18.1.2021
ID: 4990upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci Národnej rady SR schválili vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci návrhu presadilo dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb.

Vláda

Minister Budaj podporuje úsilie svetových lídrov za zachovanie biodiverzity

11.01.2021 - Samit Jedna planéta pre biodiverzitu – One Planet Summit for Biodiversity – podčiarkuje dôležitosť presadzovania ambicióznych opatrení v oblasti ochrany prírody a biodiverzity a zároveň reaguje na aktuálne otázky, vyvolané celosvetovou pandémiou koronavírusu. Dnešného online zasadnutia samitu sa zúčastní aj minister životného prostredia SR Ján Budaj. Organizátorom podujatia je Francúzsko v spolupráci s Organizáciou Spojených národov a Svetovou bankou.

B. Gröhling: Školy podporíme sumou 6 miliónov eur, najviac peňazí sme vyčlenili na digitalizáciu

11.01.2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu 6 miliónov eur, ktoré budú určené pre školy. Polovica z vyčlenených peňazí pôjde na digitalizáciu a prioritne budú financie určené pre prvý stupeň základných škôl. Dva milióny eur smerujú do školských jedální, 400-tisíc eur poputuje na zakúpenie kníh a podporu školských knižníc. Finančnú injekciu v objeme 500-tisíc eur dostanú tiež materské školy, a to na zakúpenie didaktických pomôcok.

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra

11. 01. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti dnes predložilo do medzirezortného pripomienkovania Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra. Týmto materiálom ministerstvo pod vedením Márie Kolíkovej plní ďalší záväzok z programového vyhlásenia vlády súvisiaci so zlepšovaním podnikateľského prostredia na Slovensku. Materiál je možné pripomienkovať do 15.02.2021 a jeho kompletné znenie je dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/647

Rekodifikácia práva obchodných spoločností (legislatívny zámer)

11. 01. 2021 - Vláda si do programového vyhlásenia dala cieľ dokončiť potrebnú a dlho očakávanú rekodifikáciu súkromného práva. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v tejto súvislosti zriadila na prípravu rekodifikácie pracovnú skupinu pre návrh nového Občianskeho zákonníka a pracovnú skupinu pre návrh Zákona o obchodných spoločnostiach, ktoré začali pracovať v lete minulého roka.

Pre nedostatok rušňovodičov a vlakvedúcich dočasne obmedzujeme niektoré železničné spoje

11. 01. 2021 - Pre narastajúci počet prevádzkových zamestnancov na PN, či v povinnej karanténe dochádza od zajtra k zníženiu niektorých vlakových spojov. Ministerstvo sa zároveň pripravuje na ešte väčší výpadok zamestnancov v železničných spoločnostiach. „K dnešnému dňu nám chýba 235 rušňovodičov a 170 vlakvedúcich, ktorých Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. nevyhnutne potrebuje na prevádzku železničnej dopravy podľa aktuálneho grafikonu. Na tento výpadok musíme reagovať. Pripravujeme sa aj na možnosť, že na niektorých málo využívaných tratiach vlaky dočasne zrušíme. Verím však, že k tomu nedôjde. Všetkým, ktorí sú na PN s Covidom-19, želám skoré uzdravenie!“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Vicepremiérka Remišová o eurofondoch v roku 2020: Boj o každé euro prináša výsledky, čerpanie sme zvýšili o 1,9 miliardy

12.01.2021 - Riadenie eurofondov prešlo v minulom roku zmenami, ktoré prinášajú pre Slovensko pozitívne výsledky. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová predstavila stav čerpania eurofondov k 31. decembru 2020. O výraznom pokroku, ktoré jej rezort v riadení eurofondov dosiahol, bude informovať vládu SR.
„Pred voľbami som sľúbila, že zabojujem o každé jedno euro z eurofondov. A svoje sľuby plním,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová a upozornila, že v minulosti malo Slovensko s čerpaním eurofondov vážne problémy.

Projekt Zelenej obnovy rodinných domov

12.01.2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia ďakujú občanom, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do projektu Zelenej obnovy rodinných domov. Tento projekt má byť súčasťou Plánu obnovy, pričom MŽP SR predpokladá spoluprácu aj s ďalšími rezortami. Sme presvedčení, že je to cesta k obnove slovenského vidieka a súčasne k ochrane pred klimatickou krízou.

Minister Ján Budaj nevyužil výnimku, ktorú mu udelil hlavný hygienik

12.01.2021 - Minister Ján Budaj mal 16.decembra odcestovať do Bruselu na zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie EÚ. Úrad verejného zdravotníctva SR mu v decembri 2020 udelil individuálnu výnimku kvôli absolvovaniu pracovnej cesty do zahraničia. Zasadnutia sa nezúčastnil a výnimku nevyužil. Ministra na zasadnutí Rady zastupoval štátny tajomník Michal Kiča, ktorý po návrate na Slovensko absolvoval povinnú karanténu.

Ministerstvo dopravy spracovalo za prvé tri týždne cez schému pomoci 11 miliónov eur

13. 01. 2021 - Do 12. januára prijalo Ministerstvo dopravy cez portál Slovensko.sk približne 3500 žiadostí o kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu pre pandémiu koronavírusu. Zo 100 miliónového balíka sme už k rovnakému dátumu  spracovali a postupne na účty oprávneným prijímateľom posielame 11 391 503,66 eur.

Polícia zaznamenala v roku 2020 najmenej dopravných nehôd za poslednú dekádu

13. 01. 2021 - Dopravná polícia zaznamenala v roku 2020 najmenej dopravných nehôd za posledných desať rokov, ale aj celkovo od vzniku SR. Bolo ich 11.856, o 1881 menej ako rok predtým. Na cestách zahynulo 224 osôb, čo je o 21 menej obetí ako v roku 2019 a zároveň druhý najnižší počet od vzniku SR.

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

13.01.2021 - Učíte na základnej škole? Máte chuť zapojiť sa do tvorby digitálneho učiva? Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí a hľadá učiteľov a učiteľky pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Kríza zdôraznila význam pracovnej mobility v EÚ. Rozbeh nového Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave je dobrou správou aj pre našich cezhraničných zamestnancov

13.01.2021 - Spolu so sídlom Európskeho orgánu práce (ELA), ktorý patrí medzi najmladšie agentúry Európskej únie, prichádza na Slovensko prestížna inštitúcia, kvalifikovaná pracovná sila aj nové príležitosti. Pandémia ochorenia COVID-19 je zdravotná, ale tiež sociálna kríza, pre ktorú sa mnohí občania EÚ dostali do ekonomickej tiesne. Čelia neistote a obmedzeniam pri výkone zamestnania. Slovensko chce preto ako hostiteľská krajina Európskeho orgánu práce spolu s ďalšími partnermi v Únii prispieť k väčšej ochrane cezhraničnej pracovnej mobility a lepšej koordinácii sociálneho zabezpečenia. Len tak budú občania cítiť, že EÚ má k nim blízko a o skvalitnení našich životov sa nerozhoduje‚ iba v Bruseli, ďaleko od nás.“

Envirorezort víta záujem odbornej verejnosti o ochranu biodiverzity

13.01.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR oceňuje záujem mimovládnych organizácií o Plán obnovy vedený snahou o zvýšenie ochrany životného prostredia. Za účelom maximálneho zúročenia Plánu rezort už v súčasnosti komunikuje s viacerými európskymi predstaviteľmi a je pripravený viesť konštruktívny dialóg aj so zástupcami odbornej verejnosti, ktorú považuje za svojho prirodzeného partnera.

MS SR hľadá riaditeľa Úradu pre správu zaisteného majetku

13. 01. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výberové konanie na šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku. Záujemcovia, ktorí spĺňajú požiadavky, sa môžu hlásiť do 2. februára. Vyberať vedenie tohto nového úradu bude široká sedemčlenná komisia, v ktorej má mať okrem ministerstva spravodlivosti svoje zastúpenie aj Generálna prokuratúra, Špecializovaný trestný súd a Ministerstvo financií SR.

Minister obrany dostal od vlády mandát rokovať o obstaraní 17 nových 3D rádiolokátorov s vládou Izraela

13.01.2021 - Vláda SR súhlasila s návrhom rezortu obrany na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov formou vláda-vláda z Izraela. Ide o najvýhodnejšiu komplexnú ponuku za obstarávaciu cenu 148 200 000 eur s DPH, ktorá v plnom rozsahu vyhovuje technickým a operačným požiadavkám Ozbrojených síl SR. Nová technika nahradí 24 radarov, z ktorých všetky okrem jedného sú už po technickej životnosti.

MS SR hľadá riaditeľa Úradu pre správu zaisteného majetku

13. 01. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výberové konanie na šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku. Záujemcovia, ktorí spĺňajú požiadavky, sa môžu hlásiť do 2. februára. Vyberať vedenie tohto nového úradu bude široká sedemčlenná komisia, v ktorej má mať okrem ministerstva spravodlivosti svoje zastúpenie aj Generálna prokuratúra, Špecializovaný trestný súd a Ministerstvo financií SR.

Vicepremiérka Remišová: Novela zákona o eurofondoch zjednoduší a zrýchli čerpanie

13. 01. 2021 - Zásadné zjednodušenie čerpania  eurofondov je na stole. Vicepremiérka Veronika Remišová predložila novelu zákona o eurofondoch, ktorú dnes schválila vláda. Ide už o tretí balík opatrení, ktorý má urýchliť a zlepšiť čerpanie eurofondov. „S čerpaním eurofondov malo Slovensko za bývalých vlád veľké problémy. Nedokázali vyčerpať peniaze, ktoré sme dostali na skvalitnenie života ľudí  a o tieto peniaze potom Slovensko definitívne prišlo. Od roku 2007 sme takto stratili vyše pol miliardy eur,“ informovala podpredsedníčka vlády Remišová s tým, že ďalšie stovky miliónov eur Slovensko stratilo v dôsledku tzv. korekcií, teda chýb, škandálov a podvodov pri čerpaní eurofondov.

Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti

13.01.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z odborného posúdenia vyplýva, že táto vyhláška vníma krajinu jednostranne, zdôrazňujúc priority ochrany prírody, avšak bez širšieho zváženia dosahov na ľudí, ktorí sú skutočnými údržbármi vidieka a živiteľmi nás všetkých. Vyhláška nielenže nepriaznivo ovplyvňuje chov hospodárskych zvierat a neprimerane zvyšuje náklady ich chovateľov, ale má viacero ďalších dosahov, ktoré zhoršujú prognózu vyľudňujúceho sa vidieka. To, že návrh vyhlášky má skutočne nemalé rezervy, dosvedčuje aj fakt, že ju v procese doterajšieho schvaľovania sprevádza 301 pripomienok, z toho 189 zásadných.

Rakúsko uzavrelo 3 hraničné priechody so Slovenskom, na ďalších obmedzilo prevádzku, od 15. januára pri vstupe vyžaduje registráciu

14. 01. 2021 - Rakúsko od štvrtka 14. januára 2021 do odvolania pozastavilo prevádzku na troch spoločných hraničných priechodoch so Slovenskou republikou. Na ďalších  dvoch skrátilo prevádzkový čas. Okrem toho pri vstupe na ich územie od 15. januára vyžadujú rakúske úrady registráciu.

Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024

14. 01. 2021 - Zámerom materiálu, ktorý na rokovanie kabinetu v stredu 13. januára 2021 predložil minister vnútra Roman Mikulec, je presadzovať, obhajovať a brániť demokratický právny štát, jeho základné hodnoty a atribúty a apelovať na vytváranie silného demokratického a politického prostredia odmietajúceho  nenávistné  prejavy národnostnej, rasovej, etnickej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti.

Plán obnovy pôjde aj na pripomienkové konanie

14.01.2021 - Ministerstvu financií SR záleží na transparentnom a participatívnom prístupe v prípravách Plánu obnovy, ktorý je základným predpokladom efektívnej implementácie navrhovaných reformných a investičných zámerov. Plán obnovy postúpi do medzirezortného pripomienkového konania. Tieto zámery vychádzajú z nahromadených problémov, ktoré dlhodobo artikulujú nielen odborníci, ale aj široká verejnosť. Riešenia týchto problémov, ako ich navrhuje Plán obnovy, majú teda svoju históriu a boli veľakrát v spoločnosti diskutované, osobitne počas vlád Smeru-SD, ktoré im, žiaľ, nevenovali náležitú pozornosť. Plán obnovy z tohto hľadiska nie je ani tak prevratný z hľadiska netradičných prístupov a revolučných nápadov, ale predovšetkým tým, že je realistický  a stojí za ním jasná politická vôľa zrealizovať ho a dotiahnuť do konca.

Skvelá správa! Lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa

14.01.2021 - Vychádza nová správa o stave lesov Európy. Jej prípravu prvýkrát v histórii koordinovali slovenskí odborníci, ktorí sa pozreli na to, aký je skutočný stav lesov v Európe. Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa. Lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia. Aj Slovensko ide svetu príkladom. Výmera lesov na Slovensku predstavuje až 41 % územia a z roka na rok rastie.

Súdnu mapu je možné pripomienkovať dlhšie

14. 01. 2021 - Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov, ktorého cieľom je legislatívne pokryť realizáciu novej súdnej mapy, bude možné pripomienkovať o mesiac dlhšie. Vzhľadom na dôležitosť materiálu chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková aj takýmto spôsobom dať priestor na diskusiu a dôsledné vyhodnotenie všetkých pripomienok k návrhu. Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Parlament schválil dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt

15. 01. 2021 - Poslanci Národnej rady SR včera podvečer schválili vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci návrhu presadilo dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb.
 
Vicepremiérka Remišová: Samosprávy pripravili rozvojové plány na lepšie a zmysluplné čerpanie eurofondov

15. 01. 2021 Podpora regiónov sa mení. O konkrétnych projektoch, ktoré treba v územiach zafinancovať z eurofondov, už nebude rozhodovať len vláda, ale aj samotné regióny. V novom programovom období sa časť eurofondov presunie do rozhodovacej kompetencie samospráv, čím sa odbúra veľká časť byrokracie na centrálnej úrovni.

NRSR

Špeciálneho prokurátora volíme na obdobie sedem rokov

11. 01. 2021 - Špeciálna prokuratúra je kľúčová inštitúcia. Do jej pôsobnosti patria závažné trestné činy a korupcia. Je v záujme našej krajiny a nás všetkých ako jej občanov, aby sme do čela špeciálnej prokuratúry vybrali človeka, ktorý bude po celé funkčné obdobie stáť na strane zákona a neúnavne chrániť verejný záujem. "Obdobie siedmich rokov je príliš dlhé, a preto treba vnímať voľbu špeciálneho prokurátora ako mimoriadne silný záväzok. Je našou povinnosťou vybrať spomedzi uchádzačov kandidáta, ktorý bude vynikať nie len odbornosťou, ale aj čestnosťou a statočnosťou a ktorý bude mať potenciál zvýšiť dôveru ľudí v spravodlivosť a právny štát."zdôrazňuje Milan Vetrák. Ústavnoprávny výbor čaká na verejnom vypočutí neľahká úloha - zistiť, ktorý z kandidátov má na to najlepšie predpoklady.

Predseda NR SR Boris Kollár sa zúčastnil na online rokovaní V4

12. 01. 2021 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár sa v utorok dopoludnia zúčastnil historicky prvej videokonferencie predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky. Predsedovia diskutovali o spoločnom postupe v boji proti pandémii Covid-19, vzájomnej spolupráci či aktuálnych výzvach zahraničnej politiky. Predsedovia sa nevyhli sa ani klimatickým témam či prerozdeľovaniu povinných kvót.

NRSR posunula vládny balík zmien v súvislosti s COVID-19 do druhého čítania

13. 01. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu do druhého čítania. Rozhodli o tom v stredajšom hlasovaní. V rokovaní a diskusii o návrhu budú pokračovať vo štvrtok (14. 1.) od 14.00 h. Dovtedy majú rokovať o zmenách príslušné výbory. Hlasovaním poslanci ukončili prvý deň mimoriadnej 22. schôdze NR SR.

Schválili balík zmien súvisiaci s druhou vlnou pandémie i očkovaním

14. 01. 2021 - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa bude môcť realizovať aj mimo ambulancií. Má to prispieť k čo najrýchlejšej realizácii očkovania. Neoprávnené uprednostnenie osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa bude pokutovať. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili vládny návrh zmien súvisiacich s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zmeny sa dotknú aj zákona o verejnom obstarávaní, rozšíriť sa má výnimka z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania. Právnu úpravu podporilo 79 z 89 prítomných poslancov, proti boli siedmi. Hlasovaním sa skončila mimoriadna schôdza.

Prezident

Upravené úradné hodiny podateľne KP SR

12.01.2021 - Podateľňa Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na Štefánikovej ulici č. 2 je pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 h.

Nová vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ si prevzala poverenie

12.01.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala v utorok 12. januára 2021 poverenie novej veľvyslankyni SR. Petra Vargová bude pôsobiť ako vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ so sídlom v Bruseli.

Prezidentka v Teleráne o pomoci obetiam domáceho násilia v pandémii

14.01.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová upozorňuje na problematiku domáceho násilia a na fakt, že tento problém je práve počas pandémie ešte akútnejší. O pomoci obetiam domáceho násilia prezidentka hovorila vo štvrtok 14. januára 2021 v relácii Teleráno v TV Markíza. „Je to dlhodobo veľká téma a je na okraji našej pozornosti. Pandémia ju zvýrazňuje práve kvôli tomu, že výskyt domáceho násilia je vyšší. Nie je to len na Slovensku, ale aj v iných krajinách."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk