochorením COVID-19 a nemali by sme na to zabúdať,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odborníci pod vedením šéfa rezortu zdravotníctva Mareka Krajčího sa zhodli aj na zákaze podujatí nad 1000 ľudí vrátane športových akcií od septembra do októbra. Zákaz má platiť aj pre interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí a akcie po 23.00 h s výnimkou svadieb.


NRSR

B. Kollár: Vzdávam hold nielen nebohým baníkom, ktorí zahynuli pri banskom nešťastí v Handlovej, ale aj ich najbližšej rodine

10. 08. 2020 - Predseda parlamentu Boris Kollár v rámci pietnej spomienkovej udalosti vyjadril úctu obetiam banského nešťastia, ktoré sa odohralo v uhoľnej bani Handlová v auguste 2009. Za účasti podpredsedov NR SR a predstaviteľov mesta Handlová v pondelok podvečer zahájili pietnu spomienku na obete tohto najväčšieho banského nešťastia v dejinách slovenského baníctva, ktoré si vyžiadalo 20 ľudských životov. Pri tejto príležitosti predseda B. Kollár zároveň pripomenul, že pozostalí po obetiach tejto tragédie ešte stále čakajú na právoplatné a definitívne odsúdenie vinníkov tohto banského nešťastia.

B. Kollár: Krajiny V4 by mali žiadať od Bruselu viac času na čerpanie eurofondov

10. 08. 2020 – Krajiny V4 na úrovni predsedov parlamentov, ale i premiérov krajín by mali vyvinúť tlak na orgány Európskej únie (EÚ) a žiadať o posunutie termínu využitia eurofondov v rámci nového programovacieho obdobia. Po stretnutí s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov SK8 a Asociácie krajov Českej republiky (AKČR) to ako výzvu, ktorá vzišla z diskusie na tomto stretnutí, uviedol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).
 

Prezident

Prezidentka zaslala sústrastný telegram v súvislosti s požiarom v Bohumíne

09.08.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová 8. augusta 2020 zaslala sústrastný telegram českému prezidentovi Milošovi Zemanovi v súvislosti s požiarom v Bohumíne.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk