5.10.2020
ID: 4908upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda schválila návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ide o kľúčový zákon, ktorým otvárame veľa bolestivých tém justície a ponúkame k nim konkrétne riešenia. Návrh zahŕňa napríklad previerky sudcov, zavedenie vekového cenzu pre sudcov, či zriadenie najvyššieho správneho súdu.

 

Vláda

Nosnou témou SIEA budú vodíkové technológie

28. 09. 2020 - Jednou z nosných tém činnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) je podpora vodíkovej stratégie. Na tlačovej besede sa na tom zhodli generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš a minister hospodárstva Richard Sulík. Minister pritom s agentúrou plánuje v tejto oblasti veľmi úzku spoluprácu. „My chceme dnes využiť všetky možné dostupné finančné prostriedky aj naše znalosti na to, aby sme vodíkovú stratégiu naštartovali po realizačnej stránke," vyhlásil Blaškovitš.

Vicepremiérka Veronika Remišová prijala zástupcov klimatických iniciatív

28. 09. 2020 - Rezort investícií pri čerpaní eurofondov chce hájiť pozíciu zodpovedného prístupu k ďalším generáciám. Veronika Remišová prijala predstaviteľov Slovenskej klimatickej iniciatívy a ďalších zelených organizácií. Vicepremiérka na stretnutí uistila, že ochrana klíma patrí medzi priority rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. A pri vyžívaní zdrojov z Plánu obnovy a nového Operačného programu Slovensko bude rezort investícií hájiť pozície zodpovedného prístupu k budúcim generáciám, aby sme našim deťom zanechali zelenšiu a zdravšiu krajinu.

Druhá výzva na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2020

30.09.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje v poradí druhú výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2020. Z dôvodu nemožnosti realizácie jedného z pôvodne schválených projektov Projektovej výzvy 2020 zo strany Sekretariátu OECD, berúc na vedomie podmienku, že presun nevyčerpaných dobrovoľných príspevkov do ďalšieho roka nie je možný, navrhujeme pôvodný okruh tém rozšíriť o tému Riešenie sociálno-ekonomických následkov dopadu COVID-19. Na realizáciu potencionálneho projektu/projektov je k dispozícii 22 500 eur.

Vláda odobrila reformné zmeny v justícii

30. 09. 2020 – Vláda schválila návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ide o kľúčový zákon, ktorým otvárame veľa bolestivých tém justície a ponúkame k nim konkrétne riešenia. Návrh zahŕňa napríklad previerky sudcov, zavedenie vekového cenzu pre sudcov, či zriadenie najvyššieho správneho súdu.

Vláda schválila návrh novely zákona o archívoch a registratúrach

30. 09. 2020 - Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty a najmä poznatky a požiadavky archivárskej praxe sú predmetom návrhu novely zákona č. 395/2020 Z. z. o archívoch a registraturách.

Začal sa samit OSN venovaný biodiverzite

30.09.2020Posledný septembrový deň patrí zachovaniu všetkých foriem biologickej rozmanitosti. Organizácia spojených národov (OSN) pripravila v New Yorku online samit na úrovni hláv štátov na tému Naliehavé opatrenia v oblasti biodiverzity pre trvalo udržateľný rozvoj.

Vláda schválila novú dočasnú ochranu podnikateľov

30. 9. 2020 – Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý na dnešné rokovanie vlády predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Predložený návrh získal podporu členov vlády. Konečné slovo bude mať parlament.

Štátna tajomníčka I. Brocková prijala veľvyslankyňu Portugalska na Slovensku Anu Mariu Coelho Ribeiro da Silva

1.10.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (1. októbra 2020) prijala portugalskú veľvyslankyňu Anu Mariu Coelho Ribeiro da Silva pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia na Slovensku.

SAŽP pozýva na prvý z webinárov o obehovom hospodárstve

01.10.2020 - O 30 rokov má byť Európa klimaticky neutrálna. Aby sme dosiahli nízkouhlíkovú budúcnosť, musíme pretransformovať našu ekonomiku a postaviť ju na princípoch obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rokovalo s partnerskými rezortami o koordinovanej prezentácii Slovenska v zahraničí

1.10.2020 - Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa včera (30. septembra 2020) uskutočnilo pracovné stretnutie s partnermi rezortov k spoločnému postupu pri efektívnejšom zabezpečení prezentačných aktivít v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo nadviazať na medzirezortný dialóg o koordinovanom postupe pri budovaní pozitívnej reputácie Slovenska, inšpirovať sa dobrými príkladmi z praxe iných krajín, ako aj adekvátne zabezpečiť kľúčové prezentačné podujatia v nadchádzajúcom období.

Na EXPO Dubaj predstavíme vodíkové technológie, letecký priemysel a vesmírny sektor
10. 2020 - Slovensko sa v rámci celosvetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 zameria na tri hlavné témy, a to vodíkové technológie, letecký priemysel a vesmírny sektor. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že Slovensko pokračuje v prípravách na svetovú výstavu, ktorej konanie sa pre pandémiu presunulo o rok. S obnovením príprav súhlasila vláda a zároveň vymenovala Miroslavu Valovičovú do funkcie generálnej komisárky expozície.

V Petržalke máme významné lesnícke miesto

01.10.2020 - V bratislavskej Petržalke bolo vyhlásené 53. Významné lesnícke miesto (VLM) Petržalské hájovne. Za prísnych protipandemických opatrení sa zišli členovia Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR spolu s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), aby navštívili jednu z petržalských horární na Starohájskej ceste.

Ponuky na dodanie 3D radarov predložilo ministerstvu obrany všetkých 10 oslovených krajín, vo výbere zaváži aj miera zapojenia slovenského obranného priemyslu

01.10.2020 - Do stanoveného termínu, 30. septembra 2020, prijalo Ministerstvo obrany SR návrhy na dodanie 3D rádiolokátorov v rámci upravenej súťaže od vlád Francúzskej republiky, Holandského kráľovstva, Izraelského štátu, Maďarska, Poľskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátov amerických, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky a Tureckej republiky, teda všetkých 10 oslovených krajín.

Agrorezort: Odkiaľ ideme a kam smerujeme?

01.10.2020 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so svojimi štátnymi tajomníkmi Martinom Feckom a Andrejom Gajdošom a tiež generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tiborom Gunišom vyjadril k aktuálnej situácii v agrorezorte. Najväčšiu diskusiu verejnosti vzbudzuje Plán obnovy SR, ktorý sa stále kreuje a prebiehajú neustále diskusie o dôležitých investíciách a reformách. V októbri bude odoslaný predbežný návrh zámerov Európskej komisii, ktorý sa bude podrobne rozpracovávať až do apríla 2021.

Dočasné kontroly na maďarsko-slovenskej hranici potrvajú do 1. novembra

01.    10. 2020 - Od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom - okrem tých s oprávnením na trvalý pobyt v Maďarsku a tiež na základe výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády.  

O projekte Zelené Ministerstvo vnútra SR

01. 10. 2020 - Doprava produkuje takmer 30 percent všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ a cestná doprava sa na nich podieľa zo 72 percent. Európska únia stanovila cieľ obmedziť emisie CO2 z dopravy do roku 2050 o 60 percent (v porovnaní s úrovňou emisií v roku 1990. Ide o dôležitú snahu v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Osobné autá sa zaraďujú medzi najväčších emitentov CO2. Vďaka technologickému pokroku a snahe automobiliek udržať zdravé životné prostredie môžeme v posledných rokoch vidieť postupný nárast výroby a predaja elektromobilov, ktoré môžu výrazne prispieť k zníženiu emisií. Ministerstvo vnútra SR chce byť súčasťou ich znižovania a prispieť tak k udržateľnosti životného prostredia.

Bilancia štátneho rozpočtu

01.10.2020 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 542,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 2 282,5 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2020 schodok vo výške 4 665,7 mil. eur. Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 611,2 mil. eur (-6,9 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 539,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 66,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 13,5 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,8 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 31,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 20,6 mil. Eur.

Ústredná vojenská nemocnica má nový pavilón pre liečbu pacientov s koronavírusom

02.10.2020 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN SNP zriadila v nevyužívaných priestoroch bývalej polikliniky pavilón na hospitalizáciu pacientov s nákazou COVID-19. K dispozícii má 42 lôžok, z toho 13 aj s možnosťou napojenia pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu. Nový COVID-ový pavilón dnes slávnostne otvoril minister obrany SR Jaroslav Naď spolu so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom a riaditeľom ÚVN SNP Ružomberok brig. gen. MUDr. Vladimírom Lengvarským.

Od 1.10. sa Obchodný vestník zapája do centrálneho systému evidencie poplatkov – Platobný systém e-Kolok

02. 10. 2020 - Platby prostredníctvom platobného systému eKolok prinesú nové možnosti úhrady správneho poplatku za elektronické podania do Obchodného vestníka. Po prihlásení prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID) na portáli Obchodného vestníka alebo www.slovensko.sk bude možné zaplatiť platobnou kartou priamo z elektronickej schránky, vďaka čomu bude informácia o úhrade k dispozícii Obchodnému vestníku ihneď po zaplatení poplatku, čiže nebude nutné čakať 2 pracovné dni ako v prípade realizovania bankového prevodu. Naďalej bude možné platiť aj bankovým prevodom na základe príkazu na úhradu zaslaného do mailovej schránky podávajúceho.

Počas núdzového stavu fungujú pracoviská MV SR v upravenom režime

02. 10. 2020 - Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Opatrenia začnú platiť od pondelka 5. októbra

K. Galek: Plynárenstvo je súčasťou energetiky, z plánu obnovy nebude vylúčené

02. 10. 2020 - Plán obnovy EÚ, z ktorého má Slovensko dostať na obnovu ekonomiky 5,84 miliardy eur, sa bude týkať aj plynárenstva. Povedal to na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. V energetike je podľa neho treba riešiť možnosti pripájania nových obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečiť podporné služby elektrickej prenosovej sústavy, dekarbonizáciu energetiky a teplárenstva, i zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti infraštruktúry a obnovy budov. „Keďže plynárenstvo je súčasťou energetiky, nebude z toho vylúčené," povedal Galek.

NRSR

Návrh na umožnenie odoberania titulov posunuli poslanci do druhého čítania

25. 09. 2020 - Návrh, ktorý má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov, posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Novelu zákona o vysokých školách predložili poslanci vládnej koalície. Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Účinná by mohla byť od začiatku roka 2021, pričom by sa mala vzťahovať až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka.

Predseda NR SR Boris Kollár privítal svojho švajčiarskeho partnera, predsedu Rady kantónov SZ Hansa Stöckliho

29.0 9. 2020 - Napredovanie v rozvoji medziparlamentných vzťahov aj spolupráca na úrovni konkrétnych parlamentných výborov boli témami dnešného vzájomného rozhovoru predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára a predsedu Rady kantónov Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie Hansa Stöckliho. Tí sa dnes stretli na spoločnom rokovaní, ktoré sa dotklo aj diskusie o konkrétnych opatreniach na podporu fungovania hospodárstva počas pandémie koronavírusu.

Poslanci ukončili 12. schôdzu, hlasovanie o potratoch presunuli

30. 09. 2020 - O zmenách v potratovej legislatíve sa na 12. schôdzi Národnej rady (NR) SR nehlasovalo. Poslanci v stredu ráno hlasovaním rozhodli, že aktuálnu septembrovú schôdzu ukončia a novelu zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúcu oblasť potratov presunú na ďalšiu. Presunúť tento bod programu navrhol podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) po tom, čo aj v stredu ráno pokračovala obštrukcia niektorých poslancov pri hlasovaní o novele.

Predseda NR SR Boris Kollár požiadal Petra Pellegriniho o odstup z funkcie podpredsedu až pred najbližšou schôdzou

30. 09. 2020 -  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár dnes požiadal Petra Pellegriniho, aby kvôli riadnemu zabezpečeniu chodu Národnej rady odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu až pred najbližšou schôdzou parlamentu. „Registrujem rozhodnutie Petra Pellegriniho abdikovať na post podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky k 30. septembru 2020. V tomto náročnom čase pandémie koronavírusu je však mojou snahou i zodpovednosťou, aby parlament plnil všetky svoje zákonné i protokolárne povinnosti a jeho najvyšší predstavitelia boli plne zastupiteľní. Preto som pána Pellegriniho požiadal, aby vo funkcii podpredsedu zotrval až do dňa pred začatím najbližšej riadnej schôdze Národnej rady, kedy by mal byť zvolený jeho nástupca,“ uviedol predseda parlamentu Boris Kollár. Peter Pellegrini predsedovi parlamentu oznámil, že jeho návrh akceptuje a bude až do 19. októbra plniť všetky povinnosti podpredsedu Národnej rady SR.

Prezident

Prezidentka podpísala zákon o opatreniach vo finančnej oblasti

28.09.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 28. septmebra 2020 zákon z 22. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prezidentka zablahoželala Milošovi Zemanovi k jeho narodeninám

28.09.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v pondelok 28. septembra 2020 blahopravný telegram prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi k jeho narodeninám.

Prezidentka vymenovala 12 nových sudkýň a sudcov

01.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 1. októbra 2020 dvanásť nových sudcov a sudkýň všeobecných súdov. V príhovore prezidentka uviedla, že noví sudcovia a sudkyne pred výberovými komisiami a Súdnou radou preukázali, že pre svoju funkciu splnili odborné, osobnostné i morálne kritériá.

Prezidentka prijala na rozlúčkovej audiencii portugalskú veľvyslankyňu

01.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 1. októbra 2020 na rozlúčkovej audiencii mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Portugalska Anu Mariu Coelho Ribeiro de Silva.
Na svojom poste pôsobila takmer šesť rokov. Patrila tak medzi najdlhšie slúžiacich veľvyslancov na Slovensku.

Prezidentka sa stretla s predstaviteľmi kultúry a kreatívneho priemyslu

01.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 1. októbra 2020 stretla v Prezidentskom paláci s predstaviteľmi kultúrnej obce, kreatívneho priemyslu a športu. Zaujímala sa o to, ako vnímajú aktuálnu situáciu v oblastiach, v ktorých pracujú, poznačenú dopadmi opatrení v súvislosti s pandémiou. Účastníci stretnutia potvrdili, že bez kompenzácií bude už tento polrok pre nich likvidačný.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk