4.1.2021
ID: 4982upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Podniky v kultúre a kreatívnom priemysle môžu od dnes do konca marca žiadať o dotáciu. Ministerstvá hospodárstva a kultúry v spolupráci so zástupcami kultúrno-kreatívneho priemyslu sa dohodli na forme pomoci pre toto odvetvie, ktoré výrazne postihli obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu.

Vláda

Ochrane slovenskej prírody pomôžu aj prostriedky EÚ

28.12.2020 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) získalo prvý dlhoročný integrovaný projekt LIFE zameraný na zlepšenie stavu území sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Je financovaný z programu Európskej únie a realizovaný bude v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Vynaloží sa naň viac ako 16,5 milióna eur, pričom takmer 10 miliónov bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.

Podpisom dohody s občianskym združením AFCEA Slovakia chce rezort obrany pokračovať vo vytváraní vhodných podmienok v oblasti informačnej bezpečnosti

29.12.2020 - Ministerstvo obrany SR bude pokračovať v spolupráci s občianskym združením AFCEA Slovakia, ktoré združuje subjekty zaoberajúce sa problematikou informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti a riadiacich a komunikačných systémov pre ich použitie v štátnej správe s dôrazom na ozbrojené zložky. Podpisom novej zmluvy o spolupráci to dnes potvrdili generálny riaditeľ sekcie modernizácie MO SR a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Jozef Zekucia a prezident združenia AFCEA Slovakia Miroslav Brvnišťan.

Spúšťa sa ďalšia možnosť pomoci pre kultúrny a kreatívny priemysel

29. 12. 2020 - Podniky v kultúre a kreatívnom priemysle môžu od dnes do konca marca žiadať o dotáciu.  Ministerstvá hospodárstva a kultúry v spolupráci so zástupcami kultúrno-kreatívneho priemyslu sa dohodli na forme pomoci pre toto odvetvie, ktoré výrazne postihli obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu.

Agrorezortu sa záverom roka podaril ďalší úspech v transparentnosti v oblasti agendových informačných systémov

30.12.2020 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) nezaháľa ani na konci roka. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyriešila dlhodobo neriešený problém závislosti dôležitých poľnohospodárskych informačných systémov na dodávateľoch. PPA si týmto úspešným krokom rozviazala ruky pri zabezpečovaní IT služieb pre rezort a pre transparentné obstarávanie softvérov. Ide o ďalší pozitívny krok pre agrorezort pri budovaní otvorenej, čestnej a slobodnej štátnej správy.

Slovensko posiela materiálnu pomoc Chorvátsku postihnutému ničivým zemetrasením

30. 12. 2020 - Slovensko v stredu 30. decembra 2020 vypravilo humanitárnu pomoc pre obyvateľov zemetrasením postihnutého Chorvátska. Krajina zatiaľ hlási 7 obetí a značné materiálne škody po prírodnej katastrofe, ktorá v utorok 29. decembra najviac zasiahla obce Sisak a Petrinja. O humanitárnu pomoc  oficiálne požiadala chorvátska vláda prostredníctvom európskeho Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie.

Aký bol rok 2020 v agrorezorte?

30.12.2020 - Po parlamentných voľbách sa v marci stal novým ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský. Rok 2020 bol pre agrorezort poznačený hlavne koronakrízou. Ale napriek tomu sa novému vedeniu podarilo nastaviť hlavné strategické ciele a úlohy v súlade s programovým vyhlásením vlády a postupne ich plniť. V prvom rade musel agrorezort riešiť na začiatku roka 2020 dosahy pandémie COVID-19, a to v oblasti potravinárstva, spracovateľstva, pestovateľstva, chovateľstva, ale aj lesníctva. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) prijímalo opatrenia potrebné pre zabezpečenie prác  v poľnohospodárstve a potravinárstve, ale aj cezhraničného prechodu lesníckej techniky či poľnohospodárskych strojov. Jedným z problémov bol aj výpadok pracovnej sily vrátane sezónnych pracovníkov.

Zariadeniam sociálnych služieb posielame ďalšie milióny ochranných pomôcok

31.12.2020 - Ochranu klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) považujeme od vypuknutia pandémie za našu prioritu, preto v pomoci poskytovateľom sociálnych služieb nezaháľame ani počas sviatkov.  V posledných dvoch týždňoch sme na vyššie územné celky doručili ochranné pomôcky pre  zariadenia sociálnych služieb v objeme viac ako 4,4 milióna kusov za takmer 2,5 mil. eur.

ISOH – Oznámenie o zmene termínu pre registráciu

31.12.2020 - Podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sú organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba (ďalej len „povinné osoby“) povinné požiadať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.

Envirorezort vyberá správcu zálohového systému

31.12.2020 - Ministerstvo životného prostredia dnes pokračovalo v procese výberu správcu zálohového systému PET fliaš a plechoviek. Na pôde ministerstva sa uskutočnila tretia, ústna časť výberového konania. V rámci verejnej prezentácie záujemca o správu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje predstavil svoj návrh realizácie systému výberovej komisie aj verejnosti, pričom verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom sociálnej siete a aplikácie SLIDO.

Ministerstvo dopravy začalo vyplácať peniaze podnikateľom postihnutým pandémiou štvrtok 31. decembra 2020

Prvé peniaze na účty dotknutých podnikov už odišli. Rezort ku koncu roka vyplatí približne šesť miliónov eur. Schému pomoci pritom spustilo ministerstvo len pred niekoľkými dňami. Štátna pomoc pre domáci cestovný ruch v celkovej hodnote 100 miliónov eur je pre subjekty pôsobiace v tomto sektore pripravená a začalo sa s jej vyplácaním. Na portáli Slovensko.sk je sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci.

Od 1. januára platí prísny zákaz vychádzania, okruh výnimiek je zúžený, nové obmedzenia

31. 12. 2020 - Na Slovensku bude od 5. hodiny 1. januára 2021 platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Rozhodla o tom vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní. Kabinet výrazne zúžil okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Ako vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí, doterajšie bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové. Obmedzeniu mobility má napomôcť aj zákaz cestovania medzi okresmi.

Brexit: občania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sú od 1. januára príslušníkmi tretích krajín

31. 12. 2020 - Od 1. januára 2021 začínajú platiť nové podmienky pre vstup občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko strácajú právo na voľný pohyb a pobyt podľa práva Európskej únie. Budú považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín podľa Nariadenia EÚ 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.

Učitelia sa pandémii postavili čelom. Štátny pedagogický ústav stál pri nich

31.12.2020 - Štátny pedagogický ústav zareagoval na pandemickú situáciu hneď na jar tohto roka. Od začiatku apríla spustil v spolupráci s ministerstvom školstva, viacerými mimovládnymi organizáciami a pedagogickými fakultami portál Učíme na diaľku, ktorý odvtedy slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie a priamej podpory učiteľom, riaditeľom či rodičom počas epidémie koronavírusu. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a usmernení je prostredníctvom portálu poskytované priame poradenstvo, sú realizované webináre pre pedagogických a odborných zamestnancov a zverejňované ďalšie nástroje pomoci a podpory pre učiteľov, žiakov a ich rodičov.

Aktuálny režim pracovísk MV SR

31. 12. 2020 - Od pondelka 21. decembra 2020 predbežne do štvrtka 31. decembra 2020 sa vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a  vianočné sviatky upravujú úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ.

NRSR

Vláda bude môcť núdzový stav opakovane predlžovať s odobrením parlamentu

28.12.2020 - Vláda bude môcť vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť Národná rada (NR) SR. Vyplýva to z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú v pondelok schválili poslanci NR SR. Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Za odsúhlasenie novely bolo 91 z 94 prítomných poslancov. Proti bol jeden poslanec, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval.

Prezident

Prezidentka podpísala zákony, ktoré upravujú núdzový stav

28.12.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktoré schválila NR SR v súvislosti s núdzovým stavom. Ide o ústavný zákon z 28. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a zákon z 28. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  413/2019 Z. z.

Úmrtie M. Lučanského je ľudská tragédia, ktorej okolnosti treba vyšetriť

30.12.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová považuje úmrtie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského za ľudskú tragédiu. "Všetky okolnosti tohto skutku treba rýchlo a do dôsledkov vyšetriť. Zároveň však jeho čin nesmie slúžiť politickému nátlaku na ukončenie vyšetrovania káuz, ktoré súvisia s ohýbaním spravodlivosti z minulosti. Žiadny politik neurčuje vinu a nevinu obvinených a nie je ani tým, ktorý by mal hodnotiť dôkaznú situáciu a vyvolávať vášne." Podľa prezidentky je dobré, že vyšetrovatelia aj prokurátori dnes cítia slobodu konať a vyšetrujú aj kauzy, ktoré boli roky zakrývané a prehliadané, pretože to je nevyhnutný krok k obnoveniu dôvery v spravodlivosť. O vine a nevine obvinených rozhodne podľa prezidentky na základe dôkazov súd v spravodlivom procese a s plným rešpektom k právam obvinených osôb.

Prezidentka sa zaujíma o aktuálnu situáciu, je v kontakte s odborníkmi aj ministrom

30.12.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová je vzhľadom na vážnosť epidemickej situácie pripravená podporiť vládu v sprísnení opatrení. Informovala o tom aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Prezidentka sa intenzívne o situáciu zaujíma a na dennej báze vje  kontakte s odborníkmi, hlavným hygienikom, lekármi a vedcami.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk