28.9.2020
ID: 4903upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k hodnoteniu pravidiel Európskej únie pre zavádzanie širokopásmových sietí, ako jeden zo spôsobov získania názorov verejnosti, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť, efektívnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu EÚ, pokiaľ ide o pravidlá štátnej pomoci v oblasti zavádzania širokopásmovej infraštruktúry. Vyjadriť svoj názor tak môžete až do 5. januára 2021.

Vláda

Nerobme z detí autoholikov. Ministerstvo dopravy spúšťa ďalší ročník kampane Do školy na bicykli

18. 09. 2020 - Cieľom kampane, ktorá už šiesty rok motivuje deti a ich rodičov, aby vyskúšali ísť do školy inak, ako autom či iným motorovým dopravným prostriedkom. Chceme tým podporiť zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl. Kampaň, ktorá sa začne 21. septembra a skončí 2. októbra organizuje Cyklokoalícia pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala.

Vysporiadanie nezrovnalosti v rámci OP programového obdobia 2007-2013

18.09.2020 - Pre programové obdobie 2007 - 2013 Slovensko uplatnilo korekcie v sume 997 mil. eur, z toho  korekcie za systémové pochybenia najmä riadiacich orgánov vo výške 599 mil. eur, z ktorých k dnešnému dňu 330 mil. eur stále nie je zaplatených zo strany ministerstiev. Túto sekeru 330 mil. eur bude musieť Slovensko zaplatiť z vlastných zdrojov ministerstiev, tzn. peňazí nás všetkých - daňových poplatníkov, ktoré by inak boli použité na zmysluplné a potrebné verejné veci, obzvlášť v ťažkých časoch ekonomických reforiem a riešenia hospodárskych dopadov pandémie. Len pre porovnanie uvádzame, že podiel nezrovnalostí na čerpaných výdavkov v rámci alokácie programového obdobia 2007- 2013 predstavuje 8 %, pričom zdravú mieru chybovosti, ktorú pripúšťa aj EK bez dodatočných korekcií je možné považovať do úrovne do 2 %.

Minister R. Sulík podporil vznik Centra výskumu vodíkových technológií v Košiciach

18. 09. 2020 - Slovensko urobilo ďalší krok v podpore rozvoja vodíkových technológií. V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií (CVVT). Predpokladá to memorandum, ktoré podpísali rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a rektor Univerzity P. J. Šafárila v Košiciach Pavol Sovák. Podporu centru deklaroval aj podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Vznik centra je podľa neho ďalším krok k tomu, aby Slovensko malo čoskoro prvé reálne výsledky.

J. Oravec na videokonferencii o zotavení Európy z hospodárskych dôsledkov po pandémii

21. 09. 2020 - Znovu naštartovanie a prehĺbenie jednotného európskeho trhu, obnova  hospodárstva a posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti ekonomiky EÚ po koronakríze boli hlavné témy, o ktorých sa diskutovalo na neformálnej videokonferencii ministrov členských štátov zodpovedných za vnútorný trh a priemysel. Videokonferencie sa zúčastnili aj dvaja eurokomisári, Margrethe Vestager, výkonná podpredsedníčka EK a eurokomisárka pre konkurencieschopnosť a Thierry Breton, eurokomisár pre vnútorný trh. Slovensko zastupoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec.  Neformálna videokonferencia sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení konala namiesto tradičnej Rady ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET).

Prevádzku na trati Bratislava – Komárno nasledujúce dva roky zabezpečí rakúsky ÖBB  v  spolupráci so ZSSK

21. 09. 2020 - Dopravu na frekventovanej trati Bratislava – Komárno od decembra 2020 nasledujúce dva roky zabezpečí rakúsky národný dopravca ÖBB a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ministerstvo dopravy rozhodlo pre spojenie dvoch stabilných národných dopravcov, ktorí prinášajú predovšetkým vyššiu kvalitu cestovania za nižšiu cenu. Štát na tomto riešení ročne ušetrí desiatky tisíc eur.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Na Slovensku máme mnoho špičkových inovatívnych spoločností a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré chceme prezentovať svetu

21. 09. 2020 - Ako sme avizovali, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych spoločností bude veľvyslancom akreditovaným na Slovensku pravidelne predstavovať slovenské inovatívne spoločnosti v rámci série podujatí s názvom Inovačný deň.

Prvý inovačný deň sa dnes (21. septembra 2020) uskutočnil v sídle spoločnosti Multiplex DX vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. „Inovácie sú základným predpokladom konkurencieschopnosti, rovnako dôležité sú v boji proti globálnym výzvam súčasnosti akými sú zmena klímy alebo pandémia koronavírusu,“ zdôraznila Ingrid Brocková.

Minister Budaj bojuje proti zatajovaniu informácií v jadrovej energetike

22.09.2020 - Minister životného prostredia Ján Budaj upozornil, že minulá vláda zmenou zákona o mierovom užívaní jadrovej energie porušila právo verejnosti na informácie. Žiada preto návrat k predchádzajúcemu zneniu zákona.

Národné lesnícke centrum má nového generálneho riaditeľa

22. 09. 2020 - V pondelok 21. 9. sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra (NLC). Výberová komisia rozhodla o tom, že  príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť Ing. Peter Balogh, PhD., ktorý bol na výberovom konaní úspešný.

Otvorená verejná konzultácia týkajúca sa hodnotenia pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre zavádzanie širokopásmových sietí

22. 09. 2020 - Európska komisia spustila verejnú konzultáciu  k hodnoteniu  pravidiel Európskej únie  pre zavádzanie širokopásmových sietí, ako jeden zo spôsobov získania názorov verejnosti, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť, efektívnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu EÚ, pokiaľ ide o pravidlá štátnej pomoci v oblasti zavádzania širokopásmovej infraštruktúry. Vyjadriť svoj názor tak môžete až do 5. januára 2021.

Minister pôdohospodárstva na kľúčových rokovaniach v Bruseli (nielen) o budúcnosti SPP

22 .09 .2020 - V pondelok 21. septembra 2020 sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Bruseli. So svojimi kolegami prediskutoval dôležité otázky týkajúce sa nastavenia budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Makroekonomická prognóza je lepšia, ako sa očekávalo

22.09.2020 - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku klesnúť o 6,7 %, ešte v júni sa hovorilo o čísle - 9,8 %. Pozitívom je aj odolnosť trhu práce oproti pôvodným predpokladom. Prejaví sa to aj na spotrebe domácností, ktorá sa zníži len mierne. V druhej polovici roka sa ekonomická aktivita sčasti obnoví najmä vďaka exportne orientovanému priemyslu. V roku 2021 bude oživenie pokračovať a rast HDP dosiahne 5,5 %. Rizikom vývoja je najmä opätovné rozšírenie nákazy a obmedzenie ekonomickej aktivity. V strednodobom horizonte by ekonomiku naopak mohli podporiť investície z fondu pre obnovu EÚ.

Remišová: Slovensko má rezervy pri vzdelanostnej politike a pri environmentálnych témach

23. 09. 2020 - Slovensko dosiahlo za posledné dva roky dobré výsledky v oblasti  sociálnej inklúzie. Naopak, menej úspešné bolo pri smerovaní k znalostnej a environmentálnej ekonomike. Konštatuje to Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola schválená na zasadnutí vlády.

Veronika Remišová predstavila odpoveď na krízu spôsobenú COVID-19

23. 09. 2020 - Vicepremiérka navrhuje, aby sa prostredníctvom financií z iniciatívy REACT-EU rozšíril projekt pomoci. Z peňazí by sa mohli podporiť športovci, zamestnanci v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ale aj záchranári a zdravotníci. Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila návrh podporného balíka na zmiernenie dopadov koronakrízy. Suma 780 miliónov eur z eurofondovej iniciatívy REACT-EU by mala pomôcť napríklad ľuďom v prvej línii boja s pandémiou, schému tzv. kurzarbeitu navrhuje rozšíriť aj na pracovníkov v oblasti športu či kultúry.

Ministerstvo vnútra schválilo dva projekty na zmiernenie následkov pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách financované z eurofondov

23. 09. 2020 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo dva národné projekty zamerané na prevenciu pred, ale aj na riešenie následkov a zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK). Prostredníctvom projektov budú financované oblasti predprimárneho vzdelávania detí z MRK a podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácii počas pandémie v obciach s MRK. Prijímateľom oboch národných projektov je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý ich bude realizovať.

Finančnú kompenzáciu za elektrinu získa tento rok 97 energeticky náročných podnikov

23. 09. 2020 - Finančnú kompenzáciu pre energeticky náročné podniky tento rok získa 97 spoločností. Podniky si prerozdelia celkovo 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky závisí od reálnej spotreby elektrickej energie. „Uvedomujeme si, že ceny elektriny pre podnikateľov sú v porovnaní so zahraničím vyššie, čo znižuje ich konkurencieschopnosť. Rezort hospodárstva v súčasnosti hľadá riešenie, ktoré by prinieslo zníženie koncovej ceny elektriny, resp. jej regulovanej časti. To by znamenalo zníženie ceny natrvalo a pre všetkých,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.  

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom

24. 09. 2020 - Prezídium Policajného zboru pripravilo návrh novely Trestného zákona, ktorá by to obsahovala. V reakcii na medializované informácie o zabíjaní psov v rómskych osadách o tom informoval riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminality ÚKP Prezídia Policajného zboru SR  Mário Kern na tlačovej konferencii vo štvrtok 24. septembra 2020.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania

24. 09. 2020 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Perhács proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie práva na prejedanie veci v primeranej lehote. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľovi 2 000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy a 250 EUR ako náhradu trov konania.

Minister I. Korčok: čím sme jednotnejší doma, tým úspešnejší budeme v zahraničí

24. 09 .2020 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vystúpil vo štvrtok 24. septembra 2020 s prejavom v pléne Národnej rady SR k materiálu s názvom Zahraničná a európska politika SR v roku 2020, v ktorom poslancom predstavil zahraničnopolitické priority našej krajiny v širšom kontexte.

Situácia spôsobená pandémiou má podľa J. Oravca negatívne dopady na oceliarensky priemysel

24. 09. 2020 - O zložitej situácii v oceliarskom priemysle EÚ, ktorý ohrozujú predovšetkým nadmerné výrobné kapacity vo svete, ako aj skutočnosť, že iní významní svetoví producenti nemusia dodržiavať rovnako prísne ekologické štandardy, hovorili v Berlíne na neformálnom zasadnutí Rady  pre vonkajšie záležitosti vo formáte obchod (FAC/Trade) zástupcovia členských štátov únie. Na rokovaní  rady sa zúčastnili ministri členských štátov, resp. ich zástupcovia zodpovední za zahraničný obchod. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec. 

Združenie miest a obcí Slovenska podporilo novelu zákona o odpadoch z dielne MŽP

24.09.2020 - Stabilizovanie vzťahov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov i zálohovanie plastových fliaš a plechoviek v pôvodnom termíne. To prináša navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorú parlament včera posunul do druhého čítania. Novele dnes vyjadrilo podporu i Združenie miest a obcí Slovenska.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: s Francúzskom máme záujem rozvíjať obchodné vzťahy v odvetviach budúcnosti

25. 09. 2020 - „Intenzita hospodárskych vzťahov s Francúzskom je vysoká, chceme na nej stavať a zamerať sa na perspektívne odvetvia digitalizácie, environmentálnych riešení a informačno-komunikačných technológií,“ zdôraznila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková počas včerajšieho (24. septembra 2020) rozhovoru s novým prezidentom Francúzsko - slovenskej obchodnej komory Miroslavom Kotom. Francúzsko patrí medzi našich najdôležitejších obchodných partnerov. Na Slovensku je aktívnych približne 400 francúzskych spoločností.

NRSR

OZV by mali zabezpečiť zber odpadu aj po vypovedaní zmluvy s obcou

23. 09. 2020 - Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly by mohli mať povinnosť po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím novely by sa mal zároveň posunúť začiatok zavedenia zálohovania späť na pôvodný termín 1. január 2022.

Odstránia sa nezrovnalosti pri dôchodkovom strope žien ročníkov 1957-1963

24. 09. 2020 - Pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sa odstránia neprávosti, ktoré vznikli ženám ročníkov 1957 až 1963. Po novom sa im už bude zohľadňovať výchova dieťaťa. Parlament vo štvrtok schválil 140 hlasmi novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravila trojica poslankýň Petra Krištúfková (Sme rodina), Anna Zemanová (SaS) a Katarína Hatráková (OĽANO) a zároveň schválil aj ich pozmeňujúci návrh, ktorý priniesol ešte ďalšie zmeny. Za prijatie novely hlasovalo všetkých 140 prítomných poslancov, platiť má od 1. januára 2021.

Do misií v Mali a Stredoafrickej republike majú byť vyslaní príslušníci OS

24. 09. 2020 – Výcvikové misie Európskej únie (EÚ) v Afrike by mali od októbra posilniť slovenskí vojaci. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odobrili vyslanie do 15 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do EUTM Mali a najviac štyroch vojakov do EUTM RCA v Stredoafrickej republike. "V nadväznosti na zvyšujúce sa požiadavky EÚ voči jej členským štátom z hľadiska ich angažovania v uvedených regiónoch Afriky z dôvodu dlhodobých nepokojov v tejto oblasti, SR má záujem pripojiť sa k svojim partnerom a prispieť k bezpečnosti celého regiónu prostredníctvom poskytnutia príspevku v rámci EUTM Mali a EUTM RCA," uvádza sa v materiáli. Slovenská republika už má skúsenosť z predchádzajúceho pôsobenia v rámci EUTM Mali, podotkli predkladatelia.

Predseda B. Kollár na Bratislavskom hrade prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

24. 09. 2020 - Rozširovanie medziparlamentnej spolupráce práve na úrovni vedenia zákonodarných zborov a zintenzívnenie slovensko-ukrajinskej spolupráce boli témami dnešného vzájomného rozhovoru predsedu NR SR Borisa Kollára a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda slovenského parlamentu dnes taktiež potvrdil, že SR podporuje územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

Do misií v Mali a Stredoafrickej republike majú byť vyslaní príslušníci OS

24. 09. 2020 – Výcvikové misie Európskej únie (EÚ) v Afrike by mali od októbra posilniť slovenskí vojaci. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odobrili vyslanie do 15 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do EUTM Mali a najviac štyroch vojakov do EUTM RCA v Stredoafrickej republike. "V nadväznosti na zvyšujúce sa požiadavky EÚ voči jej členským štátom z hľadiska ich angažovania v uvedených regiónoch Afriky z dôvodu dlhodobých nepokojov v tejto oblasti, SR má záujem pripojiť sa k svojim partnerom a prispieť k bezpečnosti celého regiónu prostredníctvom poskytnutia príspevku v rámci EUTM Mali a EUTM RCA," uvádza sa v materiáli. Slovenská republika už má skúsenosť z predchádzajúceho pôsobenia v rámci EUTM Mali, podotkli predkladatelia.

Poslanci začali deň neverejným rokovaním, hovoria o činnosti SIS a VS

25. 09. 2020 - Poslanci začali siedmy deň 12. schôdze Národnej rady (NR) SR neverejným rokovaním. Na programe majú utajované body, a to Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2019 a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2019. Rokovať by mali ešte i o správach jednotlivých výborov o stave použitia informačno-technických prostriedkov za minulý rok a prvý polrok 2020. Plénum by sa malo tiež venovať novele zákona o hazardných hrách, ktorou by sa mala vypustiť podmienka petície na zavedenie zákazu hazardu v obciach. Počas aktuálnej schôdze čaká poslancov aj novela zákona z dielne OĽANO, ktorou sa má upraviť oblasť potratov. Oba návrhy sú v druhom čítaní.

Prezident

Prezidentka odpustila časť trestu mužovi, ktorý bol odsúdený za konzumáciu marihuany

18.09.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v piatok 18. septembra 2020 milosť 28-ročnému mužovi A. Z., ktorý bol súdom dvakrát odsúdený za držanie a konzumáciu marihuany spolu na 10,5 roka odňatia slobody. Prezidentka mu odpustila časť trestu, viac ako polovicu trestu si už odpykal. Detaily ako aj zdôvodnenie rozhodnutia prezidentky je dostupné v sekcii Milosti a amnestie.

Prezidentka podpísala tri zákony, medzi nimi aj zákon o sociálnom poistení

22.09.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 22. septembra 2020 tri zákony, ktoré NR SR schválila na septembrovej schôdzi. Zákon zo 17. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon zo 17. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon zo 17. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru. 

OSN: Prezidentka hovorila o solidarite, dôvere a zodpovednosti lídrov

23.09.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v stredu 23. septembra 2020 vo všeobecnej rozprave v rámci 75. Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa po prvý raz v histórii vzhľadom na pandémiu koná online. 

Prezidentka hneď na úvod svojho prejavu zdôraznila, že hoci pandémia COVID-19 zmenila svet, aký sme doposiaľ poznali, virtuálny formát stretnutia je zároveň dôkazom toho, že sa dokážeme prispôsobiť a konať.  V prejave zdôraznila význam solidarity, dôvery a zodpovednosti politických lídrov. 

Pandémiu zvládneme len pri dôslednom rešpektovaní odporúčaní expertov

23.09.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v Prezidentskom paláci pracovne stretla s poprednými epidemiológmi a epidemiologičkami a hlavným hygienikom SR. Zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu u nás, aj za hranicami Slovenska, sleduje prezidentka s obavami.

Prezidentka privítala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

24.09.2020 - Na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej pricestoval vo štvrtok 24. septembra 2020 na oficiálnu návštevu Slovenska prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Hlavy štátov sa po spoločnom rokovaní zhodli, že vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sú veľmi dobré. Prezidentka si želá, aby sme potenciál, ktorý pre prehĺbenie spolupráce existuje, začali oveľa viac využívať. Vzájomné stretnutia prinášajú podľa prezidentky už dnes konkrétne výsledky.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk