12.10.2020
ID: 4914upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Regionálne úrady verejného zdravotníctva posilní 267 vojakov. Po mimoriadnom rokovaní vlády v piatok 9. októbra 2020, na ktorom kabinet schválil pomoc Ozbrojených síl SR pri odstraňovaní následkov núdzového stavu, o tom informovali minister zdravotníctva SR Marek Krajčí a minister obrany SR Jaroslav Naď. Vláda súhlasila s vyčlenením do 1500 vojakov denne.

Vláda

Plynárenstvo je súčasťou energetiky, z plánu obnovy nebude vylúčené

02. 10. 2020 - Plán obnovy EÚ, z ktorého má Slovensko dostať na obnovu ekonomiky 5,84 miliardy eur, sa bude týkať aj plynárenstva. Povedal to na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. V energetike je podľa neho treba riešiť možnosti pripájania nových obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečiť podporné služby elektrickej prenosovej sústavy, dekarbonizáciu energetiky a teplárenstva, i zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti infraštruktúry a obnovy budov. „Keďže plynárenstvo je súčasťou energetiky, nebude z toho vylúčené," povedal Galek.

Predstavujeme dokument Moderné a úspešné Slovensko

04.10.2020 - Ministerstvo financií SR predstavuje dokument pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Kompletný dokument a jeho zhrnutie nájdete tu: /sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/

MH SR pripravuje transpozíciu smernice o OZE, do procesu zapája veřejnost

05. 10. 2020 - Národnú legislatívu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) čakajú revolučné zmeny. Na scénu prichádzajú tzv. prosumeri, ktorí elektrinu nielen vyrábajú a spotrebúvajú, ale aj uskladňujú a predávajú. Pri dosahovaní cieľov do roku 2030 zohrá významnejšiu úlohu aj integrácia OZE do sektora vykurovania. Rezort hospodárstva v tejto súvislosti pripravuje transpozíciu novej smernice o OZE a vyzýva predstaviteľov odbornej verejnosti, aby poslali svoje podnety na zmenu legislatívy na mailovú adresu red2@mhsr.sk do 22. októbra 2020.  

Agrofilm v netradičnom online šate

05.10.2020 - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v Lužiankach sa stalo už po 36. raz dejiskom otvorenia Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Aj napriek protipandemickým obmedzeniam sa Agrofilm uskutočnil. Organizátorom festivalu je NPPC, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Sociálne podniky podporíme sumou 43 920 000 eur

05.10.2020 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tých je na Slovensku aktuálne 204. Registrovaným sociálnym podnikom poputuje na pomoc viac ako 43 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu, o ktoré môžu žiadať najneskôr do januára 2022. Hlavným cieľom je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom finančnú pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou pomocou formou návratného financovania. Prvýkrát v histórii pomoci pre sociálne podniky sa používa model podpory formou kombinácie návratného a nenávratného financovania.

Ministerstvo školstva sa zapája do boja so šikanou

05.10.2020 - Rezort školstva sa stal partnerom veľkého projektu s názvom „Odpíšeme ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť. Cieľom je začať otvorene hovoriť a diskutovať o téme šikanovania na miestach, kde je tento problém najrozšírenejší - medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi. Viaceré prieskumy potvrdili závažnosť témy šikanovania v školskom prostredí. Obeťou šikany sa môže stať každé dieťa bez ohľadu na svoj sociálny status, rovnako ako sa môže stať agresorom. Následne nastáva ťažká situácia, z ktorej treba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen dieťa, ale ani dospelý nevie, ako správne zareagovať, čo urobiť. Neraz sa tak deje bez povšimnutia okolia. To, čo sa môže v danom momente javiť ako nevinný žart, môže mať dlhodobé následky. Preto je veľmi dôležité dbať na prevenciu šikany a vytvárať zdravé prostredie pre deti v školských zariadeniach.

Úrad priemyselného vlastníctva zrýchlil procesy, ochranné známky vybaví skôr

05.10.2020 - Ochrannou známkou chráni Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR najčastejšie názvy a logá prislúchajúce tovarom a službám fyzických a právnických osôb. V mnohých prípadoch majú nesmiernu dôležitosť a vysokú oceniteľnú hodnotu. ÚPV má k dnešnému dňu podaných 94 288 prihlášok ochranných známok a ročne ich prijme takmer 3 000. Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zápis ochrannej známky vykonáva ÚPV na základe podanej prihlášky ochrannej známky.

Slovensko sa pridalo k spoločnému vyhláseniu k ľudským právam v Číne

06.10.2020 - Slovenská republika sa v utorok 6. októbra na pôde Tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN pripojila k spoločnému vyhláseniu krajín k stavu ľudských práv v Číne. Signatári vyhlásenia, ktoré v mene skupiny krajín prednieslo Nemecko, sú vážne znepokojení  ľudskoprávnou situáciou v Sin-ťiangu a Hongkongu vrátane dodržiavania slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia, slobody pohybu, združovania, zhromažďovania, médií a slobody prejavu. Vyzývajú Čínu, aby plnila svoje vnútroštátne a medzinárodné záväzky a rešpektovala ľudské práva vrátane práv osôb patriacich k náboženským a etnickým menšinám osobitne v Sin-ťiangu a Tibete a aby umožnila zmysluplný prístup nezávislým pozorovateľom vrátane Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva do provincie Sin-ťiang.

Zo zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva

06. 10. 2020 - Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa venovala mnohým aktuálnym témam. Na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v piatok (2. októbra 2020), prebrali členovia a členky Rady napríklad reformný plán pre justíciu, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti, ale tiež konania Európskej komisie voči Slovensku pre segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní, či ochranu ľudských práv a základných slobôd v kontexte prijímania opatrení súvisiacich  s Covidom.  

Štátna tajomníčka I. Brocková: spolupráca s mimovládnym sektorom v oblasti rozvojovej spolupráce je kľúčová

07.10.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (7. októbra 2020) prijala výkonného tajomníka Platformy rozvojových organizácií – Ambrely, Daniela Kabu a zástupcov troch mimovládnych organizácií združených v platforme. Hlavnou témou stretnutia boli možnosti navyšovania finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu v súlade s medzinárodnými záväzkami SR. „Plne si uvedomujeme náš medzinárodný záväzok, vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu v dôsledku pandémie je dobrou správou, že v budúcom roku nedôjde k poklesu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojovú spoluprácu,“ zdôraznila štátna tajomníčka.

Európska komisia prichádza s víziou európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025

07.10.2020 - Európska komisia prijala dve iniciatívy, ktoré posilnia prínos vzdelávania a odbornej prípravy v rámci obnovy EÚ po kríze spôsobenej koronavírusom a pomôžu vybudovať zelenú a digitálnu Európu. Komisia prichádza s víziou európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý sa má vytvoriť do roku 2025. Komisia zároveň navrhuje nové iniciatívy, viac investícií a intenzívnejšiu spoluprácu členských štátov s cieľom pomôcť všetkým Európanom v ľubovoľnom veku využívať bohatú ponuku EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Slovensko lídrom v testovaní európskej digitálnej infraštruktúry

07.10.2020 - Technológia blockchain je vynikajúcou príležitosťou pre EÚ a jej členské štáty na zefektívnenie svojich informačných systémov. Môže pomôcť zjednodušiť administratívne procesy, dohliadnuť na dodržiavanie právnych predpisov a umožní tiež slovenským občanom využívať cezhraničné elektronické služby iných štátov. Dôležitosť tejto inovačnej technológie si plne uvedomuje aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

SR vyhrala spor s poľským investorom Muszynianka

08.10.2020 - Slovenská republika vyhrala spor s poľským investorom Muszynianka
Dňa 07. októbra 2020 bolo vydané konečné rozhodnutie arbitrážneho tribunálu v zložení renomovaných arbitrov, konkrétne prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler (predsedníčka tribunálu), prof. Robert G. Volterra a pán J. Christopher Thomas QC, v  medzinárodnej investičnej arbitráži vedenej na základe žaloby poľskej spoločnosti MUSZYNIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ proti Slovenskej republike podľa Dohody o ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Ide už o dvanástu medzinárodnú investičnú arbitráž v rade, v ktorej Slovenská republika úspešne obhájila svoje záujmy. Arbitrážny tribunál nepriznal žalobcovi žiadnu náhradu škody. Slovenská republika naďalej zostáva jednou z mála krajín sveta, ktoré doteraz neboli zaviazané zaplatiť žalobcom žiadne náhrady škody.

Vicepremiérka Remišová: Spolu s odborníkmi hľadáme lepšie nastavenie eurofondov

08.10.2020 - Historicky prvá národná konzultácia  o čerpaní eurofondov má za sebou ďalšie kolá konzultácií. Po diskusii vicepremiérky Veroniky Remišovej  s europoslancami sa uskutočnilo online stretnutie so zástupcami samospráv, univerzít, rezortov, záujmových združení a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú združené v pracovnej skupine MIRRI pre prípravu nového programového obdobia. Konzultácia bola rozdelená do piatich blokov: Inteligentnejšia, Ekologickejšia, Prepojenejšia, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom.

Minister Ivan Korčok sa stretol s líderkou bieloruskej opozície Svjatlanou Cichanovskou

08.10.2020 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok sa vo štvrtok (8. októbra 2020) v Bratislave stretol s bieloruskou opozičnou líderkou Svjatlanou Cichanovskou, ktorá na Slovensko pricestovala na medzinárodnú bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC. ,,Je to odvážna žena. Pripomeňme si: vstúpila do politiky v situácii, keď jej manžel chcel kandidovať na prezidenta v jej krajine a namiesto toho sa ocitol vo väzení, v ktorom je dodnes,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
 
Martin Klus na GLOBSECU: Musíme odradiť štáty od porušovania medzinárodného práva. Sankcie a iné podobne bolestivé alternatívy sú legitímny nástroj

08.10.2020 - „Medzinárodné organizácie sú len také silné, aké silné im dovolia byť členské štáty. Netreba znovu vymýšľať koleso. Inštitúcie máme, stačí ich efektívnejšie využívať. Mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, ako postupovať, keď niekto opakovane porušuje medzinárodné právo. Vidíme na príkladoch Gruzínska či anexie ukrajinského Krymu, že sankcie sú síce účinné, ale ani po rokoch neprinášajú také výsledky, ako by sme si želali. Pozrime sa preto aj na ďalšie podobné mechanizmy.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v stredu, (7. októbra 2020) v Bratislave, počas konferencie GLOBSEC Bratislava fórum 2020. V rámci medzinárodného podujatia venovaného zahraničnej a bezpečnostnej politike bol hosťom jedného z hlavných diskusných panelov.

Neformálna videokonferencia ministrov vnútra EÚ o migrácii

08. 10. 2020 - Na videokonferencii vo štvrtok 8. októbra 2020 bol prezentovaný nový pakt o migrácii a azyle. Európska komisia pakt predložila 23. septembra 2020. Zahŕňa všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovujú sa v ňom vylepšené a rýchlejšie postupy pre celý azylový a migračný systém. Podľa Komisie sa paktom nastoľuje rovnováha medzi zásadami spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Cieľom je nahradiť v súčasnosti nefunkčný systém, ktorý za posledných päť rokov EÚ nedokázala opraviť. Musí sa prekonať súčasná patová situácia, nastať odklon od ad hoc riešení a zaviesť predvídateľný a spoľahlivý systém riadenia migrácie.

Policajti európskych krajín spoločne zasahovali proti obchodníkom s ľuďmi

08. 10. 2020 - Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ sa v dňoch od 14. do 18. septembra 2020 zapojili do celoeurópskeho policajného podujatia pod záštitou EUROPOLU. Tzv. Joint Action Days - Spoločné akčné dni prebiehali v 22 členských štátoch EÚ a tiež na území Švajčiarska a Nórska.  Policajné zbory sa zamerali na boj proti obchodovaniu s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania. Počas celoeurópskeho podujatia slovenská cudzinecká polícia a inšpektori práce  na Slovensku skontrolovali  41 podnikateľských subjektov, predovšetkým v oblasti stavebníctva, obchodu a priemyslu. Ide o miesta, kde je predpoklad, že by sa tam mohli nachádzať potenciálne obete pracovného vykorisťovania, ktoré je súčasťou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Minister J. Naď podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s rekonštrukciou Hotela Granit Nová Polianka

08.10.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z viacerých trestných činov. Spis, ktorý bol dnes o 9.32 h odovzdať na prokuratúre, obsahuje podrobné zistenia a podozrenia z trestných činov, ktoré mali byť spáchané pri rekonštrukcii Hotela Granit Nová Polianka.

MPRV SR pripomienkovalo Národný integrovaný reformný plán (NIRP)

08.10.2020 - Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia MPRV SR so zástupcami z Ministerstva financií SR (MF SR) a Úradu vlády SR. Cieľom rokovania bolo predloženie návrhu priorít agrorezortu k NIRP s názvom Moderné a úspešné Slovensko. Minister Ján Mičovský zároveň odovzdal štátnemu tajomníkovi MF SR Ľubošovi Jančíkovi dokument so zapracovanými pripomienkami rezortu k NIRP, ktorý bol v pondelok oficiálne zverejnený.

Rezort obrany vyčlení na pomoc rezortu zdravotníctva v boji proti COVID-19 do 1500 vojakov

09. 10. 2020 - Ministerstvo obrany SR vyčlení na pomoc rezortu zdravotníctva až do 1500 príslušníkov Ozbrojených síl SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Vojaci nateraz posilnia regionálne úrady verejného zdravotníctva, nemocnice a nasadia tiež odberové tímy. Návrh ministra obrany SR Jaroslava Naďa dnes schválila vláda SR.

Pri dohľadávaní kontaktov osôb nakazených novým koronavírusom a pri testovaní pomôžu hygienikom Ozbrojené sily SR

09. 10. 2020 - Regionálne úrady verejného zdravotníctva posilní 267 vojakov. Po mimoriadnom rokovaní vlády v piatok 9. októbra 2020, na ktorom kabinet schválil pomoc Ozbrojených síl SR pri odstraňovaní následkov núdzového stavu, o tom informovali minister zdravotníctva SR Marek Krajčí a minister obrany SR Jaroslav Naď. Vláda súhlasila s vyčlenením do 1500 vojakov denne. Vojaci budú vyčlenení na základe požiadaviek ministra zdravotníctva na nevyhnutný čas, okrem úradov  verejného zdravotníctva posilnia aj vybrané zdravotnícke zariadenia. Opatrenie je termínované do konca roka.

Modernú železnicu a energeticky úsporné rodinné domy chceme financovať z Fondu obnovy

09. 10. 2020 - Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo tri okruhy projektov, s ktorými sa uchádzame o zdroje z Fondu obnovy. Sústrediť sa chce predovšetkým na tzv. zelené investície. Ide o projekty, ktoré výrazne prispejú k zlepšeniu podmienok bývania a zároveň podporia železničnú dopravu ako najekologickejší spôsob cestovania. Prvým projektom je elektrifikácia železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné za 119 miliónov eur, ktorý je už pripravený. Lepšiu a rýchlejšiu dopravu po železniciach chce ministerstvo dopravy zabezpečiť cez konkrétne opravy železničných mostov, tunelov, zabezpečovacích systémov, staníc, či koľají. Ide o celkovú investíciu v hodnote 700 miliónov eur.

NRSR

Boris Kollár: Našu kultúru si musíme vážiť a pestovať, pretože nás identifikuje v celom európskom spoločenstve

08. 10. 2020 - Predseda parlamentu Boris Kollár vo štvrtok popoludní pozval na stretnutie zástupcov kultúrnej obce, aby sa bližšie oboznámil s aktuálnou situáciou a problémami spôsobenými pretrvávajúcou pandémiou vírusu Covid-19 v tejto oblasti. Ako uviedol predseda NR SR Boris Kollár, na tento problém ho upozornila i prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Koncert či divadelné predstavenie nie je len o hudobníkoch a hercoch na javisku, ale aj o ďalších zamestnancoch, ktorí sa podieľajú na príprave vystúpenia. Práve títo prepadli cez sito sociálnej pomoci a treba im pomôcť“ zdôraznil Boris Kollár. V tejto súvislosti predseda parlamentu aktívne rokuje s ministerkou kultúry SR Natáliou Milanovou i s ostatnými členmi vlády SR o možnosti vytvorenia registra, ktorý by pomohol identifikovať aj tento typ zamestnancov kultúrnej obce.

Prezidentka sa stretla so Sviatlanou Cichanovskou

03.10.2020 - Prezidentka zablahoželala nemeckému prezidentovi k štátnemu sviatku
Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala blahoprajný list nemeckému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi pri príležitosti štátneho sviatku NSR Dňa nemeckej jednoty. Píše v ňom, že udalosti, ku ktorým v Nemecku došlo pred tromi desaťročiami, zmenili politickú mapu Európy. Hodnoty nerozlučne späté s pádom Berlínskeho múru – jednotu, solidaritu a spolupatričnosť – považuje prezidentka za základ pre posilňovanie a stabilitu Európskej únie, ako aj pre ďalšie kroky v boji s výzvami, ktorým dnes naše krajiny spolu so zvyškom Európy a sveta čelia.

Prezidentka rozhodla o odvolaní 63 sudcov na návrh Súdnej rady

05.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla na návrh Súdnej rady o odvolaní sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. KP SR v pondelok 5. októbra odoslala oznámenie o odvolaní z funkcie 63 sudcom. Je medzi nimi 41 neaktívnych a 22 aktívnych sudcov. V prípade ďalších 20 sudcov adresovali predsedovia súdov a predseda Súdnej rady prezidentke žiadosť o zváženie odkladu ich odvolania. Tieto prípady bude prezidentka posudzovať individuálne v nasledujúcich dňoch.

Prezidentka podpísala 7 zákonov, ktoré NR SR schválila v septembri

05.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 5. októbra 2020 sedem zákonov, ktoré NR SR schválila na svojej septembrovej schôdzi.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 8. októbra 2020 v Prezidentskom paláci bývalú prezidentskú kandidátku a predstaviteľku bieloruskej opozície Sviatlanu Cichanovskú.

08.10.2020 - Prezidentka sa informovala o súčasnom vývoji v Bielorusku, ako aj o možnostiach politického riešenia situácie v krajine. V tejto súvislosti vyjadrila podporu nenásilným protestom v Bielorusku, ostro odsúdila brutalitu tamojšieho režimu a podporila myšlienku nových, slobodných a demokratických prezidentských volieb. Prezidentka zaželala Sviatlane Cichanovskej a bieloruskej demokratickej opozícii v tejto snahe veľa sily a odhodlania.

Prezidentka vymenovala podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR

08.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 8. októbra 2020 do funkcie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR na návrh Súdnej rady Andreu Moravčíkovú. V príhovore prezidentka uviedla, že od najvyššej inštancie v systéme všeobecného súdnictva očakávame rýchle a zásadné zmeny, ktoré nielen odborná, ale aj širšia verejnosť považujú za nevyhnutné. Som presvedčená, že k nim aj vy osobne prispejete. Na uplynulé dvadsaťročné obdobie nemôže byť Najvyšší súd SR podľa prezidentky hrdý, pretože sme tu okrem brilantných právnych výkonov zaznamenali aj to, ako niektorí jeho sudcovia zneužívali svoje postavenie a vydávali to za prejav sudcovskej nezávislosti.

Prezidentka prijala prezidenta Severného Macedónska Steva Pendarovského

08.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 8. októbra 2020 v Prezidentskom paláci prezidenta Severného Macedónska Steva Pendarovského. Diskutovali spolu o dopadoch pandémie na obe krajiny, transformačnom procese a prístupových rokovaniach Severného Macedónska do Európskej únie, ako aj o aktuálnej situácii v regióne Západného Balkánu. Zhodli sa na potrebe ďalšieho rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a Severným Macedónskom.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk